HOTĂRÂRE nr. 909 din 15 octombrie 2014privind aprobarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020 și constituirea Comitetului național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 834 din 17 noiembrie 2014
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 11 lit. f) și art. 12 alin. (2) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Se aprobă Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, prevăzută în anexa nr. 1.(2) Se aprobă Planul de acțiuni pentru implementarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, prevăzut în anexa nr. 2.(3) Graficul activităților din Strategia pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, stabilite a se desfășura în perioada 2014-2016, este prevăzut în anexa nr. 3.


  Articolul 2
  (1) Se constituie Comitetul național pentru coordonarea implementării Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020, organism fără personalitate juridică, denumit în continuare Comitetul.(2) Comitetul este format din câte un reprezentant, la nivel de ministru sau de secretar de stat, din cadrul Cancelariei Primului-Ministru, Secretariatului General al Guvernului, Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerului Fondurilor Europene, Ministerului pentru Societatea Informațională și Ministerului Finanțelor Publice.(3) Coordonarea Comitetului este realizată de prim-ministru sau, în lipsa acestuia, de către viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice.(4) Comitetul se întrunește trimestrial și ori de câte ori este necesar, la convocarea coordonatorului său.(5) La ședințele Comitetului, în funcție de tematica supusă dezbaterii, pot fi invitați să participe și reprezentanți ai altor ministere sau organe de specialitate ale administrației publice centrale, precum și reprezentanți ai structurilor asociative ale autorităților administrației publice locale.


  Articolul 3
  (1) Comitetul asigură coordonarea implementării, monitorizarea și evaluarea Strategiei pentru consolidarea administrației publice 2014-2020.(2) Pentru îndeplinirea rolului său, Comitetul stabilește grupuri de lucru tematice.(3) Numărul, componența și modul de coordonare a grupurilor de lucru se stabilesc prin decizie a Comitetului.(4) Comitetul este sprijinit de un secretariat tehnic asigurat de Cancelaria Primului-Ministru.(5) Comitetul, prin secretariatul tehnic, elaborează trimestrial rapoarte de activitate, care sunt prezentate în cadrul ședințelor Guvernului.


  Articolul 4

  În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, Comitetul își stabilește regulamentul de organizare și funcționare, care se aprobă prin decizie a prim-ministrului și care cuprinde și atribuțiile secretariatului tehnic, precum și pe cele ale grupurilor de lucru tematice.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1-3*) fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Notă
  *) Anexele nr. 1-3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 834 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", București, șos. Panduri nr. 1.

  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale
  și administrației publice,
  Nicolae-Liviu Dragnea
  Șeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ștefan Stoica
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Ministrul finanțelor publice,
  Ioana-Maria Petrescu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Darius-Bogdan Vâlcov
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Ministrul muncii, familiei, protecției sociale
  și persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Ministrul pentru societatea informațională,
  Alexandru-Răzvan Cotovelea

  București, 15 octombrie 2014.
  Nr. 909.

  ANEXE

  ANEXE din 15 octombrie 2014

  -------