ORDIN nr. 235 din 20 mai 2008pentru aprobarea Instrucțiunilor privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A
EMITENT
 • MINISTERUL COMUNICAȚIILOR ȘI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 423 din 5 iunie 2008
  În temeiul art. 1 alin. 2 și al art. 14 din Legea nr. 22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice, cu modificările ulterioare, și al art. 5 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 744/2003 privind organizarea și funcționarea Ministerului Comunicațiilor și Tehnologiei Informației, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației emite prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Instrucțiunile privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A., prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Compania Națională "Poșta Română" - S.A. va duce la îndeplinire prezentul ordin.


  Articolul 3

  Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice dispoziție contrară cu privire la angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul comunicațiilor și tehnologiei informației,
  Borbely Karoly

  București, 20 mai 2008.
  Nr. 235.

  Anexă

  INSTRUCTIUNI
  privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu
  gestionarea bunurilor Companiei Naționale "Poșta Română" - S.A.