ANEXE din 20 ianuarie 2012 la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii nr. 42/2012 pentru modificarea şi completarea Reglementărilor privind certificarea încadrării vehiculelor rutiere înmatriculate în normele tehnice privind siguranţa circulaţiei rutiere, protecţia mediului şi în categoria de folosinţă conform destinaţiei, prin inspecţia tehnică periodică - RNTR 1, aprobate prin Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 2.133/2005
EMITENT
 • MINISTERUL TRANSPORTURILOR ŞI INFRASTRUCTURII
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 118 bis din 16 februarie 2012

  A. Plan de operaţiuni

  Anexa nr. 1

  Nr. crt.

  Denumirea verificării

  Metoda de control şi

  aparatura necesară

  Defecte constatate

  Cod defect

  DMi

  DMa

  DP

  0. IDENTIFICARE AUTOVEHICUL

  0.1.

  Verificare stare plăci cu numărul de înmatriculare, concordanţă dintre plăcile cu numărul de înmatriculare şi numărul de înmatriculare din documentele vehiculului (CI şi/sau

  CIV)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul

  2. b) Număr de înmatriculare ilizibil sau lipsă

  3. c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este în concordanţă cu documentele vehiculului

  4. d) Placă deteriorată / confecţionată artizanal

  X

  X

  X X

  X

  0.2.

  Verificare concordanţă dintre datele prelevate de pe autovehiculul prezentat la ITP şi datele din CIV

  Inspecţie vizuală după curăţarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare şi seria de motor sau plăcuţele producătorului. Se verifică concordanţa dintre vehiculul prezentat la ITP si datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă producător, cod motor, serie motor, culoare

  1. a) Lipsă număr de identificare poansonat sau lipsă plăcuţă producător cu număr de identificare, după caz

  2. b) Număr de identificare incomplet, ilizibil parţial sau total

  3. c) Număr de identificare neconform cu documentele sau înregistrările vehiculului d)Autovehiculul prezentat la ITP nu corespunde cu datele din CIV privind: categoria, caroseria, marca, tipul vehiculului, codul motorului, seria motorului sau culoarea

  1. e) Număr de identificare sau serie motor modificate sau poansonate neconform

  2. f) Suportul pe care se află poansonat numărul de identificare este fixat artizanal pe vehicul (ex. înconjurat de un cordon de sudură)

  3. g) Vehiculul are aplicat un colant de altă culoare decât cea din CIV pe o suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa

  vehiculului

  X

  X X X

  X X

  X

  1. SISTEM DE FRÂNARE

  1.1 Stare mecanică şi funcţionare

  1.1.1.

  Ax pedală frână de serviciu / ax manetă de frână

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie

  inspectate cu motorul oprit

  1. a) Efort excesiv la acţionarea pedalei / manetei

  2. b) Uzură avansată sau joc excesiv

  3. c) Lipsă siguranţă la pedală

  X X

  X

  1.1.2.

  Pedală / manetă de frână şi cursa dispozitivului de acţionare a frânei

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie

  1. a) Cursă excesivă sau insuficientă a dispozitivului de acţionare

  2. b) Dispozitivul de acţionare nu revine corect la poziţia iniţială

  3. c) Îmbracăminte pedală (dacă a fost prevăzută de producător)

  X

  X X

  inspectate cu motorul oprit

  uzată, fixată incorect sau lipsă d)Dispozitivul de acţionare

  deformat excesiv, fisurat, rupt

  X

  1.1.3.

  Element de acţionare pentru frâna de staţionare, levier de comandă, mecanism cu clichet

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet funcţionează nesigur

  2. b) Uzură excesivă a axului levierului sau a mecanismului cu clichet al levierului

  3. c) Cursă prea mare a levierului (reglaj incorect)

  4. d) Element de acţionare lipsă, deteriorat sau nefuncţional

  5. e) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea mare sau orice element deteriorat sau reglat

  necorespunzător)

  X

  X

  X X X

  1.1.4.

  Dispozitiv servofrână, pompă centrală de frână

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Dispozitiv servofrână deteriorat sau ineficient

  2. b) Pompă centrală neetanşă / defectă (pierde presiunea la apăsarea constantă a pedalei sau manetei)

  3. c) Fixare necorespunzătoare a pompei centrale de frână d)Cantitate insuficientă a lichidului de frână

  1. e) Lipsă capac rezervor lichid de frână

  2. f) Martor nivel lichid de frână aprins sau defect g)Funcţionare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient a

  lichidului de frână (dacă este prevăzut de producător)

  X X X

  X X

  X X

  X

  X

  1.1.5.

  Conducte de frână rigide

  Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Risc iminent de fisurare sau rupere

  2. b) Conductă sau conexiune neetanşă (pierderi reduse / importante)

  3. c) Deteriorări sau coroziuni excesive

  4. d) Conductă poziţionată necorespunzător

  5. e) Conductă fisurată sau ruptă

  X X

  X X

  X X

  X

  X

  1.1.6.

  Racorduri flexibile de frână

  Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Risc iminent de fisurare sau rupere

  2. b) Racord deteriorat, cu puncte de frecare, răsucit sau prea scurt

  3. c) Racord sau conexiune neetanşă (pierderi reduse / importante)

  4. d) Umflare excesivă la presiune

  5. e) Racord cu porozităţi

  6. f) Racord fisurat sau rupt

  X

  X X X

  X X

  X

  X

  X X

  1.1.7.

  Garnituri de fricţiune (plăcuţe, saboţi)

  Inspecţie vizuală acolo unde există zonă de vizitare

  1. a) Uzură excesivă (la o roată/la mai multe roţi)

  2. b) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare (la o roată / la mai multe roţi)

  3. c) Lipsă

  X X

  X X

  X

  1.1.8.

  Tamburi şi discuri de

  frână

  Inspecţie vizuală,

  inclusiv în zona de

  1. a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri,

  spărturi, fixare

  X

  X

  ventilaţie

  necorespunzătoare sau alte defecte care compromit siguranţa ( la o roată/la mai multe roţi)

  1. b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau unsoare ( la o roată/la mai multe roţi).

  2. c) Tambur sau disc lipsă

  3. d) Platou fixat necorespunzător, joc platou

  4. e) Joc disc de frână

  5. f) Disc frână deformat sau

  tambur ovalizat ( la o roată/la mai multe roţi)

  X

  X X

  X X

  X X

  1.1.9.

  Cabluri de frână, leviere şi conexiuni, tije de acţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Cabluri deteriorate / înnodate b)Componente corodate sau uzate excesiv

  1. c) Cabluri, leviere, tije sau conexiuni fixate necorespunzător

  2. d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare

  3. e) Orice element care poate împiedica mişcarea liberă a elementelor sistemului de frânare

  4. f) Cursă necorespunzătoare a timoneriei datorită reglajului incorect sau uzurii excesive

  5. g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei

  6. h) Conexiune necorespunzătoare a cablurilor sau a tijelor

  7. i) Cabluri ce nu asigură funcţionalitatea sau tije de acţionare defecte

  corespunzătoare

  X X

  X

  X X

  X

  X X

  X X

  X

  1.1.10

  Elemente de acţionare sistem frânare (inclusiv etriere, cilindri de frână hidraulici)

  Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Cu deteriorări / cu fisuri b)Neetanşeităţi (pierderi reduse

  / importante)

  c)Fixare necorespunzătoare / montare incorectă d)Coroziuni excesive

  e)Burduf de protecţie împotriva prafului rupt / lipsă

  X

  X X

  X

  X X

  X X

  X X

  1.1.11.

  Regulator automat al frânării în funcţie de încărcare

  Inspecţie vizuală şi funcţională în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  a)Timonerie defectă b)Timonerie reglată necorespunzător

  1. c) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient

  2. d) Regulator lipsă sau modificat

  X X

  X

  X X

  1.1.12.

  Ansamblul sistemului de frânare

  Inspecţie vizuală şi auditivă

  1. a) Alte componente corodate excesiv/deteriorate, astfel încât afectează funcţionalitatea sistemului de frânare

  2. b) Orice altă componentă fixată sau montată necorespunzător c)Reparaţii necorespunzătoare /

  modificări neautorizate

  X

  X X

  X

  X

  1.2. Performanţă şi eficacitate frână de serviciu

  1.2.1.

  Performanţă (+E)

  Încercare pe standul de frânare cu role (pentru

  mopede cu 2 roţi şi motociclete fără ataş) sau

  1. a) Forţă de frânare necorespunzătoare pe una/ mai multe roţi

  2. b) În cazul frânarii în parcurs,

  X

  X

  X

  prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare şi compensare (pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri)

  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie

  1. c) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei)

  2. d) Frânare anormală a oricărei dintre roţi (de ex. întârziere excesivă la frânare)

  3. e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul frânării

  4. f) Zgomot la roată în timpul frânării

  X

  X X X

  1.2.2.

  Eficacitate (+E)

  Încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără ataş) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare şi compensare (pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri)

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  Coeficient de frânare mai mic decât următoarele valori:

  -Pentru ambele frâne:

  -Categoria L1e: 42%

  -Categoria L3e: 50%

  -Categoria L2e: 4,0 m/s2

  -Categoria L4e: 4,6 m/s2

  -Categoria L5e: 4,4 m/s2

  -Categoria L6e: 4,0 m/s2

  -Categoria L7e: 4,4 m/s2

  -Pentru frâna pe roata/axa din spate, după caz):

  -Toate categoriile: 25% sau 2,5 m/s2

  X

  1.3. Performanţă şi eficacitate frână de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat) (mopede cu 3 roţi,

  mototricicluri şi cvadricicluri şi, dacă este prevăzută, mopede cu 2 roţi, motociclete fără ataş şi motociclete cu ataş)

  1.3.1.

  Performanţă (+E)

  Încercare pe standul de frânare cu role sau prin probe în parcurs

  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  1. a) Forţă de frânare necorespunzătoare pe una / mai multe roţi

  2. b) Autovehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie

  3. c) Forţa de frânare nu variază gradual (blocare bruscă a frânei) d)Întârziere excesivă la frânarea oricărei roţi

  1. e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul frânării

  2. f) Zgomot la roată în timpul frânării

  X

  X

  X

  X X X

  X

  X

  1.3.2.

  Eficacitate (+E)

  Încercare pe standul de frânare cu role role (pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără ataş) sau prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare şi compensare (pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri)

  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  Eficacitatea mai mică de 50% din eficacitatea frânei de serviciu definită la punctul 1.2.2.

  X

  1.4. Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (mopede cu 3 roţi, mototricicluri şi cvadricicluri şi, dacă este prevăzută, mopede cu 2 roţi, motociclete fără ataş şi motociclete cu ataş)

  1.4.1

  Performanţă (+E)

  Încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără ataş) sau prin probe funcţionale în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare şi compensare (pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri)

  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  a)Frâna nu acţionează pe una / mai multe roţi

  În cazul frânarii în parcurs vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie b)Întârziere excesivă la frânarea oricărei roţi

  c)Zgomot la roată în timpul frânarii

  X

  X

  X

  X

  1.4.2.

  Eficacitate (+E)

  Încercare pe standul de frânare cu role (pentru mopede cu 2 roţi şi motociclete fără ataş) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu înregistrare şi compensare (pentru mopede cu 3 roţi, motociclete cu ataş, mototricicluri şi cvadricicluri)

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  Nu se asigură eficacitatea minimă de 16% sau 1,6 m/s2, după caz

  X

  1.5.

  Sistem antiblocare (ABS)

  Inspecţie vizuală a dispozitivului de avertizare sau prin probe funcţionale în parcurs

  a)Dispozitivul de avertizare nu funcţionează corespunzător b)Dispozitivul de avertizare indică funcţionare necorespunzătoare a sistemului

  1. c) Senzorii de turaţie a roţii lipsă sau deterioraţi

  2. d) Instalaţie electrică deteriorată

  3. e) Alte componente lipsă sau deteriorate

  X X

  X

  X X

  2.SISTEM DE DIRECŢIE

  2.1. Stare mecanică

  2.1.1.

  Stare, fixare, funcţionare mecanism de direcţie (+E)

  Inspecţie vizuală în timp ce ghidonul/volanul este rotit stânga-dreapta sau roţile punţii directoare sunt deplasate stânga- dreapta pe întreaga cursă utilizând un detector de jocuri corespunzător, elevator sau cric

  1. a) Mecanism de direcţie greu manevrabil

  2. b) Axul sectorului de angrenare răsucit sau caneluri uzate

  3. c) Uzură excesivă a sectorului de angrenare

  4. d) Deplasare excesivă a sectorului de angrenare

  5. e) Neetanşeitaţi ale casetei (scurgeri reduse/importante)

  X

  X X X X

  X

  X X X

  2.1.2.

  Stare, fixare casetă de direcţie (+E)

  Inspecţie vizuală a fixării casetei de direcţie în timp ce ghidonul/volanul este rotit stânga-dreapta, utilizând un detector de jocuri corespunzător,

  elevator sau cric

  1. a) Fixare necorespunzătoare a casetei

  2. b) Găuri de fixare ovalizate

  3. c) Şuruburi de fixare rupte / lipsă

  4. d) Caseta de direcţie fisurată / spartă

  X

  X X X

  X

  X X X

  2.1.3.

