DECIZIE nr. 477 din 22 septembrie 2022privind acordarea autorizării Societății MAGUAY COMPUTERS - S.R.L. în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 928 din 22 septembrie 2022
  Având în vedere Hotărârea Consiliului Suprem de Apărare a Țării nr. 134 din 22 august 2022 privind avizarea solicitării pentru obținerea autorizării de utilizare a echipamentelor de infrastructură 5G, depusă de Societatea Comercială MAGUAY COMPUTERS - S.R.L., precum și Adresa Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării nr. 863 din data de 25 august 2022, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/26.305/M.N. în data de 14 septembrie 2022,
  în temeiul art. 3 alin. (2) din Legea nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G, precum și al art. 29 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Se acordă Societății MAGUAY COMPUTERS - S.R.L. autorizarea în vederea utilizării echipamentelor de infrastructură 5G, în condițiile în care tehnologiile, echipamentele sau produsele software comercializate sub numele sau marca acesteia provin de la operatori economici avizați în temeiul Legii nr. 163/2021 privind adoptarea unor măsuri referitoare la infrastructuri informatice și de comunicații de interes național și condițiile implementării rețelelor 5G.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Marian Neacșu

  București, 22 septembrie 2022.
  Nr. 477.
  ----