ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 3 din 9 februarie 2006
pentru modificarea Legii audiovizualului nr. 504/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 13 februarie 2006  Având în vedere angajamentele României în cadrul calendarului de măsuri prioritare pentru integrarea în Uniunea Europeană la capitolul 20 "Cultura şi politica în domeniul audiovizualului", cu termen luna februarie 2006,
  pentru transpunerea integrală în dreptul intern a acquis-ului comunitar privind desfăşurarea activităţilor de difuzare a programelor de televiziune,
  în scopul asigurării libertăţii retransmiterii pe teritoriul României a serviciilor de programe provenind de la radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia ţărilor membre ale Uniunii Europene, precum şi al facilitării accesului publicului din România la aceste servicii de programe,
  pentru crearea condiţiilor de atingere a obiectivului aderării României la Uniunea Europeană la 1 ianuarie 2007,
  aceste elemente vizând interesul public şi reprezentând situaţii extraordinare şi de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea audiovizualului nr. 504/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 534 din 22 iulie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
  1. Alineatul (2) al articolului 75 va avea următorul cuprins:
  "(2) Retransmisia pe teritoriul României a serviciilor de programe, difuzate de către radiodifuzori aflaţi sub jurisdicţia statelor membre ale Uniunii Europene, este liberă şi nu necesită nici o autorizare prealabilă."
  2. Alineatul (3) al articolului 95 se abrogă.


  Articolul II

  Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul culturii şi cultelor,
  Adrian Iorgulescu
  Ministrul integrării europene,
  Anca Daniela Boagiu
  Ministrul comunicaţiilor
  şi tehnologiei informaţiei,
  Zsolt Nagy
  Bucureşti, 9 februarie 2006.
  Nr. 3.
  ---------