  Jocuri în mecanismul de direcţie (+E)

  Inspecţie vizuală a componentelor timoneriei direcţiei în ceea ce priveşte uzura, fisurile si siguranţa în timp ce ghidonul/volanul este rotit stânga-dreapta, utilizând un detector de jocuri corespunzător, elevator sau cric Verificare ax ghidon cu frâna faţă acţionată

  1. a) Mişcare relativă între componentele mecanismului ce ar trebui să fie fixe

  2. b) Joc excesiv în articulaţiile mecanismului de direcţie c)Deformări / fisuri ale oricărui element

  1. d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea roţilor

  2. e) Aliniere defectuoasă a componentelor (ex. bara de comandă a direcţiei, bara de conexiune). f)Reparaţii/modificări necorespunzătoare

  g)Burduf de protecţie la praf deteriorat / lipsă

  X

  X

  X X X X

  X X

  X

  X X

  X

  2.1.4.

  Funcţionare elemente mecanice de legătură la sistemul de direcţie

  Inspecţie vizuală a mişcării elementelor timoneriei în timp ce ghidonul/volanul este rotit, cu roţile pe sol şi motorul în funcţiune. Se

  roteşte ghidonul/volanul până la cursa maximă

  1. a) Cursă incompletă a sistemului de direcţie la acţionarea acestuia (lovirea de o parte fixă a cadrului/şasiului)

  2. b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncţionale (dacă sunt prevăzute)

  3. c) Atingerea componentelor.

  X

  X X

  X

  2.1.5.

  Stare, fixare, funcţionare si etanşeitate servodirecţie

  Verificarea servodirecţiei si a nivelului de lichid hidraulic din rezervor (dacă este vizibil)

  Cu roţile pe sol şi cu motorul funcţionând se verifică dacă servodirecţia funcţionează corect

  1. a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse

   / importante)

  2. b) Nivel redus de lichid c)Mecanismul nu funcţionează

  1. d) Mecanism fixat necorespunzător / fisurat

  2. e) Conducte care freacă / poziţionate necorespunzător f)Reparaţii / modificări necorespunzătoare g)Conducte, furtunuri deteriorate / uzate sau corodate excesiv

  h)Zgomot anormal la pompă în timpul funcţionării

  X

  X

  X X X

  X X X

  X

  X

  X X

  X X X

  2.2. Ghidon/volan şi coloană ghidon/volan (furcă faţă)

  2.2.1.

  Stare, fixare ghidon/volan

  Cu roţile pe sol, se oscilează ghidonul/volanul dintr-o parte în alta într-un plan perpendicular pe coloana de direcţie şi se aplică de jos în sus şi de sus în jos o forţă slabă

  Se inspectează vizual jocurile

  1. a) Deplasare relativă între ghidon/volan şi coloana de direcţie care indică un joc excesiv

  2. b) Lipsa dispozitivului de reţinere (siguranţei) pe furcă/pe butucul volanului

  3. c) Butucul, coroana, spiţele volanului sau ghidonul fisurate sau fixate necorespunzător

  X

  X X

  X X

  2.2.2.

  Stare, fixare coloană de direcţie ghidon/volan, jugul şi furca ghidonului

  Se împinge si se trage de ghidon/volan în linie cu coloana, se împinge de ghidon/volan în diferite direcţii perpendiculare pe coloana de direcţie

  Se verifică vizual jocul şi starea cuplajelor elastice sau a altor articulaţii (la motocvadricicluri)

  1. a) Joc excesiv axial al centrului ghidonului/volanului în raport cu coloana

  2. b) Joc excesiv radial al centrului ghidonului/volanului în raport cu coloana

  3. c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic (cuplaj deteriorat)

  4. d) Fixare defectuoasă a coloanei e)Reparaţie sau modificare necorespunzătoare

  1. f) Cadru furcă deformat / fisurat

  2. g) Cadru furcă corodat excesiv /

  X X

  X X

  X X

  X X

  X X

  montat necorespunzător.

  h)Joc excesiv al furcii în cadru

  X

  2.2.3.

  Joc la ghidon/volan

  Cu motorul în funcţiune în cazul autovehiculelor cu servodirecţie şi cu roţile în poziţie dreaptă se roteşte uşor ghidonul/volanul stânga- dreapta, pe cât posibil fără a se mişca roţile.Se

  verifică vizual mişcarea liberă

  Joc excesiv (de exemplu ghidonul/volanul poate fi rotit pe un arc de cerc mare, fără ca roţile directoare să se mişte)

  X

  X

  2.3.

  Aliniament roţi

  Verificarea vizuală a aliniamentului faţă-spate pentru motociclete sau mopede cu 2 roţi

  (conform Anexei nr. 2 pct. C)

  Roţi nealiniate în mod evident

  X

  3. VIZIBILITATE

  3.1.

  Câmp de vizibilitate

  Inspecţie vizuală de pe şa sau de la postul de conducere

  1. a) Obstrucţionarea câmpului de vizibilitate al conducătorului care îi afectează vederea în faţă sau lateral

  2. b) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare spre înapoi

  3. c) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare

  X

  X

  X X

  3.2.

  Stare parbriz şi celelalte geamuri (dacă au fost prevăzute de producător)

  Inspecţie vizuală de pe şa sau de la postul de conducere (pentru parbriz, conform Anexei nr. 2 lit. D)

  1. a) Geam fisurat sau decolorat

  2. b) Geam cu transparenţă neconformă cu cerinţele specifice

  3. c) Parbriz sau geam în stare necorespunzătoare (sablat, zgâriat / cu opacităţi importante sau din material neconform)

  4. d) Parbriz fisurat într-o zonă în care se acceptă / fisurat, spart

  sau cu transparenţă neconformă cu cerinţele specifice

  X X

  X

  X

  X X

  X

  X

  3.3.

  Oglinzi retrovizoare

  Inspecţie vizuală

  1. a) Oglindă lipsă ori care nu asigură vizibilitatea corespunzătoare

  2. b) Oglindă deteriorată sau fixată necorespunzător

  X

  X

  3.4.

  Ştergătoare de parbriz

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Ştergător care nu funcţionează corespunzător sau lipsă

  2. b) Lamela ştergătorului deteriorată / lipsă

  X

  X

  X

  3.5.

  Spălătoare de parbriz

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Spălător care nu funcţionează corespunzător/ lipsă

  X

  X

  3.6.

  Sistem de dezaburire

  (dacă a fost prevăzut de producător)

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Sistem care nu funcţionează corespunzător sau deteriorat

  X

  4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE

  4.1. Faruri

  4.1.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Funcţionare defectuoasă/lipsa farului sau a sursei de lumină b)Funcţionare defectuoasă/lipsa sistemului de proiecţie (dispozitiv reflectorizant sau lentile)

  1. c) Far fixat necorespunzător

  2. d) Far neomologat (fără marcă de omologare)

  X X

  X X

  X X

  1. e) Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  2. f) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  3. g) Montare necorespunzătoare

  4. h) Sursă de lumină defectă*

  5. i) Far cu oglinda deteriorată

  X

  X X

  X

  X X

  4.1.2.

  Orientare (+E)

  Inspecţie vizuală şi funcţională. Se determină centrul de focalizare orizontal al farului cu ajutorul unui dispozitiv. Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul de

  reglare este funcţional

  1. a) Far reglat necorespunzător (centrul de focalizare al farului nu se încadrează în limitele stabilite)

  2. b) Sursa de lumină montată necorespunzător

  X

  X

  4.1.3.

  Comutare lumini

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Comutator care nu funcţionează în conformitate cu cerinţele (un număr de faruri iluminate concomitent) b)Dispozitiv de comandă defect

  c)Numărul de faruri aprinse

  simultan nu este în conformitate cu tipul omologat

  X

  X X

  4.1.4.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Far, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucţionate, reducând intensitatea luminii sau modificând culoarea luminii emise

  3. c) Sursă de lumină şi lampă incompatibile

  X X

  X

  4.1.5.

  Dispozitive de reglare pe verticală a farurilor

  (dacă au fost prevăzute de producător)

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Dispozitivul nu funcţionează b)Dispozitivul manual nu poate

  fi acţionat de pe şa/ de la locul conducătorului

  X X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact

  4.2. Lămpi de poziţie faţă şi spate

  4.2.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.2.2.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

  2. b) Dispozitiv defect

  X

  X

  4.2.3.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  3. c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

  4. d) Montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  X X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact

  4.3. Lămpi de frânare

  4.3.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.3.2.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

  2. b) Dispozitiv de comandă defect

  X

  X

  4.3.3.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  3. c) Lampă neomologată (fără

   marcă de omologare)

  4. d) Montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact

  4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie

  4.4.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.4.2.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

  2. b) Dispozitiv de comandă defect

  X

  X

  4.4.3.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  3. c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

  4. d) Montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  4.4.4.

  Frecvenţă semnal

  luminos

  Inspecţie vizuală şi

  funcţională

  Frecvenţa semnalului luminos

  necorespunzătoare

  X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact

  4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă

  4.5.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.5.2.

  Orientare (X) (+E)

  Inspecţie funcţională şi cu ajutorul unui dispozitiv de focalizare a

  luminii

  Deviere a farului de ceaţă de la orientarea orizontală în momentul în care modelul de

  lumină are o linie întreruptă

  X

  4.5.3.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a

  X

  dispozitivului de comandă b)Dispozitiv de comandă defect

  X

  4.5.4.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Far sau lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele b)Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  1. c) Far sau lampă neomologat(ă)

   (fără marcă de omologare)

  2. d) Montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact

  (X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică

  4.6. Lămpi de mers înapoi

  4.6.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat/spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.6.2.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  3. c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

  4. d) Montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  4.6.3.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

  2. b) Dispozitiv de comandă defect

  X

  X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact; dacă este asigurată funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defectul este considerat minor

  4.7. Lămpi de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare

  4.7.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă care proiectează lumina direct în spate

  2. b) Sursă de lumină defectă

  3. c) Lampă fixată nesigur

  4. d) Lipsă lampă sau dispersor

  5. e) Montare necorespunzătoare

  X

  X X

  X

  X

  X X X

  4.7.2.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Nefuncţionare a comutatorului în conformitate cu cerinţele

  2. b) Culoarea luminii emise neconformă cu cerinţele c)Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  d)Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

  X

  X X

  X

  4..8.

  Conexiuni electrice dintre autovehicul şi remorcă

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Conexiuni electrice fixate / poziţionate necorespunzător

  2. b) Izolaţie deteriorată c)Conexiunile electrice nu funcţionează corespunzător

  d)Conexiunile electrice dintre

  X

  X

  X X

  X

  X

  autovehicul şi remorcă nu sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare

  accidentală

  4.9.

  Cablaj electric

  Inspecţie vizuală

  a)Cabluri fixate/poziţionate

  /securizate necorespunzător b)Instalaţie electrică deteriorată

  c)Izolaţie cablaj deteriorată

  X

  X X

  X

  X X

  X

  X X

  4.10.

  Dispozitive reflectorizante şi lămpi facultative (X) (dacă au fost prevăzute de producător)

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Lampă / catadioptru nemontat în conformitate cu cerinţele b)Nefuncţionarea lămpii în conformitate cu cerinţele

  1. c) Lampă / catadioptru fixat nesigur

  2. d) Lampă sau dispersor lipsă

  3. e) Lampă / catadioptru neomologat (fără marcă de omologare)

  4. f) Dispersor fisurat, spart, de culoare necorespunzătoare

  5. g) Sursă de lumină defectă*

  6. h) Culoarea luminii emise, neconformă cu cerinţele i)Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc

  intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  X X X X

  X X

  X

  X X X

  X

  X

  4.11.

  Baterie de acumulatori

  Inspecţie vizuală

  1. a) Fixată necorespunzător

  2. b) Scurgeri de electrolit (în funcţie de debit) c)Siguranţe improvizate sau

  defecte

  X X

  X X

  X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact

  (X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică

  5. PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI SUSPENSIE

  5.1. Punţi (axe)

  5.1.1.

  Stare, fixare punţi (+E)

  Inspecţie vizuală utilizând cric, elevator sau detector de jocuri

  1. a) Punte corodată excesiv / deformată sau fisurată

  2. b) Jocuri în articulaţiile de fixare/fixare nesigură pe vehicul c)Reparaţie / modificare necorespunzătoare

  d)Basculă corodată excesiv / deformată sau ruptă

  X X X

  X

  X X X

  X

  5.1.2.

  Stare, fixare fuzete (+E)

  Inspecţie vizuală utilizând cric, elevator sau detector de jocuri prin aplicarea unei forţe verticale sau laterale asupra fiecărei roţi

  1. a) Fuzetă deformată sau fisurată

  2. b) Joc excesiv al pivotului fuzetei şi/sau a bucşelor basculelor

  3. c) Mişcare excesivă între fuzetă şi axa rigidă

  4. d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte

  5. e) Piuliţe, prezoane sau şuruburi de fixare lipsă (în funcţie de

  număr)

  X

  X X X

  X X

  X X X

  5.1.3.

