HOTĂRÂRE nr. 1.085 din 16 august 2006
pentru modificarea art. 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 727 din 25 august 2006  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Articolul 49 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 234/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 2 martie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 49. - (1) În vederea aplicării prevederilor art. 20 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti stabilesc, cu consultarea partenerilor sociali, lista calificărilor/ competenţelor profesionale solicitate pe piaţa muncii de la nivel local din judeţul respectiv şi o transmit Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
  (2) Calificările/competenţele profesionale pentru care se acordă sumele prevăzute la art. 17 din lege se aprobă anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I."
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  Bucureşti, 16 august 2006.
  Nr. 1.085.
  _______