ORDIN nr. 3.074 din 25 ianuarie 2010
privind aprobarea Calendarului de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, şi a listei instituţiilor de învăţământ universitar din care provin candidaţii
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAŢIEI, CERCETĂRII, TINERETULUI ŞI SPORTULUI
 • Nr. 3.074 din 25 ianuarie 2010
 • MINISTERUL CULTURII ŞI PATRIMONIULUI NAŢIONAL
 • Nr. 2.069 din 8 februarie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 137 din 2 martie 2010  În temeiul Hotărârii Guvernului nr. 861/2003 privind instituirea bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2009 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale, al Hotărârii Guvernului nr. 51/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei, Cercetării şi Inovării, cu modificările şi completările ulterioare, al Hotărârii Guvernului nr. 9/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, cu modificările ulterioare, şi al Hotărârii Guvernului nr. 1.402/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Credite şi Burse de Studii,
  ministrul educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului şi ministrul culturii şi patrimoniului naţional emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Calendarul de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011, prevăzut în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Lista instituţiilor de învăţământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din care pot proveni candidaţii la concursul naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, prevăzută în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, prin Agenţia de Credite şi Burse de Studii, şi Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul educaţiei,
  cercetării,
  tineretului şi sportului,
  Daniel Petru Funeriu
  Ministrul culturii
  şi patrimoniului naţional,
  Kelemen Hunor


  Anexa 1
  CALENDARUL
  de organizare şi desfăşurare a concursului naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice, în anul universitar 2010-2011
  Etapele concursului naţional Termene-limită
  Depunerea dosarelor de candidatură 7 mai 2010
  Verificarea administrativă a dosarelor de candidatură 10-14 mai 2010
  Anunţarea rezultatelor verificării administrative 17 mai 2010
  Depunerea contestaţiilor la verificarea administrativă 18 mai 2010
  Soluţionarea contestaţiilor la verificarea administrativă 19-21 mai 2010
  Evaluarea academică a dosarelor de candidatură 24 mai-4 iunie 2010
  Intervievarea şi selecţia candidaţilor de către juriul de selecţie 7-10 iunie 2010
  Anunţarea rezultatelor 11 iunie 2010
  Depunerea contestaţiilor 14-16 iunie 2010
  Soluţionarea contestaţiilor şi anunţarea rezultatelor finale de către juriul de selecţie 17-30 iunie 2010  Anexa 2
  LISTA
  instituţiilor de învăţământ universitar care au specializări acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu, din care pot proveni candidaţii la concursul naţional de acordare a bursei de studii postuniversitare în străinătate "Theodor Aman" pentru domeniul artelor plastice
  1. Universitatea Naţională de Arte din Bucureşti
  2. Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad
  3. Universitatea de Nord din Baia Mare
  4. Universitatea de Artă şi Design din Cluj-Napoca
  5. Universitatea "Ovidius" din Constanţa
  6. Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi
  7. Universitatea de Arte "George Enescu" din Iaşi
  8. Universitatea din Oradea
  9. Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu
  10. Universitatea "Valahia" din Târgovişte
  11. Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu
  12. Universitatea de Arte din Târgu Mureş
  13. Universitatea de Vest din Timişoara
  14. Universitatea "Tibiscus" din Timişoara
  15. Fundaţia "Pro-Universitate Partium" - Universitatea Creştină "Partium" din Oradea
  ---------