  Rulmenţi roţi (+E)

  Inspecţie vizuală utilizând cric, elevator sau detector de jocuri prin rotirea şi aplicarea

  unei forţe laterale asupra fiecărei roţi

  1. a) Joc excesiv la rulment

  2. b) Rulment prea strâns, blocarea roţii la rotire

  3. c) Zgomot la rotirea liberă a roţii

  X X

  X

  X X

  5.2. Roţi (jante) şi anvelope

  5.2.1.

  Stare, fixare butuci roţi (+E)

  Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi utilizând un cric sau un elevator

  1. a) Prezon sau piuliţă lipsă sau slăbit(ă) (în funcţie de număr)

  2. b) Butucul roţii uzat excesiv, deteriorat sau fisurat

  3. c) Joc excesiv la prinderea pe basculă sau furcă

  X

  X

  X X

  5.2.2.

  Stare, fixare roţi (jante)

  Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi cu deplasarea vehiculului înainte şi înapoi

  1. a) Jantă fisurată, sudată necorespunzător

  2. b) Jantă deformată excesiv sau montată incorect

  3. c) Spiţe rupte, deformate sau lipsă (în funcţie de număr) d)Dimensiunile jantei nu sunt în conformitate cu documentele

  1. e) Jante de dimensiuni diferite montate pe aceeaşi punte

  2. f) Găurile de fixare a jantei ovalizate

  3. g) Valvă anvelopă deteriorată sau în poziţie necorespunzătoare

  X

  X X X X X

  X X X

  5.2.3.

  Stare, fixare anvelope (+E)

  Inspecţie vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte şi înapoi (Anexa nr. 2 pct. C şi D)

  1. a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină sau indicele de viteză, marca de omologare nu sunt conforme cu documentele

  2. b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeaşi axă

  3. c) Anvelope de construcţie diferită (radial sau diagonal) pe aceeaşi axă

  4. d) Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile anvelopelor

  5. e) Adâncimea profilului principal (zona corespunzătoare de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm

  6. f) Frecarea anvelopei de parţi ale şasiului (cadrului) sau ale suspensiei

  7. g) Uzură neuniformă pronunţată a anvelopei pe banda de rulare

  X

  X X

  X

  X

  X

  X

  X

  5.3. Suspensie

  5.3.1.

  Arcuri (+E)

  Inspecţie vizuală în funcţie de soluţia constructivă sau folosind un detector de jocuri

  1. a) Fixare sau montare necorespunzătoare a arcurilor pe şasiu sau punte

  2. b) O componentă a arcului deteriorată / fisurată

  3. c) Lipsă arc la una din punţi (roţi)

  4. d) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare

  5. e) Arc rupt

  X X

  X X

  X

  X X X

  5.3.2.

  Amortizoare (+E)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Amortizoare montate necorespunzător b)Amortizor deteriorat prezentând semne grave de neetanşeitate sau funcţionare necorespunzătoare

  1. c) Jocuri excesive în articulaţiile de fixare pe cadru sau şasiu

  2. d) Lipsă amortizor

  X

  X X

  X X

  5.3.3.

  Articulaţiile

  Inspecţie vizuală în

  1. a) Lipsă bolţuri fixare arc,

  X

  suspensiei(+E).

  funcţie de soluţia constructivă sau folosind un cric, elevator sau

  detector de jocuri

  plăcuţe reazem

  1. b) Jocuri anormale / articulaţii rupte

  2. c) Bucşă uzată excesiv

  X X

  X

  5.3.4.

  Simetrie suspensie

  Inspecţie vizuală

  Diferenţă vizibilă privind înălţimea vehiculului pe cele

  două parţi ale aceleiaşi punţi

  X

  6. CADRU (ŞASIU) ŞI ELEMENTE ATAŞATE ŞASIULUI (INCLUSIV ATAŞ)

  6.1. Şasiu sau cadru şi elemente ataşate

  6.1.1.

  Stare generală cadru (şasiu)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Coroziuni avansate (zone corodate, coroziuni străpunse) / fisuri, rupturi, deformări importante ale elementelor de rezistenţă

  2. b) Elemente de rezistenţă sudate necorespunzător

  3. c) Plăcile de întărire, traversele şi îmbinările nu prezintă siguranţă

  4. d) Cadru modificat

  X

  X

  X X

  X

  6.1.2.

  Tubulatura de evacuare, amortizoare de zgomot

  Inspecţie vizuală şi auditivă cu motorul în funcţionare

  1. a) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetanş

  2. b) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu sau în cabina conducătorului

  3. c) Lipsă element din tubulatura de evacuare

  4. d) Tubulatura de evacuare nu este poziţionată corespunzător

  X X

  X X

  X

  6.1.3.

  Rezervor de combustibil şi conducte de alimentare

  Inspecţie vizuală

  1. a) Rezervor sau conducte fixate necorespunzător

  2. b) Rezervor neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător

  3. c) Conducte alimentare cu combustibil deteriorate, poziţionate sau uzate datorită frecării de alte componente d)Dispozitiv de oprire a combustibilului (dacă e prevăzut de producător) nu funcţionează corespunzător

  e)Risc de incendiu datorat: scurgerilor de combustibil, protecţiei necorespunzătoare a rezervorului sau tubulaturii de evacuare, condiţiilor din compartimentul motor f)Alimentare dintr-un rezervor modificat sau improvizat, altul decât cel montat prevăzut de producător

  1. g) Lipsă coliere asigurare furtunuri

  2. h) Furtun alimentare cu benzină uzat / crăpat, tăiat

  X X

  X

  X

  X X

  X X

  X

  X

  X

  6.1.4.

  Elemente ataşate cadrului (bară faţă,

  spate, carene etc)

  Inspecţie vizuală

  Lipsă / deteriorate astfel încât pot provoca răniri

  X

  X

  6.1.5.

  Suport pentru roata de rezervă (dacă a fost prevăzut de

  producător)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Suportul nu este într-o stare corespunzătoare

  2. b) Suport fisurat sau fixat necorespunzător

  X

  X

  c)Roată de rezervă fixată necorespunzător cu pericol de desprindere (interiorul /

  exteriorul vehiculului)

  X

  X

  6.1.6.

  Dispozitive de cuplare şi dispozitive de remorcare (+E)

  Inspecţie vizuală şi control cu echipament adecvat după caz în funcţie de categoria vehiculului (calibru sau şubler) (pct. H din Anexa nr. 2)

  1. a) Element component deformat/ defect, fisurat

  2. b) Uzură excesivă a cuplelor

  3. c) Cuplaj defect

  4. d) Orice dispozitiv de siguranţă lipsă, deteriorat sau care nu funcţionează corespunzător e)Obstrucţionarea plăcii de înmatriculare sau a oricărei lămpi atunci când nu sunt utilizate

  1. f) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare

  2. g) Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat

  X

  X

  X X X

  X

  X

  X

  X X

  X X

  6.1.7.

  Transmisie

  Inspecţie vizuală utilizându-se un cric sau elevator. Se verifică atent zona ambreiajului, a cutiei de viteze, a difenţialului

  1. a) Şurub de siguranţă fixat necorespunzător/lipsă b)Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv

  1. c) Cardan uzat excesiv

  2. d) Cuplaje flexibile deteriorate

  3. e) Arbore deteriorat sau îndoit

  4. f) Suportul palierului fisurat sau fixat necorespunzător g)Protecţie deteriorată / lipsă la arborii planetari

  1. h) Modificare neautorizată a transmisiei

  2. i) Comandă ambreiaj deformată / fixată necorespunzător j)Acţionare greoaie a manetei sau pedalei / lipsă siguranţă de asigurare a manetei sau pedalei pe ax

  1. k) Manetă ambreiaj ruptă

  2. l) Levier selectare viteze fixat nesigur / modificat sau sudat.

  3. m) Arbore (cablu) ambreiaj fixat necorespunzător.

  4. n) Timonerie schimbător de viteze fixată necorespunzător / modificată constructiv

  5. o) Fixare necorespunzătoare schimbător de viteze pe traversă sau tampoane; fixare nesigură a traversei pe şasiu(ex. lipsă şuruburi de fixare).

  6. p) Lipsă transmisie longitudinală sau a arborilor planetari la una din punţile autovehiculului în cazul autovehiculelor cu tracţiune integrală

  7. q) Joc şi/sau zgomot rulmenţi transmisie, inclusiv cruci cardanice

  8. r) Joc excesiv în orice articulaţie a transmisiei

  9. s) Orice alt defect care împiedică

   mişcarea liberă a roţii motoare

  10. t) Scurgeri ulei de transmisie

  X

  X X

  X

  X

  X

  X

  X

  X

  X X X X

  X X X X

  X X

  X X

  X

  X

  X X X

  X

  X

  X X

  X

  uşoare / abundente

  6.1.8.

  Stare, fixare motor pe cadru şi anexe motor

  Inspecţie vizuală

  a)Suport motor fisurat, desprins de pe şasiu sau fixat nesigur b)Modificarea poziţiei motorului faţă de modelul omologat (ex. din montaj

  transversal în longitudinal)

  X X

  X

  6.2. Caroserie

  6.2.1.

  Stare, fixare caroserie (inclusiv ataş)

  Inspecţie vizuală. Se vor face verificări şi evaluări conform Anexei nr. 2 lit. G

  1. a) Panou, element lipsă sau deteriorat care ar putea produce răniri

  2. b) Montant deformat, corodat excesiv sau fisurat care poate genera deschiderea accidentală a capotelor sau a uşilor c)Neetanşeităţi care permit pătrunderea gazelor de evacuare în habitaclu

  d)Caroserie modificată constructiv sau reparată necorespunzător e)Caroserie incompletă sau deteriorată

  f)Caroserie corodată excesiv în zona compartimentului motor, a portbagajului, a pasajelor roţilor precum şi în zona de fixare a suspensiei şi a punţilor g)Caroseria sau un element de caroserie nu este fixată/fixat corespunzător astfel încât poate produce răniri / poate cădea pe carosabil

  h)Dispozitiv de cuplare ataş necorespunzător

  X X

  X

  X

  X X

  X

  X X

  X X

  X

  X

  6.2.2.

  Montare caroserie

  Inspecţie vizuală. Se vor face verificări şi evaluări conform Anexa 2 lit. G

  1. a) Caroseria nu este fixată corespunzător

  2. b) Caroseria nu este fixată pe cadru în aliniament

  3. c) Element de fixare pe cadru fisurat, lipsă sau slăbit d)Caroserie fisurată sau corodată excesiv la punctele de

  prindere pe cadru.

  X X X

  X

  X X

  6.2.3.

  Uşi şi dispozitive de închidere uşi

  Inspecţie vizuală şi funcţională. Se vor face verificări şi evaluări conform Anexei nr. 2 lit. G

  1. a) Uşă care nu se deschide sau nu se închide corespunzător

  2. b) Uşă care se poate deschide accidental sau care nu se închide sigur

  3. c) Uşă, balama, dispozitiv de asigurare slăbite, deteriorate / lipsă

  4. d) Coroziuni excesive uşi

  X

  X X

  X

  X

  6.2.4.

  Structura de rezistenţă şi podea (+E)

  Inspecţie vizuală cu autovehiculul pe cric sau elevator. Se vor inspecta cu atenţie mărită zonele de îmbinare ale caroseriei. Se vor face

  verificări şi evaluări conform Anexa 2 lit. G

  1. a) Podea fisurată sau corodată excesiv, fixată necorespunzător b)Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate excesiv c)Întărituri podea fisurate, deformate sau corodate excesiv

  X X X

  X

  6.2.5.

  Şa/scaun conducător auto

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Scaun / şa (inclusiv scaun ataş), fixate necorespunzător pe

  caroserie sau cadru sau cu o

  X

  X

  structură defectă b)Mecanismul de reglare a scaunului nu funcţionează corect

  c)Scaun lipsă sau neomologat

  X

  X

  X

  6.2.6.

  Alte scaune

  Inspecţie vizuală

  1. a) Scaune fixate nesigur/defecte

  2. b) Scaune care nu au fost montate în conformitate cu cerinţele

  3. c) Scaune lipsă sau configuraţia scaunelor nu corespunde cu CIV

  4. d) Scaune neomologate

  5. e) Mâner de susţinere al pasagerului deteriorat sau lipsă

  X X

  X

  X X

  X X

  6.2.7.

  Comenzi necesare conducătorului

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Orice comandă necesară pentru a opera autovehiculul în

  siguranţă nu funcţionează corect

  X

  X

  6.2.8.

  Alte echipamente şi accesorii interioare şi exterioare (dacă au fost

  prevăzute de producător)

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Accesoriu sau echipament fixat necorespunzător sau defect b)Accesoriu sau echipament

  neomologatsau care nu corespunde reglementărilor

  X X

  6.2.9.

