LEGE nr. 126 din 19 aprilie 2004privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 24/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 354 din 22 aprilie 2004
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 24 din 29 ianuarie 2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, adoptată în temeiul art. 1 pct. IV.7 din Legea nr. 559/2003 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 31 ianuarie 2004, cu următoarea modificare:– Articolul II va avea următorul cuprins:

  Articolul II

  În termen de 120 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe, Guvernul va adopta, prin hotărâre, normele metodologice privind aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cărții electronice de identitate, precum și forma și conținutul cărții electronice de identitate.

  Această lege a fost adoptată de Senat în ședința din 24 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaților în ședința din 30 martie 2004, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  VALER DORNEANU

  București, 19 aprilie 2004.
  Nr. 126.
  ------------