ORDIN nr. 46 din 27 ianuarie 1998
pentru aprobarea Normelor tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 138 bis din 6 aprilie 1998
  În conformitate cu prevederile art. 67 din Ordonanța Guvernului nr. 43/1997 privind regimul juridic al drumurilor,
  în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 44/1997 privind organizarea și funcționarea Ministerului Transporturilor,
  ministrul transporturilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice, anexa la prezentul ordin.


  Articolul 2

  Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se va publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și va intra în vigoare la 15 zile de la data publicării.

  Ministrul transporturilor,
  Traian Basescu

  București, 27 ianuarie 1998
  Nr. 46.

  ANEXĂ

  NORME TEHNICE
  privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor publice