  Apărători de noroi, aripi, dispozitive antiîmproşcare (dacă au fost prevăzute de

  producător)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Elemente slăbite, corodate excesiv/rupte sau lipsă

  2. b) Spaţiu insuficient pentru roţi c)Neconforme cu cerinţele

  X

  X

  X

  X X

  7. ALTE ECHIPAMENTE

  7.1.

  Stare, fixare centuri de siguranţă, catarame

  Inspecţie vizuală si funcţională

  1. a) Centuri de siguranţă obligatorii lipsă sau nu au fost montate

  2. b) Centură de siguranţă deteriorată

  3. c) Centură de siguranţă neomologată

  4. d) Dispozitivul de închidere este avariat sau nu funcţionează corespunzător

  5. e) Mecanismul de recuperare a centurii avariat sau nu funcţionează corect

  6. f) Punct de ancorare deteriorat excesiv

  7. g) Punct de ancorare fixat necorespunzător

  X

  X X X

  X

  X X

  X X

  7.2.

  Încuietori şi dispozitive antifurt

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Dispozitiv defect care nu previne furtul autovehiculului b)Dispozitiv de închidere sau de blocare defect sau funcţionând

  necorespunzător

  X

  X

  X

  7.3.

  Avertizor acustic

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Nu funcţionează

  2. b) Comandă nesigură c)Neomologat

  X

  X

  X

  7.4.

  Vitezometru

  Inspecţie vizuală şi funcţională în timpul probei în parcurs

  1. a) Nu este montat conform cerinţelor

  2. b) Nu funcţionează sau lipseşte

  3. c) Nu este iluminat

  X

  X X

  8. EMISII POLUANTE

  8.1. Zgomot

  8.1.1.

  Sistem de reducere a zgomotului (+E)

  Inspecţie vizuală şi auditivă

  1. a) Nivel de zgomot excesiv

  2. b) Orice parte a sistemului de reducere a zgomotului nesigură, lipsă, deteriorată, fixată incorect

  sau modificată în mod evident

  X X

  X

  astfel încât ar putea afecta în mod semnificativ nivelul de

  zgomot

  8.2. Gaze de evacuare

  8.2.1. Emisii

  8.2.1.1.

  Echipament de control al emisiilor de gaze

  Inspecţie vizuală

  Echipament de control al emisiilor prevăzut de producător lipsă, modificat sau defect în

  mod evident

  X

  8.3. Alte aspecte referitoare la mediu

  8.3.1.

  Scurgeri de lichide

  Inspecţie vizuală

  Orice scurgere în exces de lichid care poate afecta mediul ambiant sau expune la riscuri pe

  alţi utilizatori ai drumului

  X

  X

  8.3.2.

  Fum vizibil

  Inspecţie vizuală

  Fum în exces de orice culoare

  X

  9. ALTE VERIFICARI

  9.1.

  Autovehiculul în ansamblu

  Inspecţie vizuală sau prin utilizarea unui echipament adecvat

  1. a) Reparaţii sau modificări necorespunzătoare ale oricărei componente a autovehiculului

  2. b) Orice defect suplimentar constatat ce ar putea afecta

  siguranţa circulaţiei pe drumurile publice

  X X

  X X

  X X

  E – verificare ce necesită utilizarea unui echipament specializat

  Reparaţie sau modificare necorespunzătoare înseamnă o reparaţie sau modificare cu efecte negative asupra siguranţei rutiere sau asupra mediului (inclusiv modificări neautorizate sau cu folosirea unor componente neomolgate sau necertificate)

  DMi (defect minor) - defecţiune tehnică ce nu are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere şi protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi minore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).

  DMa (defect major) - defecţiune tehnică ce are un efect semnificativ asupra siguranţei rutiere (inclusiv în ceea ce priveşte ceilalţi participanţi la trafic) şi asupra protecţiei mediului, precum şi alte neconformităţi majore (inclusiv în ceea ce priveşte identificarea vehiculului).

  DP (defect periculos) – defecţiune tehnică care constituie un risc imediat privind siguranţa rutieră.

  În cazul defectelor care sunt încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP) încadrarea ţine cont de despărţirea acestora pe grupe realizată prin semnul „ / ”. În cazul defectelor ce pot fi încadrate în mai multe grupe de gravitate (DMi, DMa şi/sau DP), pentru care nu se specifică clar încadrarea, inspectorul tehnic este responsabil de încadrarea acestora în funcţie de gravitatea lor în conformitate cu definiţiile specifice.

  Prescurtări utilizate în tabel: CI – certificat de înmatriculare

  CIV – cartea de identitate a vehiculului ITP – inspecţie tehnică periodică

  Categoriile L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e sunt definite în reglementările RNTR 2

  A. Plan de operaţiuni

  Anexa nr. 2

  Nr. crt.

  Denumirea verificării

  Metoda de control

  şi aparatura necesară

  Defecte constatate

  Cod defect

  DMi

  DMa

  DP

  0. IDENTIFICARE VEHICUL

  0.1.

  Verificare stare plăci cu numărul de înmatriculare, concordanţă dintre plăcile cu numărul de înmatriculare şi numărul de înmatriculare din documentele

  vehiculului (CI şi/sau CIV)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Placă lipsă sau fixată necorespunzător astfel încât s-ar putea desprinde de pe vehicul

  2. b) Număr de înmatriculare ilizibil sau lipsă

  3. c) Numărul de înmatriculare de pe placă nu este în concordanţă cu documentele vehiculului

  4. d) Placă deteriorată / confecţionată artizanal

  X

  X

  X X

  X

  0.2.

  Verificare concordanţă

  Inspecţie vizuală după

  1. a) Lipsă număr de identificare

  X

  dintre datele de identificare prelevate de pe vehiculul prezentat la ITP şi datele din CIV

  curăţarea locurilor unde se află poansonate numărul de identificare şi seria de motor sau plăcuţele producătorului

  Se verifică concordanţa dintre vehiculul prezentat la ITP si datele din CIV privind: categorie, caroserie, marcă, tip, număr de identificare poansonat sau ştanţat pe plăcuţa producătorului, prindere plăcuţă producător, cod motor, serie motor, culoare

  poansonat sau lipsă plăcuţă producător cu număr de identificare de la bord

  1. b) Număr de identificare incomplet, ilizibil parţial sau total

  2. c) Număr de identificare neconform cu documentele sau înregistrările vehiculului d)Vehiculul prezentat la ITP nu corespunde cu datele din CIV privind: categoria, caroseria, marca, tipul vehiculului, codul motorului, seria motorului sau culoarea

  1. e) Număr de identificare sau serie motor modificate sau poansonate neconform

  2. f) Suportul pe care se află poansonat numărul de identificare este fixat artizanal pe vehicul (ex. înconjurat de un cordon de sudură) g)Vehiculul are aplicat un colant de altă culoare decât cea din CIV pe o suprafaţă mai mare de 50% din suprafaţa vehiculului

  1. h) Motor cu alt sistem de alimentare decât cel din CIV (ex. motor cu sistem de alimentare dual benzină + GPL/GNC sau modificarea sistemului de alimentare al motorului)

  2. i) Serie rezervor GPL/GNC nu este menţionată sau este diferită

  de cea din CIV

  X X X

  X X

  X

  X

  X

  1. SISTEM DE FRÂNARE

  1.1. Stare mecanică şi funcţionare

  1.1.1.

  Ax pedală frână de serviciu / ax manetă de frână

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  Notă: Autovehiculele cu

  servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit

  1. a) Efort excesiv la acţionarea pedalei / manetei

  2. b) Uzură avansată sau joc excesiv

  3. c) Lipsă siguranţă la pedală

  X X

  X

  1.1.2.

  Pedală / manetă de frână şi cursa dispozitivului de acţionare a frânei

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor, în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  Notă: Autovehiculele cu servofrână trebuie inspectate cu motorul oprit

  1. a) Cursă excesivă sau insuficientă a dispozitivului de acţionare

  2. b) Dispozitivul de acţionare nu revine corect la poziţia iniţială c)Îmbrăcăminte pedală (dacă a fost prevăzută de producător) uzată, fixată incorect sau lipsă

  d)Dispozitivul de acţionare deformat excesiv, fisurat, rupt

  X

  X X

  X

  1.1.3.

  Pompă de vacuum sau compresor şi rezervoare de aer

  Inspecţie vizuală a componentelor la presiunea normală de lucru, verificarea

  funcţionării dispozitivului de avertizare a supapei

  a)Presiune insuficientă / vacuum insuficient pentru asigurarea unei frânări repetate (cel puţin două frânări) după

  declanşarea semnalului de avertizare (sau dacă

  X

  X

  multicircuit sau de suprapresiune

  Se verifică intervalul de timp necesar compresorului pentru realizarea presiunii de lucru în sistemul de frânare după ce se apasă pedala de frână repetat cu motorul oprit

  manometrul indică o valoare de pericol)

  1. b) Intervalul de timp pentru refacerea presiunii în instalaţie mai mare de 7s

  2. c) Supapa de protecţie multicircuit sau supapa de suprapresiune nu funcţionează

  3. d) Pierdere de aer care provoacă o scădere importantă de presiune sau pierdere de aer perceptibilă auditiv e)Deteriorare exterioară care poate afecta funcţionarea sistemului de frânare

  f)Pompa de vacuum deteriorată sau nefuncţională

  X X X

  X

  X

  X

  1.1.4.

  Manometru sau indicator pentru

  presiune scăzută

  Verificare funcţională

  Funcţionarea incorectă / nefuncţionarea indicatorului sau

  a manometrului

  X

  X

  1.1.5.

  Supapă de comandă a frânei cu acţionare manuală

  Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Uzată excesiv, fisurată sau deteriorată

  2. b) Dispozitiv de acţionare a supapei nesigur sau supapă fixată necorespunzător

  3. c) Pierderi de aer în sistem, conexiuni nesigure d)Funcţionare

  necorespunzătoare

  X X

  X X

  1.1.6.

  Element de acţionare frână de mână, levier de comandă frână de mână, mecanism cu clichet frână de mână, frână de mână cu acţionare electrică

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Sistemul de blocare al mecanismului cu clichet funcţionează necorespunzător

  2. b) Uzură excesivă a axului levierului sau a mecanismului cu clichet al levierului

  3. c) Cursă prea mare a levierului (reglaj incorect)

  4. d) Element de acţionare lipsă, deteriorat sau nefuncţional e)Funcţionare incorectă, indicatorul de avertizare indică o funcţionare defectuoasă

  1. f) Elemente deteriorate sau reglate necorespunzător

  2. g) Sistem inoperant (cursă prea mică, prea mare sau orice

  element deteriorat sau reglat necorespunzător)

  X

  X

  X X X

  X X

  1.1.7.

  Supape de frânare (supape de comandă, supape de descărcare, regulatoare de presiune etc.)

  Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Supapă deteriorată / neetanşă (pierderi de aer în exces)

  2. b) Pierderi de ulei la compresor reduse / importante

  3. c) Supapă fixată sau montată necorespunzător

  4. d) Pierderi de lichid de frână reduse / importante

  X

  X X X

  X

  X

  X

  1.1.8.

  Elemente de cuplare ale frânelor (semi)remorcii (electrice şi pneumatice)

  Deconectarea şi reconectarea tuturor elementelor de cuplare ale sistemelor de frânare dintre autovehiculul tractor si (semi)remorcă

  Inspecţie vizuală, funcţională şi auditivă a

  1. a) Robineţi de închidere sau ventile cu etanşare automată defecte

  2. b) Fixare necorespunzătoare / montaj necorespunzător

  3. c) Pierderi excesive de aer

  4. d) Funcţionare necorespunzătoare

  X

  X

  X

  X X

  X X

  componentelor în timp ce sistemul de frânare este

  acţionat

  1.1.9.

  Rezervoare de aer comprimat

  Inspecţie vizuală si auditivă

  1. a) Deteriorate, corodate / neetanşe

  2. b) Robinet de purjare a apei defect

  3. c) Fixare sau montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  X

  1.1.10.

  Dispozitiv servofrână, pompă centrală de frână (pentru sistemul de frânare hidraulic)

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Dispozitiv servofrână deteriorat sau ineficient

  2. b) Pompă centrală neetanşă / defectă (pierde presiunea la apăsarea constantă a pedalei sau la acţionarea manetei)

  3. c) Fixare necorespunzătoare a pompei centrale de frână d)Cantitate insuficientă a lichidului de frână

  1. e) Lipsă capac rezervor lichid de frână

  2. f) Martor nivel lichid de frână aprins sau defect g)Funcţionare defectuoasă a dispozitivului de avertizare în caz de nivel insuficient al lichidului de frână (dacă a fost

  prevăzut de producător)

  X X X

  X X

  X X

  X

  X

  1.1.11.

  Conducte de frână rigide

  Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Risc iminent de fisurare sau rupere

  2. b) Conductă sau conexiune neetanşă (pierderi reduse / importante)

  3. c) Deteriorări sau coroziuni excesive (conform pct. C)

  4. d) Conductă poziţionată necorespunzător

  5. e) Conductă fisurată sau ruptă

  X X

  X X

  X X

  X

  X

  1.1.12.

