ORDIN nr. 1.299 din 8 august 2018pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 723 din 22 august 2018
  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 227.170 din 8.08.2018, elaborat de către Direcția generală control, antifraudă și inspecții - Direcția monitorizare inspecții, verificare și control,
  luând în considerare necesitatea armonizării legislației naționale cu Directiva de punere în aplicare (UE) 2018/1.028 a Comisiei din 19 iulie 2018, de corectare a Directivei de punere în aplicare (UE) 2016/2.109 de modificare a Directivei 66/401/CEE a Consiliului în ceea ce privește includerea unor noi specii și denumirea botanică a speciei Loliumx boucheanum Kunth,
  în temeiul art. 12 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul și certificarea calității, comercializarea semințelor și a materialului săditor, precum și înregistrarea soiurilor de plante, republicată, și al art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, precum și pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea și funcționarea Autorității pentru Administrarea Sistemului Național Antigrindină și de Creștere a Precipitațiilor, cu modificările ulterioare,
  ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializării și comercializarea semințelor de plante furajere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 447 din 1 iulie 2010, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Prezentul ordin intră în vigoare la 1 ianuarie 2019.


  Articolul III

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Petre Daea

  București, 8 august 2018.
  Nr. 1.299.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 155/2010)
  Greutatea loturilor și a eșantioanelor*


  Specie

  Greutatea maximă a unui lot (tone)

  Greutatea minimă a unui eșantion de prelevat dintr-un lot (grame)

  Greutatea eșantionului utilizat pentru determinarea numărului, prevăzută în coloanele 12-14 din anexa nr. 2 cap. I pct. 2 lit. A și coloanele 3-7 din anexa nr. 2 cap. II pct. 2 lit. A (grame)

  1

  2

  3

  4

  Poaceae (Gramineae)**

  Agrostis canina

  10

  50

  5

  Agrostis capillaris

  10

  50

  5

  Agrostis gigantea

  10

  50

  5

  Agrostis stolonifera

  10

  50

  5

  Alopecurus pratensis

  10

  100

  30

  Arrhenatherum elatius

  10

  200

  80

  Bromus catharticus

  10

  200

  200

  Bromus sitchensis

  10

  200

  200

  Cynodon dactylon

  10

  50

  5

  Dactylis glomerata

  10

  100

  30

  Festuca arundinacea

  10

  100

  50

  Festuca filiformis

  10

  100

  30

  Festuca ovina

  10

  100

  30

  Festuca pratensis

  10

  100

  50

  Festuca rubra

  10

  100

  30

  Festuca trachyphylla

  10

  100

  30

  × Festulolium

  10

  200

  60

  Lolium multiflorum

  10

  200

  60

  Lolium perenne

  10

  200

  60

  Lolium × hybridum

  10

  200

  60

  Phalaris aquatica

  10

  100

  50

  Phleum nodosum

  10

  50

  10

  Phleum pratense

  10

  50

  10

  Poa annua

  10

  50

  10

  Poa nemoralis

  10

  50

  5

  Poa palustris

  10

  50

  5

  Poa pratensis

  10

  50

  5

  Poa trivialis

  10

  50

  5

  Trisetum flavescens

  10

  50

  5

  Fabaceae (Leguminosae)

  Biserrula pelecinus

  10

  30

  3

  Galega orientalis

  10

  250

  200

  Hedysarum coronarium

  - fruct

  10

  1.000

  300

  - semințe

  10

  400

  120

  Lathyrus cicera

  25

  1.000

  140

  Lotus corniculatus

  10

  200

  30

  Lupinus albus

  30

  1.000

  1.000

  Lupinus angustifolius

  30

  1.000

  1.000

  Lupinus luteus

  30

  1.000

  1.000

  Medicago doliata

  10

  100

  10

  Medicago italica

  10

  100

  10

  Medicago littoralis

  10

  70

  7

  Medicago lupulina

  10

  300

  50

  Medicago murex

  10

  50

  5

  Medicago polymorpha

  10

  70

  7

  Medicago rugosa

  10

  180

  18

  Medicago sativa

  10

  300

  50

  Medicago scutellata

  10

  400

  40

  Medicago truncatula

  10

  100

  10

  Medicago × varia

  10

  300

  50

  Onobrychis viciifolia

  - fruct

  10

  600

  600

  - semințe

  10

  400

  400

  Ornithopus compressus

  10

  120

  12

  Ornithopus sativus

  10

  90

  9

  Pisum sativum

  30

  1.000

  1.000

  Trifolium alexandrinum

  10

  400

  60

  Trifolium fragiferum

  10

  40

  4

  Trifolium glanduliferum

  10

  20

  2

  Trifolium hirtum

  10

  70

  7

  Trifolium hybridum

  10

  200

  20

  Trifolium incarnatum

  10

  500

  80

  Trifolium isthmocarpum

  10

  100

  3

  Trifolium michelianum

  10

  25

  2

  Trifolium pratense

  10

  300

  50

  Trifolium repens

  10

  200

  20

  Trifolium resupinatum

  10

  200

  20

  Trifolium squarrosum

  10

  150

  15

  Trifolium subterraneum

  10

  250

  25

  Trifolium vesiculosum

  10

  100

  3

  Trigonella foenum-graecum

  10

  500

  450

  Vicia benghalensis

  20

  1.000

  120

  Vicia faba

  30

  1.000

  1.000

  Vicia pannonica

  30

  1.000

  1.000

  Vicia sativa

  30

  1.000

  1.000

  Vicia villosa

  30

  1.000

  1.000

  Alte specii

  Brassica napus var. napobrassica

  10

  200

  100

  Brassica oleracea convar. acephala

  10

  200

  100

  Phacelia tanacetifolia

  10

  300

  40

  Plantago lanceolata

  5

  20

  2

  Raphanus sativus var. oleiformis

  10

  300

  300

  * Greutatea maximă a unui lot nu trebuie să fie depășită cu mai mult de 5 %.
  ** Greutatea maximă a unui lot poate fi crescută la 25 tone în cazul în care furnizorul a fost autorizat în acest scop de către autoritatea competentă.

  -----