LEGE nr. 299 din 21 decembrie 2011
pentru abrogarea alin. (2) al art. 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 22 decembrie 2011  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (2) al articolului 21 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.154 din 7 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se abrogă.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  VASILE BLAGA
  Bucureşti, 21 decembrie 2011.
  Nr. 299.
  --------