  Racorduri flexibile de frână

  Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Risc iminent de fisurare sau rupere

  2. b) Racord deteriorat, cu puncte de frecare, răsucit sau prea scurt

  3. c) Racord sau conexiune neetanşă (pierderi reduse / importante)

  4. d) Umflare excesivă la presiune

  5. e) Racord cu porozităţi

  6. f) Racord fisurat sau rupt

  X

  X X X

  X X

  X

  X

  X X

  1.1.13.

  Garnituri de fricţiune (plăcuţe, saboţi)

  Inspecţie vizuală acolo unde există zonă de vizitare

  1. a) Uzură excesivă (la o roată / la mai multe roţi)

  2. b) Garnituri contaminate cu ulei sau unsoare (la o roată / la mai multe roţi).

  3. c) Lipsă

  X X

  X X

  X

  1.1.14.

  Tamburi şi discuri de frână

  Inspecţie vizuală, inclusiv în zona de ventilaţie

  1. a) Uzură excesivă, şanţuri, fisuri, spărturi, fixare necorespunzătoare sau alte defecte care compromit siguranţa (la o roată / la mai multe roţi)

  2. b) Tamburi sau discuri ancrasate cu ulei sau unsoare (la o roată / la mai multe roţi).

  3. c) Tambur sau disc lipsă

  X

  X

  X

  X X

  1. d) Platou fixat necorespunzător, joc platou

  2. e) Joc disc de frână

  3. f) Disc frână deformat sau tambur ovalizat (la o roată / la

  mai multe roţi)

  X

  X

  X X

  1.1.15.

  Cabluri de frână, leviere şi conexiuni, tije de acţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Cabluri deteriorate / înnodate b)Componente corodate sau uzate excesiv

  1. c) Cabluri, leviere, tije sau conexiuni fixate necorespunzător

  2. d) Ghidaje de cabluri necorespunzătoare

  3. e) Orice element care poate împiedica mişcarea liberă a elementelor sistemului de frânare

  4. f) Cursă necorespunzătoare a timoneriei datorită reglajului incorect sau uzurii excesive

  5. g) Lipsă cabluri sau elemente ale timoneriei

  6. h) Conexiune necorespunzătoare a cablurilor sau a tijelor

  7. i) Cabluri ce nu asigură funcţionalitatea sau tije de acţionare defecte

  X X

  X

  X X

  X

  X X

  X X

  X

  1.1.16.

  Elemente de acţionare sistem frânare (inclusiv etriere, cilindri de frână cu arc, cilindri de frână hidraulici)

  Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Cu deteriorări / cu fisuri b)Neetanşeităţi (pierderi reduse

  / importante)

  c)Fixare necorespunzătoare / montare incorectă d)Coroziuni excesive

  1. e) Cursă insuficientă sau prea mare a pistonului sau a mecanismului cu membrană

  2. f) Burduf de protecţie împotriva prafului rupt / lipsă

  X

  X X

  X

  X X

  X

  X X

  X

  X X

  1.1.17.

  Regulator automat al frânarii în funcţie de încărcare

  Inspecţie vizuală şi funcţională în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Timonerie defectă b)Timonerie reglată necorespunzător

  1. c) Mecanism blocat (gripat) sau ineficient

  2. d) Regulator lipsă sau modificat

  3. e) Lipsa plăcuţei cu datele tehnice principale (la vehicule clasa a III-a)

  4. f) Date ilizibile pe plăcuţă

  X X

  X X

  X

  X X

  1.1.18.

  Dispozitiv de reglare a jocului

  Inspecţie vizuală a componentelor în timp ce sistemul de frânare este acţionat

  1. a) Dispozitiv deteriorat, gripat, cu mişcare anormală, uzat excesiv sau reglat necorespunzător

  2. b) Dispozitiv de reglare a jocului defect

  3. c) Dispozitiv de reglare a jocului montat incorect

  X

  X X

  1.1.19.

  Frână de încetinire (dacă a fost prevăzută de producător sau dacă este obligatorie)

  Inspecţie vizuală şi prin probe în parcurs

  1. a) Montare incorectă, conexiuni necorespunzătoare sau deteriorate

  2. b) Funcţionare necorespunzătoare sau lipsă

  X

  X

  1.1.20.

  Acţionare automată a

  frânei (semi)remorcii

  Deconectarea cuplei de

  frânare dintre autovehicul

  Frâna (semi)remorcii nu

  acţionează automat la

  X

  şi (semi)remorcă

  deconectarea dispozitivului de cuplare

  1.1.21.

  Ansamblu sistem de frânare

  Inspecţie vizuală şi auditivă

  1. a) Alte componente (pompă antigel, uscătorul de aer etc.) corodate excesiv / deteriorate astfel încât afectează funcţionalitatea sistemului de frânare

  2. b) Pierderi excesive antigel / aer

  3. c) Orice altă componentă fixată sau montată necorespunzător d)Reparaţii / modificări

  necorespunzătoare (1)

  X

  X

  X X

  X

  X

  X

  1.1.22.

  Supape de testare

  (dacă au fost prevăzute de producător)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Lipsă

  2. b) Deteriorate, neutilizabile / neetanşe

  X

  X X

  1.2. Performanţă şi eficacitate frână de serviciu

  1.2.1.

  Performanţă (+E)

  Inspecţie pe standul de frânare cu role sau prin probe în parcurs

  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim

  Pentru autovehiculele destinate învăţării conducerii şi pentru cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă suplimentară de frânare cu acţionarea dispozitivului suplimentar A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  1. a) Forţă de frânare necorespunzătoare pe una / mai multe roţi

  2. b) Dezechilibrul forţelor de frânare de la roţile aceleiaşi punţi este mai mare de 30% În cazul frânarii în parcurs,

   vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie

  3. c) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei)

  4. d) Frânare anormală a oricăreia dintre roţi (de ex. întârziere excesivă la frânare)

  5. e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul frânării

  6. f) Zgomot la roată în timpul frânarii

  X

  X X

  X X X

  X

  1.2.2.

  Eficacitate (+E)

  Încercare pe standul de frânare cu role (cu utilizarea, după caz, a dispozitivului de măsurare a forţei la pedală, a dispozitivului de măsurare a presiunii în instalaţia de frânare, a dispozitivului de ancorare) sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare şi, după caz, dispozitiv de măsurare a efortului la pedală

  Pentru autovehicule destinate învăţării conducerii şi pentru cele adaptate conducerii de către o persoană cu handicap se va efectua o probă suplimentară de frânare cu acţionarea dispozitivului suplimentar

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  Coeficient de frânare mai mic decât următoarele valori: Vehiculele înmatriculate pentru prima dată după 28.07.2010:

  • - Categoria N1: 50 %

  • - Categoria M1: 58 %

  • - Categoria M2 şi M3:

   50 %

  • - Categoria N2 şi N3: 50 %

  • - Categoria O2, O3 şi O4:

  • - în cazul semiremorcilor: 45 %

  • - în cazul remorcilor cu proţap: 50 %

  Vehiculele înmatriculate pentru prima dată înainte de 28.07.2010:

  Categoria N1: 45 % Categoria M1, M2 şi M3: 50 % ( 2 )

  Categoria N2 şi N3: 43 % ( 3 ) Categoria O2, O3 şi O4: 40 % ( 4 ) Valorile minime admisibile ale deceleraţiei maxime în cazul probei în parcurs sunt precizate în anexa nr. 11 la reglementări

  X

  1.3. Performanţă şi eficacitate frână de securitate (dacă este acţionată printr-un sistem separat)

  1.3.1.

  Performanţă (+E)

  Inspecţie pe standul de

  a)Forţă de frânare

  X

  X

  frânare cu role sau prin probe în parcurs

  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  necorespunzătoare pe una / mai multe roţi

  1. b) Dezechilibrul forţelor de frânare de la roţile aceleiaşi punţi este mai mare de 30% În cazul frânarii în parcurs, autovehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie

  2. c) Forţa de frânare nu variază gradual (blocarea bruscă a frânei)

  3. d) Întârziere excesivă în frânarea oricărei roţi

  4. e) Variaţie excesivă a forţei de frânare în timpul frânarii

  5. f) Zgomot la roată în timpul frânării

  X

  X

  X

  X X

  X

  1.3.2.

  Eficacitate (+E)

  Încercare pe standul de frânare sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare A se vedea anexa nr. 11 la

  reglementări

  Eficacitatea mai mică de 50 %5) din eficacitatea frânei de serviciu definită la punctul

  1.2.2. în raport cu masa totală maximă autorizată ori, în cazul semiremorcilor, cu suma

  maselor autorizate pe axe

  X

  1.4 . Performanţă şi eficacitate frână de staţionare (când nu este frână de securitate)

  1.4.1.

  Performanţă (+E)

  Inspecţie pe standul de frânare sau prin probe în parcurs

  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  a)Frâna nu acţionează pe una / mai multe roţi

  În cazul frânării în parcurs, vehiculul deviază excesiv de la traiectoria rectilinie b)Întârziere excesivă în frânarea oricărei roţi

  c)Zgomot la roată în timpul frânării

  X

  X

  X

  X

  1.4.2.

  Eficacitate (+E)

  Inspecţie pe standul de frânare sau prin probe în parcurs folosind un decelerometru cu compensare şi înregistrare sau cu vehiculul pe o pantă cu unghi de înclinare cunoscut

  Se acţionează frâna gradual până la obţinerea efortului maxim

  A se vedea anexa nr. 11 la reglementări

  Coeficient de frânare mai mic de 16% sau 1,6 m/s2, după caz, pentru toate categoriile de vehiculele

  X

  1.5.

  Performanţă frână de încetinire

  Probe funcţionale în parcurs

  1. a) Forţa de frânare nu variază gradual (nu se aplică la frâna de încetinire pe evacuare)

  2. b) Sistem inoperant

  X

  X

  1.6.

  Sistem antiblocare (ABS)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Dispozitivul de avertizare nu funcţionează corespunzător b)Dispozitivul de avertizare indică funcţionarea necorespunzătoare a sistemului

  1. c) Senzorii de turaţie a roţii lipsă sau deterioraţi

  2. d) Instalaţie electrică deteriorată

  3. e) Alte componente lipsă sau deteriorate

  X X

  X

  X X

  1.7.

  Sistem electronic de frânare (EBS)

  Inspecţie vizuală a dispozitivului de

  avertizare

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a

  dispozitivului de avertizare

  X

  b)Dispozitivul de avertizare indică funcţionarea

  necorespunzătoare a sistemului

  X

  2. SISTEM DE DIRECŢIE

  2.1. Stare mecanică

  2.1.1.

  Stare, fixare, funcţionare sistem de direcţie (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canal, cric de canal sau elevator cu roţile suspendate

  Volanul este rotit stânga- dreapta sau roţile punţii directoare sunt deplasate stânga-dreapta pe întreaga cursă

  1. a) Sistem de direcţie greu manevrabil

  2. b) Axul sectorului de angrenare răsucit sau caneluri uzate

  3. c) Uzură excesivă a axului sectorului de angrenare d)Deplasare excesivă a axului sectorului de angrenare e)Neetanşeităţi ale casetei

  (scurgeri reduse / importante)

  X

  X X X X

  X

  X X X

  2.1.2.

  Stare, fixare casetă de direcţie (+E)

  Inspecţie vizuală a fixării casetei de direcţie

  Cu vehiculul aflat pe canal, se roteşte volanul stânga-dreapta

  Se poate folosi un detector de jocuri corespunzător

  În cazul în care se utilizează un elevator, se

  deplasează manual roţile stânga-dreapta

  1. a) Fixare necorespunzătoare a casetei

  2. b) Găuri de fixare ovalizate

  3. c) Şuruburi de fixare rupte / lipsă

  4. d) Casetă de direcţie fisurată / spartă

  X

  X X

  X

  X

  X X

  X

  2.1.3.

  Jocuri în sistemul de direcţie (+E)

  Inspecţie vizuală a componentelor timoneriei direcţiei în ceea ce priveşte uzura, fisurile şi siguranţa în timp ce volanul este rotit stânga- dreapta cu autovehiculul pe canal utilizând un detector de jocuri corespunzător sau pe elevator deplasând manual roţile punţii directoare stânga-dreapta

  1. a) Mişcare relativă între componentele sistemului ce ar trebui să fie fixe

  2. b) Joc excesiv în articulaţiile sistemului de direcţie c)Deformări / fisuri ale oricărui element

  1. d) Lipsă dispozitive de blocare la bracarea roţilor

  2. e) Alinierea defectuoasă a componentelor (ex. bară de comandă a direcţiei, bară de conexiune etc.)

  3. f) Reparaţii / modificări necorespunzătoare

  4. g) Burduf de protecţie la praf deteriorat / lipsă

  X

  X

  X X X X

  X X

  X

  X X

  X

  2.1.4.

  Funcţionare elemente mecanice de legătură la sistemul de direcţie (+E)

  Inspecţie vizuală a mişcării elementelor timoneriei în timp ce volanul este rotit, cu roţile pe sol şi motorul în funcţiune

  Cu vehiculul pe un canal sau elevator se roteşte volanul stânga – dreapta

  până la cursa maximă

  1. a) Cursă incompletă a sistemului de direcţie la acţionarea acestuia (lovirea de o parte fixă a şasiului)

  2. b) Limitatoare mecanice de cursă nefuncţionale sau lipsă (dacă au fost prevăzute de producător)

  3. c) Atingerea componentelor

  X

  X

  X

  X

  2.1.5.

  Stare, fixare, funcţionare şi etanşeitate servodirecţie

  Verificarea servodirecţiei şi a nivelului de ulei hidraulic din rezervor (dacă este vizibil)

  Cu roţile pe sol şi cu motorul funcţionând se verifică dacă servodirecţia funcţionează corect

  1. a) Neetanşeităţi (scurgeri reduse

   / importante)

  2. b) Nivel redus de lichid c)Mecanismul nu funcţionează

  1. d) Mecanism fixat necorespunzător / fisurat

  2. e) Conducte care freacă / poziţionate necorespunzător f)Reparaţii / modificări necorespunzătoare

  g)Conducte, furtunuri

  X

  X

  X X X

  X X X

  X

  X X

  X X X

  deteriorate / uzate sau corodate excesiv

  h)Zgomot anormal la pompă în timpul funcţionării

  X

  2.2. Volan şi coloană volan

  2.2.1.

  Stare, fixare volan

  Cu roţile pe sol, se oscilează volanul dintr-o parte în alta într-un plan perpendicular pe coloana de direcţie şi se aplică de jos în sus şi de sus în jos o forţă slabă

  Se inspectează vizual jocurile

  1. a) Deplasare relativă între volan şi coloana de direcţie care indică un joc excesiv

  2. b) Lipsa dispozitivului de reţinere (siguranţei) pe butucul volanului

  3. c) Butucul, coroana sau spiţele volanului fisurate sau fixate

  necorespunzător

  X

  X X

  X X

  2.2.2.

  Stare, fixare coloană volan, cuplaj

  Se împinge şi se trage de volan în linie cu coloana, se împinge de volan în diferite direcţii perpendiculare pe coloana de direcţie

  Se verifică vizual jocul şi starea cuplajelor elastice sau a altor articulaţii

  1. a) Joc excesiv axial al centrului volanului în raport cu coloana

  2. b) Joc excesiv radial al centrului volanului în raport cu coloana

  3. c) Joc anormal în cuplajul elastic sau cardanic (cuplaj deteriorat)

  4. d) Fixare defectuoasă a coloanei e)Reparaţie sau modificare necorespunzătoare

  X X X

  X

  X X

  2.3.

  Joc la volan

  Cu motorul în funcţiune în cazul vehiculelor cu servodirecţie şi cu roţile în poziţie dreaptă, se roteşte uşor volanul stânga - dreapta, pe cât posibil fără a mişca roţile

  Se verifică vizual mişcarea liberă

  Joc excesiv al direcţiei (de exemplu un punct de pe coroana volanului poate fi rotit pe un arc de cerc pe o distanţă mai mare de o cincime din diametrul volanului fără ca roţile directoare să se mişte)

  X

  X

  2.4.

  Aliniament roţi

  Verificarea aliniamentului roţilor

  Control vizual

  Roţi nealiniate în mod evident

  X

  2.5.

  Stare, fixare punte directoare remorci (+E)

  Inspecţie vizuală sau utilizând un detector de jocuri corespunzător

  Se decuplează remorca şi apoi proţapul este rotit stânga-dreapta sau roţile punţii directoare sunt

  deplasate stânga-dreapta până la cursa maximă

  1. a) Componente deteriorate / fisurate

  2. b) Mişcare neuniformă / joc excesiv

  3. c) Fixare defectuoasă

  X X X

  X X X

  2.6.

  Servodirecţie electronică (EPS)

  Inspecţie vizuală şi verificarea concordanţei dintre poziţia volanului şi poziţia roţilor în momentul pornirii sau opririi motorului

  1. a) Ledul indicator de defecţiuni al servodirecţiei electronice indică o funcţionare necorespunzătoare a sistemului b)Neconcordanţă între poziţia

  volanului şi poziţia roţilor c)Nefuncţionare a servodirecţiei

  X

  X X

  X

  3. VIZIBILITATE

  3.1.

  Câmp de vizibilitate

  Inspecţie vizuală de la postul de conducere

  1. a) Obstrucţionarea câmpului de vizibilitate al conducătorului care îi afectează vederea în faţă sau lateral

  2. b) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare spre înapoi

  3. c) Nu se asigură vizibilitatea corespunzătoare

  X

  X

  X X

  3.2.

  Stare parbriz şi celelalte geamuri

  Inspecţie vizuală (conform lit. D)

  1. a) Geam fisurat sau decolorat

  2. b) Geam cu transparenţă neconformă cu cerinţele

  X X

  X X

  specifice

  1. c) Parbriz sau geam în stare necorespunzătoare (sablat, zgâriat / cu opacităţi importante sau din material neconform)

  2. d) Parbriz fisurat într-o zonă în care se acceptă / fisurat, spart sau cu transparenţă neconformă

  cu cerinţele specifice

  X

  X

  X

  X

  3.3.

  Oglinzi sau dispozitive retrovizoare, inclusiv cea suplimentară de la autovehiculele ŞCOALĂ (+E)

  Inspecţie vizuală şi funcţională de la postul de conducere

  Se va verifica vizibilitatea jaloanelor în poligonul de probe conform anexei nr. 3 la reglementări pentru

  oglinzile din clasele IV şi V

  1. a) Oglindă sau dispozitiv lipsă ori care nu asigură vizibilitatea corespunzătoare

  2. b) Oglindă sau dispozitiv deteriorate sau fixate necorespunzător / dispozitiv nefuncţional

  X

  X X

  3.4.

  Ştergătoare de parbriz

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Ştergător care nu funcţionează corespunzător sau lipsă

  2. b) Lamela ştergătorului deteriorată / lipsă

  X

  X

  X

  3.5.

  Spălătoare de parbriz

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Spălător care nu funcţionează corespunzător / lipsă

  X

  X

  3.6.

  Sistem de dezaburire

  Inspecţie vizuală şi

  funcţională

  Sistem care nu funcţionează

  corespunzător sau deteriorat

  X

  4. LĂMPI, DISPOZITIVE REFLECTORIZANTE ŞI ECHIPAMENTE ELECTRICE

  4.1. Faruri

  4.1.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare defectuoasă / lipsa farului sau a sursei de lumină

  2. b) Funcţionare defectuoasă / lipsa sistemului de proiecţie (dispozitiv reflectorizant şi lentile)

  3. c) Far fixat necorespunzător d)Nefuncţionare faruri cu lumină diurnă

  1. e) Far neomologat (fără marcă de omologare)

  2. f) Far cu oglinda deteriorată g)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. h) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. i) Montare necorespunzătoare

  3. j) Sursă de lumină defectă

  X X

  X

  X

  X X

  X

  X

  X X

  X

  X X

  4.1.2.

  Orientare (+E)

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Se determină centrul de focalizare orizontal al fiecărui far cu lumină de întâlnire cu ajutorul aparatului de control al farurilor

  Inspectorul va regla farul dacă dispozitivul de

  reglare este funcţional

  1. a) Far reglat necorespunzător (centrul de focalizare al unui far nu se încadrează în limitele stabilite)

  2. b) Sursa de lumină montată necorespunzător

  X

  X

  4.1.3.

  Comutare lumini

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Comutator care nu funcţionează în conformitate cu

  cerinţele (un număr de faruri iluminate concomitent)

  X

  1. b) Dispozitiv de comandă defect

  2. c) Numărul de faruri aprinse simultan nu este în conformitate cu tipul omologat

  X X

  4.1.4.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Far, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Dispersor sau sursă de lumină obstrucţionate, reducând intensitatea luminii sau modificând culoarea luminii emise

  3. c) Sursă de lumină şi far incompatibile

  4. d) Faruri destinate conducerii pe partea stângă

  X X

  X X

  4.1.5.

  Dispozitive de reglare pe verticală a farurilor (dacă au fost prevăzute

  de producător)

  Inspecţie vizuală şi funcţională, dacă este posibil

  1. a) Dispozitivul nu funcţionează b)Dispozitivul manual nu poate fi acţionat de pe scaunul

  conducătorului auto

  X X

  4.1.6.

  Dispozitiv de spălare a farurilor (ştergătorul sau spălătorul de far)

  (dacă a fost prevăzut de producător)

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Ştergătorul şi/sau spălătorul nu funcţionează

  X

  4.2. Lămpi de poziţie faţă, spate şi laterale, lămpi de gabarit

  4.2.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Se verifică şi pentru caseta ŞCOALĂ (dacă e cazul)

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.2.2.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Se verifică şi funcţionarea casetei ŞCOALĂ (dacă e cazul)

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă b)Dispozitiv defect

  c)Nefuncţionare casetă ŞCOALĂ

  X

  X X

  4.2.3.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  3. c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

  4. d) Montare necorespunzătoare

  5. e) Casetă ŞCOALĂ

  necertificată, montată necorespunzător sau lipsă

  X X

  X X

  X

  X X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact

  4.3. Lămpi de frânare

  4.3.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.3.2.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a

  X

  dispozitivului de comandă b)Dispozitiv de comandă defect

  X

  4.3.3.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  3. c) Lampă neomologată (fără

   marcă de omologare)

  4. d) Montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact

  4.4. Lămpi indicatoare de direcţie şi de avarie

  4.4.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.4.2.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

  2. b) Dispozitiv de comandă defect

  X

  X

  4.4.3.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  3. c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

  4. d) Montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  4.4.4.

  Frecvenţă semnal

  luminos

  Inspecţie vizuală şi

  funcţională

  Frecvenţa semnalului luminos

  necorespunzătoare

  X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact

  4.5. Faruri şi lămpi de ceaţă

  4.5.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.5.2.

  Orientare (X) (+E)

  Inspecţie funcţională şi cu ajutorul unui dispozitiv de focalizare a luminii

  Deviere a farului de ceaţă de la orientarea orizontală în momentul în care modelul de

  lumină are o linie întreruptă

  X

  4.5.3.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

  2. b) Dispozitiv de comandă defect

  X

  X

  4.5.4.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Far sau lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele b)Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  c)Lampă neomologată (fără

  X X

  X

  marcă de omologare)

  d)Montare necorespunzătoare

  X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact

  (X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică

  4.6. Lămpi de mers înapoi

  4.6.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Sursă de lumină defectă* b)Dispersor fisurat / spart, de culoare necorespunzătoare

  1. c) Fixare necorespunzătoare care poate conduce la căderea pe carosabil

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  X

  X X

  X

  X

  4.6.2.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă, culoare emisă, poziţie sau intensitate neconformă cu cerinţele

  2. b) Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  3. c) Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

  4. d) Montare necorespunzătoare

  X X

  X X

  4.6.3.

  Comutare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a dispozitivului de comandă

  2. b) Dispozitiv de comandă defect

  X

  X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din

  acestea, constituite într-un grup compact; dacă este asigurată funcţionarea cel puţin a unei surse de lumină (alta decât LED), defectul este considerat minor

  4.7. Dispozitiv de iluminare a plăcii spate cu numărul de înmatriculare

  4.7.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Lampă care proiectează lumina direct în spate

  2. b) Sursă de lumină defectă

  3. c) Lampă fixată nesigur

  4. d) Lipsă lampă sau dispersor

  5. e) Montare necorespunzătoare

  X

  X X

  X

  X

  X X X

  4.7.2.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Nefuncţionare a comutatorului în conformitate cu cerinţele

  2. b) Culoarea luminii emise neconformă cu cerinţele c)Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  d)Lampă neomologată (fără marcă de omologare)

  X

  X X

  X

  4.8. Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant - fluorescente, marcaje reflectorizante pentru contur (dacă sunt

  obligatorii)

  4.8.1.

  Stare şi fixare

  Inspecţie vizuală

  1. a) Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant

   • - fluorescente, marcaje reflectorizante de contur deteriorate / lipsă b)Catadioptri, plăci de identificare spate reflectorizant

   • - fluorescente, marcaje reflectorizante de contur fixate necorespunzător / nesigur

  X

  X

  X

  X

  4.8.2.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală

  A se vedea anexa nr. 15 la reglementări

  a)Dispozitiv, culoare reflectată sau poziţie neconformă cu

  cerinţele

  X

  X

  b)Dispozitiv neomologat

  X

  4.9. Martori luminoşi

  4.9.1.

  Stare şi funcţionare

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Nu funcţionează corespunzător (nu afectează / afectează direct

  siguranţa rutieră)

  X

  X

  4.9.2.

  Respectare cerinţe

  Inspecţie vizuală şi

  funcţională

  Neconformi cu cerinţele

  X

  4.10.

  Conexiuni electrice între autovehiculul tractor şi (semi)remorcă

  Inspecţie vizuală si funcţională

  Dacă există posibilitatea, se verifică continuitatea electrică dintre vehicule

  1. a) Conexiuni electrice fixate / poziţionate necorespunzător

  2. b) Izolaţie deteriorată c)Conexiunile electrice nu funcţionează corespunzător d)Conexiunile electrice dintre autovehicul şi (semi)remorcă nu sunt concepute astfel încât să împiedice orice deconectare

  accidentală

  X

  X

  X X

  X

  X

  4.11.

  Cablaj electric

  Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canalul de vizitare sau pe elevator, inclusiv în compartimentul

  motor

  1. a) Cabluri fixate / poziţionate / securizate necorespunzător b)Instalaţie electrică deteriorată

  c)Izolaţie cablaj deteriorată

  X

  X X

  X

  X X

  X

  X X

  4.12.

  Dispozitive reflectorizante şi lămpi facultative (X) (dacă au fost prevăzute de producător)

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  a)Lampă / catadioptru nemontat în conformitate cu cerinţele b)Nefuncţionarea lămpii în conformitate cu cerinţele

  1. c) Lampă / catadioptru fixat nesigur

  2. d) Lipsă lampă sau dispersor

  3. e) Lampă neomologată (fără marcă de omologare) f)Dispersor fisurat, spart, de culoare necorespunzătoare

  1. g) Sursă de lumină defectă*

  2. h) Culoarea luminii emise neconformă cu cerinţele i)Acoperiri ale dispersorului sau ale sursei de lumină care

  reduc intensitatea luminii sau schimbă culoarea luminii emise

  X X X X

  X X

  X

  X X X

  X

  X

  4.13.

  Baterii(e) de acumulatori

  Inspecţie vizuală

  1. a) Fixată necorespunzător

  2. b) Scurgeri de electrolit (în funcţie de debit)

  3. c) Comutator defect (dacă este necesar)

  4. d) Siguranţe improvizate sau defecte

  5. e) Ventilate necorespunzător (dacă e cazul)

  X X

  X X

  X X

  X

  *) În cazul lămpilor luminate prin diode luminiscente (LED) nu se consideră defect dacă funcţionează minim 50% din acestea, constituite într-un grup compact

  (X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică

  5. PUNŢI, ROŢI, ANVELOPE ŞI SUSPENSIE

  5.1. Punţi (axe)

  5.1.1.

  Stare, fixare punţi (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare

  Se utilizează obligatoriu un detector de jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA>3,5 tone

  1. a) Punte corodată excesiv / deformată sau fisurată (în cazul punţilor rigide)

  2. b) Jocuri în articulaţiile de fixare

  / fixare nesigură pe vehicul c)Reparaţie / modificare necorespunzătoare

  d)Basculă corodată excesiv / deformată sau fisurată (în cazul

  X

  X

  X X

  X

  X

  X X

  punţilor independente)

  e)Tirant deformat, nefixat corespunzător pe şasiu / caroserie

  X

  5.1.2.

  Stare, fixare fuzete (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare

  Se utilizează obligatoriu un detector de jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA>3,5 tone

  Se aplică o forţă laterală sau verticală pe fiecare roată

  Jocurile se vor evalua

  conform procedurii prevăzute la lit. E

  1. a) Fuzetă fisurată sau deformată

  2. b) Joc excesiv al pivotului fuzetei şi/sau al bucşelor basculelor

  3. c) Mişcare excesivă între fuzetă şi axa rigidă

  4. d) Pivotul fuzetei slăbit sau cu joc în punte

  5. e) Piuliţe, prezoane sau şuruburi de fixare lipsă (în funcţie de număr)

  6. f) Burduf de protecţie la praf deteriorat / lipsă

  X

  X

  X X X

  X

  X X

  X X X

  5.1.3.

  Rulmenţi roţi (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe elevator sau deasupra canalului de vizitare

  Se utilizează obligatoriu un detector de jocuri în cazul vehiculelor cu MTMA>3,5 tone

  Se roteşte şi se oscilează roata sau se aplică o forţă laterală pe fiecare roată

  1. a) Joc excesiv la rulment

  2. b) Rulment prea strâns, blocarea roţii la rotire

  3. c) Zgomot la rotirea liberă a roţii

  X X

  X

  X X

  5.2. Roţi (jante) şi anvelope

  5.2.1.

  Stare, fixare butuci roţi (+E)

  Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi cu vehiculul pe canal

  sau elevator

  1. a) Prezon sau piuliţă lipsă sau slabit(ă) (în funcţie de număr)

  2. b) Butucul roţii uzat excesiv, deteriorat sau fisurat

  X

  X

  X

  5.2.2.

  Stare, fixare roţi (+E)

  Inspecţie vizuală pe ambele părţi ale fiecărei roţi cu vehiculul pe canal sau elevator

  1. a) Jantă fisurată, sudată necorespunzător

  2. b) Inele elastice de reţinere a anvelopei fixate incorect

  3. c) Jantă deformată excesiv sau montată incorect d)Dimensiunile jantei nu sunt în conformitate cu documentele

  e)Găurile de fixare a jantei ovalizate

  X

  X X

  X X X

  5.2.3.

  Stare, fixare anvelope (+E)

  Inspecţie vizuală a întregii anvelope prin deplasarea vehiculului înainte şi înapoi pe canal sau prin rotirea roţii când vehiculul este suspendat pe elevator sau cric de canal

  Conform lit. F

  1. a) Dimensiunea anvelopei, indicele de sarcină sau indicele de viteză, marca de omologare nu sunt conforme cu documentele

  2. b) Anvelope de dimensiuni diferite pe aceeaşi axă sau la roţi jumelate

  3. c) Anvelope de construcţie diferită (radial sau diagonal) pe aceeaşi axă

  4. d) Tăieturi profunde sau deteriorări importante pe banda de rulare sau pe flancurile anvelopelor

  5. e) Adâncimea profilului principal (zona centrală de 3/4 din lăţimea benzii de rulare) mai mică de 1,6 mm (pentru

  tractoare şi maşini pentru

  X

  X X

  X

  X

  X

  lucrări: 2 mm la anvelopele cu diametrul jantei până la 20" inclusiv sau 4 mm la anvelopele cu diametrul jantei peste 20")

  1. f) Frecarea anvelopei de părţi ale şasiului / caroseriei sau ale suspensiei

  2. g) Anvelope reşapate neomologate

  3. h) Funcţionare defectuoasă / nefuncţionarea evidentă a sistemului de monitorizare a presiunii (dacă a fost prevăzut de producător)

  4. i) Uzură neuniformă pronunţată a anvelopei pe banda de rulare

  X

  X

  X

  X

  X

  5.3. Suspensie

  5.3.1.

  Arcuri (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canal sau elevator utilizând un detector de jocuri dacă este necesar

  1. a) Fixare sau montare necorespunzătoare a arcurilor pe şasiu sau punte

  2. b) O componentă a arcului deteriorată / fisurată

  3. c) Lipsă arc la una din punţi (roţi)

  4. d) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare

  5. e) Arc rupt

  X X

  X X

  X

  X X X

  5.3.1.1.

  Simetrie suspensie (+E)

  Inspecţie vizuală pe canal sau elevator

  Control comparativ al suspensiei roţilor de pe

  aceeaşi punte

  Diferenţă vizibilă privind înălţimea vehiculului pe cele două părţi ale aceleiaşi punţi

  X

  5.3.2.

  Amortizoare (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul pe canal sau elevator

  1. a) Amortizoare montate necorespunzător pe şasiu sau punte

  2. b) Amortizor deteriorat prezentând semne grave de neetanşeitate sau funcţionare necorespunzătoare

  3. c) Jocuri excesive în articulaţiile de fixare pe cadru sau şasiu

  4. d) Lipsă amortizor

  X

  X X

  X X

  5.3.2.1.

  Test de eficienţă a amortizoarelor (X)

  Se utilizează un echipament special şi se compară diferenţele dintre partea stângă şi partea dreaptă şi/sau valorile absolute prevăzute de

  producător

  1. a) Diferenţe semnificative între stânga şi dreapta

  2. b) Neatingerea valorilor minime prevăzute

  X X

  5.3.3.

  Bară de torsiune, bielete antiruliu, bare şi leviere ale suspensiei (+E)

  Inspecţie vizuală utilizând un detector de jocuri sau elevator

  1. a) Montare necorespunzătoare a unei componente pe şasiu sau punte

  2. b) O componentă corodată excesiv / deteriorată sau fisurată c)Reparaţie sau modificare necorespunzătoare

  1. d) Rulment gripat sau joc anormal la rulment

  2. e) Lipsă bară stabilizatoare (dacă a fost prevăzută de

  producător)

  X

  X X X

  X

  X X

  X

  5.3.4.

  Articulaţii suspensie (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul pe elevator sau

  canal utilizând un detector

  1. a) Joc excesiv în bolţul articulaţiei şi/sau bucşe sau la

  articulaţiile suspensiei

  X

  X

  de jocuri sau elevator

  1. b) Burduf de protecţie la praf deteriorat / lipsă

  2. c) Lipsă bolţuri fixare arc şi/sau bucşe

  3. d) Lipsă plăcuţe reazem şi/sau bride

  4. e) Bolţul articulaţiei, bucşe, articulaţiile suspensiei rupte

  X

  X

  X X

  X

  5.3.5.

  Suspensie pneumatică

  Inspecţie vizuală şi auditivă cu vehiculul aflat pe canal

  1. a) Sistem inoperabil (nu se poate modifica presiunea de aer în perne)

  2. b) Orice componentă deteriorată

   / defectă sau modificată astfel încât ar putea afecta funcţionarea sistemului

  3. c) Burduf pernă neetanş / spart

  4. d) Fixare necorespunzătoare pe şasiu sau punte

  X

  X X

  X X

  X

  5.3.5.1.

  Simetrie suspensie (+E)

  Inspecţie vizuală pe canal sau elevator

  Control comparativ al suspensiei roţilor de pe

  aceeaşi punte

  Diferenţă vizibilă privind înălţimea vehiculului pe cele două părţi ale aceleiaşi punţi

  X

  (X) Elemente legate de starea vehiculului şi utilizarea acestuia pe drumurile publice, dar care nu sunt considerate esenţiale pentru o inspecţie tehnică periodică

  6. ŞASIU, CABINĂ ŞI ELEMENTE ATAŞATE ŞASIULUI

  6.1. Şasiu sau cadru şi elemente ataşate

  6.1.1.

  Stare generală şasiu, şasiu suplimentar, lonjeroane faţă şi spate la caroseria autoportantă (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe canal sau elevator

  Coroziunile se vor evalua conform procedurii prevăzute la lit. G

  1. a) Lonjeroane sau traverse fisurate sau deformate

  2. b) Plăci de strângere sau legături nesigure

  3. c) Coroziune excesivă care afectează rigiditatea şasiului

  4. d) Coroziuni avansate (zone corodate, coroziuni străpunse) / fisuri, rupturi, deformări importante ale elementelor de rezistenţă pe orice parte inclusiv pe traverse

  5. e) Elemente de rezistenţă sudate necorespunzător

  6. f) Şasiul suplimentar corodat excesiv / fisurat sau cu deformări importante

  7. g) Şasiul suplimentar fixat necorespunzător

  X X X X

  X X

  X X X X

  X X

  6.1.2.

  Tubulatură de evacuare, amortizoare de zgomot

  Inspecţie vizuală şi auditivă cu vehiculul aflat pe canal sau elevator cu motorul în funcţionare

  1. a) Sistem de evacuare fixat necorespunzător sau neetanş

  2. b) Gazele de evacuare pătrund în habitaclu sau în cabina conducătorului

  3. c) Lipsă element din tubulatura de evacuare

  4. d) Tubulatura de evacuare nu este poziţionată corespunzător

  X X

  X X

  X

  6.1.3.

  Rezervor de combustibil şi conducte de alimentare (inclusiv rezervorul de combustibil pentru dispozitivul de încălzire şi conducte) (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe canal sau elevator şi detectarea neetanşeităţilor în cazul sistemelor GPL / GNC

  1. a) Rezervor sau conducte fixate necorespunzător

  2. b) Rezervorul neetanş (prezintă scurgeri), capacul rezervorului lipseşte sau nu este corespunzător

  3. c) Conducte alimentare cu

  combustibil deteriorate, poziţionate sau uzate datorită

  X X

  X

  X X

  frecării de alte componente d)Dispozitivul de oprire a combustibilului (dacă a fost prevăzut de producător) nu funcţionează corespunzător

  1. e) Risc de incendiu datorat: scurgerilor de combustibil, protecţiei necorespunzătoare a rezervorului sau tubulaturii de evacuare, condiţiilor din compartimentul motor

  2. f) Sistem GPL / GNC sau cu hidrogen neomologat / necertificat

  3. g) Lipsă rezervor la autovehiculele cu alimentare duală sau la cele cu rezervor auxiliar

  4. h) Rezervor suplimentar care nu este menţionat în CIV i)Alimentare dintr-un rezervor improvizat, altul decât cel destinat

  1. j) Rezervor GPL / GNC corodat excesiv sau cu vechime mai mare de 10 ani faţă de data poansonată

  2. k) Carcasă multisupapă neetanşă

  / fisurată sau fără capac l)Tubulatură pentru evacuarea scăpărilor de GPL neetanşă sau nefixată

  1. m) Scurgeri benzină, GPL / GNC

  2. n) Scurgeri motorină

  3. o) Furtun de alimentare cu benzină, motorină sau GPL / GNC uzat / crăpat, tăiat

  4. p) Lipsă coliere asigurare furtune

  5. q) Ţevi pentru GPL / GNC din cupru fără înveliş de protecţie anticorozivă / racorduri sudate

  sau alămite pe ţevi

  X

  X

  X

  X X

  X

  X

  X X

  X X

  X X

  X

  X

  X

  X X

  X

  6.1.4.

  Bare de protecţie, protecţie laterală şi dispozitive de protecţie antiîmpănare spate (dacă au fost prevăzute

  de producător)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Elemente fixate necorespunzător / deteriorate care pot provoca accidentări b)Dispozitive care nu corespund în mod evident

  cerinţelor

  X

  X

  X

  6.1.5.

  Suport pentru roata de rezervă (dacă a fost prevăzut de producător)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Suportul nu este într-o stare corespunzătoare

  2. b) Suport fisurat sau fixat necorespunzător

  3. c) Roată de rezervă fixată necorespunzător cu pericol de desprindere (interiorul /

  exteriorul vehiculului)

  X

  X X

  X

  6.1.6.

  Dispozitiv de cuplare şi dispozitiv de remorcare (+E)

  Inspecţie vizuală urmărind cu atenţie uzura şi funcţionarea corespunzătoare a tuturor dispozitivelor de siguranţă

  montate şi/sau prin

  1. a) Element component deformat

   / defect sau fisurat

  2. b) Uzură excesivă a cuplelor

  3. c) Cuplaj defect

  4. d) Orice dispozitiv de siguranţă lipsă, deteriorat sau care nu

  X

  X X X

  X

  X X

  utilizarea calibrelor de măsurare sau a şublerului Verificare şi evaluare conform preocedurii prevăzute la lit. H

  funcţionează corespunzător e)Nefuncţionarea indicatoarelor f)Obstrucţionarea plăcii cu numărul de înmatriculare sau a oricărei lămpi (atunci când nu sunt utilizate)

  1. g) Reparaţie sau modificare necorespunzătoare h)Dispozitiv de cuplare remorcă neomologat

   1. i) Proţap cu coroziuni avansate / montat sau fixat necorespunzător, fisurat, cu deformări importante, reparat necorespunzător

   2. j) Coroziuni excesive ale elementelor de rezistenţă pe care sunt fixate dispozitivele de

  remorcare

  X

  X X

  X

  X

  X

  X X X

  6.1.7.

  Transmisie (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe canalul de vizitare sau elevator Se verifică atent zona ambreiajului, cutiei de viteze, diferenţialului, reductorului şi a frânei de încetinire (dacă nu acţionează pe evacuare) Se verifică inclusiv dubla comandă pentru ambreiaj în cazul autovehiculelor ŞCOALĂ

  1. a) Şurub de siguranţă fixat necorespunzător / lipsă b)Palierele arborilor de transmisie uzate excesiv

  1. c) Cardan uzat excesiv

  2. d) Cuplaje flexibile deteriorate

  3. e) Arbore deteriorat sau îndoit

  4. f) Suportul palierului fisurat sau fixat necorespunzător g)Protecţie deteriorată / lipsă la arborii planetari

  1. h) Modificare neautorizată a transmisiei

  2. i) Scurgeri lichid, ulei de transmisie sau pierderi de aer la sistemele comandate pneumatic (în funcţie de debit redus / important)

  3. j) Pedală ambreiaj cu acţionare greoaie / fixată necorespunzător, lipsă siguranţă de asigurare pedală pe ax (inclusiv dubla comandă) k)Protecţie pedală ambreiaj uzată sau lipsă (inclusiv dubla comandă)

  1. l) Levier selectare viteze fixat necorespunzător / modificat

  2. m) Comandă ambreiaj poziţionată sau fixată necorespunzător (inclusiv dubla comandă)

  3. n) Timonerie schimbător de viteze fixată necorespunzător / modificată constructiv o)Modificarea neautorizată a transmisiei din manuală în automată (sau invers)

  1. p) Fixare necorespunzătoare a cutiei de viteze pe traversă sau tampoane de fixare a traversei nesigure pe şasiu (ex. lipsă şuruburi de fixare)

  2. q) Lipsă transmisie longitudinală sau a arborilor

  X

  X

  X

  X

  X X

  X

  X

  X

  X X X X

  X X X

  X

  X

  X X X

  X

  X X

  X X

  X

  planetari la una din punţile autovehiculului în cazul autovehiculelor cu tracţiune integrală

  1. r) Fixare necorespunzătoare a transmisiei longitudinale, a arborilor planetari cu transmisie homocinetică (şuruburi, ştifturi elastice etc.) sau a dispozitivelor de asigurare a transmisiei în cazul autovehiculelor cu ampatament mare (dacă dispozitivul de asigurare a fost prevăzut de producător)

  2. s) Zgomot la rulmenţii transmisiei, inclusiv cruci

  cardanice / joc excesiv

  X

  X

  X

  6.1.7.1.

  Funcţionare transmisie

  Inspecţie în parcurs

  1. a) Funcţionare necorespunzătoare a ambreiajului, cutiei de viteze sau reductorului

  2. b) Zgomot anormal la transmisie

  X

  X

  6.1.8.

  Fixare motor pe şasiu sau caroserie

  Inspecţie vizuală cu motorul în funcţiune

  1. a) Suport motor fisurat, desprins de pe şasiu sau fixat nesigur b)Modificarea poziţiei motorului faţă de modelul

  omologat (ex. din montaj transversal în longitudinal)

  X X

  X

  6.1.8.1.

  Stare, fixare anexe pe motor

  Inspecţie vizuală

  Ventilator lipsă sau deteriorat, paletă(e) ventilator fisurată(e) sau lipsă curele pentru

  antrenarea anexelor motorului

  X

  6.1.8.2.

  Stare, fixare componente pentru alimentarea duală a motorului

  Inspecţie vizuală

  1. a) Reductor-vaporizator GPL / GNC de altă marcă şi tip decât cel înregistrat în CIV sau care nu are marcaj conform Reg. 67

   / 110 CEE-ONU

  2. b) Reductor-vaporizator

  poziţionat sau fixat necorespunzător

  X

  X

  6.1.9.

  Performanţe motor

  Inspecţie vizuală

  1. a) Modificare neautorizată a unităţii de comandă b)Modificare neautorizată a

  componenetelor motorului

  X

  X

  6.2. Cabină şi caroserie

  6.2.1.

  Stare, fixare caroserie, cabină

  Inspecţie vizuală si funcţională pentru anumite verificări

  Se vor face verificări şi evaluări conform lit. G

  1. a) Panou, element lipsă sau deteriorat care ar putea produce răniri

  2. b) Montant deformat, corodat excesiv sau fisurat care poate genera deschiderea accidentală a capotelor sau a obloanelor c)Neetanşeităţi care permit pătrunderea gazelor de evacuare în habitaclu d)Caroserie modificată sau reparată necorespunzător e)Caroserie, cabină incompletă sau deteriorată

  f)Caroserie corodată excesiv în zona compartimentului motor,

  în portbagaj, la pasajele roţilor, în zona de fixare a suspensiei şi

  X X

  X

  X X X

  X X

  X X

  în zona punţilor

  1. g) Lipsă mecanism de zăvorâre a cabinei pe şasiu sau mecanism defect

  2. h) Dispozitv de rabatare a cabinei defect sau lipsă (dacă a fost prevăzut de producător)

  X

  X

  6.2.1.1.

  Stare, fixare semiremorcă autobuz articulat (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul aflat pe canalul de vizitare

  Se va inspecta şi zona de pe acoperişul autobuzului Se va utiliza un detector de jocuri cu 8 mişcări

  Se va inspecta şi prin probă în parcurs

  1. a) Ansamblul burduf deteriorat

  2. b) Jocuri excesive în articulaţiile braţelor de fixare

  3. c) Braţe cadru fixate necorespunzător, reparate necorespunzător sau cu deformări importante

  4. d) Zonele de fixare a braţelor corodate excesiv

  5. e) Jocuri în leviere, bare şi articulaţiile acestora la puntea directoare spate

  6. f) Zgomote la virarea ansamblului burduf

  X X

  X

  X X

  X

  6.2.2.

  Montare caroserie, cabină, suprastructură (+E)

  Inspecţie vizuală în zonele de control cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe o rampă

  Se vor face verificări şi evaluări conform lit. G

  1. a) Caroseria, cabina, suprastructura nu este fixată corespunzător

  2. b) Caroseria, cabina, suprastructura nu este fixată pe şasiu în aliniament

  3. c) Element de fixare (pe şasiu sau pe şasiul suplimentar) fisurat, lipsă sau slăbit d)Coroziuni excesive în

  punctele de fixare ale caroseriei

  X X X

  X

  X X

  6.2.3.

  Uşi şi dispozitive de închidere uşi

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Se vor face verificări şi evaluări conform lit. G

  1. a) Uşă care nu se deschide sau nu se închide corespunzător

  2. b) Uşă care se poate deschide accidental sau care nu se închide sigur

  3. c) Uşă, balama, dispozitiv de asigurare slăbite, deteriorate / lipsă

  4. d) Coroziuni excesive uşi

  X

  X X

  X

  X

  6.2.4.

  Structură de rezistenţă şi podea (+E)

  Inspecţie vizuală cu vehiculul urcat pe un elevator sau pe o rampă Se vor inspecta cu atenţie mărită zonele de îmbinare a caroseriei

  Se vor face verificări şi evaluări conform lit. G

  1. a) Podea fisurată sau corodată excesiv, fixată necorespunzător b)Praguri, contrapraguri, contraaripi corodate excesiv c)Întărituri podea fisurate, deformate sau corodate excesiv

  X X X

  X

  6.2.5.

  Scaun conducător auto

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Scaun fixat necorespunzător sau cu o structură defectă b)Mecanismulul de reglare a scaunului nu funcţionează corect

  c)Scaun lipsă sau neomologat

  X X

  X

  X X

  6.2.6.

  Alte scaune

  Inspecţie vizuală

  1. a) Scaune defecte / fixate necorespunzător

  2. b) Scaune care nu au fost montate în conformitate cu cerinţele

  3. c) Scaune lipsă sau configuraţia scaunelor nu corespunde cu CIV

  4. d) Scaune modificate sau

  X X

  X X

  X

  X

  neomologate

  6.2.7.

  Comenzi necesare conducătorului auto

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  Orice comandă necesară pentru a opera vehiculul în siguranţă

  nu funcţionează corespunzător

  X

  X

  6.2.8.

  Scări pentru cabină

  Inspecţie vizuală

  1. a) Treaptă / grup de trepte deteriorată(e) sau fixată(e) nesigur

  2. b) Treaptă / grup de trepte care pot provoca accidente

  X

  X

  X

  X

  6.2.9.

  Alte echipamente şi accesorii interioare şi exterioare (dacă au fost prevăzute de producător)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Accesoriu sau echipament fixat necorespunzător sau defect

  2. b) Accesoriu sau echipament neomologat sau care nu corespunde reglementărilor c)Neetanşeităţi la echipamentul hidraulic auxiliar (în funcţie de

  debit: redus / important)

  X

  X

  X X

  6.2.10.

  Apărători de noroi, aripi, dispozitive antiîmproşcare (dacă

  au fost prevăzute de producător)

  Inspecţie vizuală

  1. a) Elemente slăbite, corodate excesiv / rupte sau lipsă

  2. b) Spaţiu insuficient pentru roţi c)Neconforme cu cerinţele

  X

  X

  X

  X X

  7. ALTE ECHIPAMENTE

  7.1. Centuri de siguranţă / catarame şi sisteme de reţinere

  7.1.1.

  Siguranţa montării centurilor de siguranţă

  şi a cataramelor aferente

  Inspecţie vizuală Verificare puncte de ancorare

  1. a) Punct de ancorare deteriorat excesiv

  2. b) Punct de ancorare fixat necorespunzător

  X

  X

  X

  X

  7.1.2.

  Stare, fixare centuri de siguranţă, catarame

  Inspecţie vizuală şi funcţională

  1. a) Centuri de siguranţă obligatorii lipsă sau nu au fost montate

  2. b) Centură de siguranţă deteriorată

  3. c) Centură de siguranţă neomologată

  4. d) Dispozitivul de închidere este avariat, lipseşte sau nu funcţionează corect e)Mecanismul de recuperare a centurii avariat sau nu funcţionează corect (la cele retractabile)

  f)Funcţionare necorespunzătoare martor centură la cele care sunt dotate

  X

  X

  X X X

  X

  7.1.3.

  Dispozitiv limitator al sarcinii centurii de siguranţă (dacă a fost prevăzute de