PROGRAMUL STRATEGIC din 16 ianuarie 2008 privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpe în România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2008 Notă
  *) Aprobat prin HOTĂRÂREA nr. 55 din 16 ianuarie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 55 din 24 ianuarie 2008.

  (la 29-08-2018, Titlul actului normativ a fost modificat de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )

  Capitolul I Descrierea programului1. Programul strategic privind supravegherea, controlul și eradicarea rabiei la vulpe în România, denumit în continuare Program, se desfășoară pe întregul teritoriu al României și se aplică la întregul efectiv de vulpi.
  (la 29-08-2018, Punctul 1. din Capitolul I a fost modificat de Punctul 4, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  2. Pentru anul 2008, implementarea Programului se face în 18 județe. Considerentul major de a începe vaccinarea în această parte a țării este susținut de Decizia Consiliului 89/455/CE , pe de o parte, și de faptul că Ungaria a desfășurat și desfășoară o amplă campanie de vaccinare încă din anul 1994, pe de altă parte.
  -----------
  Pct. 2 de la Cap. I din anexa 1 a fost modificat de pct. 1 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 284 din 12 martie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 199 din 14 martie 2008.
  3. Abrogat.
  -------------
  Pct. 3 de la Cap. I din anexa 1 a fost abrogat de pct. 2 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.
  4. Toate acțiunile în relație cu supravegherea, controlul și eradicarea turbării au la bază:
  a) legislația Uniunii Europene care reglementează controlul turbării, respectiv Decizia Consiliului 2000/258/CE și Decizia Comisiei 94/275/CE ;
  b) evoluția turbării atât la populația de animale sălbatice, în special la vulpi, cât și la populația de animale domestice;
  c) caracterul endemic al turbării la vulpi și sporadic la celelalte animale.


  Capitolul II Obiectivele Programului1. Obiectivele Programului sunt următoarele:
  a) implementarea politicii de combatere a rabiei în România prin vaccinarea vulpilor;
  (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )

  b) controlul rabiei la populațiile de vulpi;
  (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )

  c) eradicarea rabiei la vulpi în România.
  (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  2. Acțiuni întreprinse pentru îndeplinirea obiectivelor:
  a) vaccinarea antirabică a populației de vulpi cu momeli vaccinale;
  b) monitorizarea evoluției rabiei în corelație cu programul de aplicare a momelilor vaccinale și rezultatele obținute;
  (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )

  c) controlul aplicării programului de vaccinare și evaluarea eficienței acestuia;
  d) colectarea de date, înregistrarea datelor corespunzătoare, procesarea lor statistică și informatică și utilizarea lor pentru combaterea și eradicarea rabiei în România;
  (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )

  e) efectuarea de regionalizări în funcție de bariere naturale și/sau artificiale;
  f) monitorizarea populației de vulpi din România.
  3. Monitorizarea rabiei
  Monitorizarea rabiei la vulpi se realizează pe toată durata implementării Programului, înaintea, în timpul și după administrarea momelilor vaccinale.
  (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  4. Populația-țintă
  Populația-țintă este reprezentată de vulpile din fondul forestier național, din vegetația forestieră din afara acestuia, precum și de pe celelalte categorii de terenuri, estimate la 70.000 de exemplare existente pe teritoriul României.
  (la 29-08-2018, Punctul 4. din Capitolul II a fost modificat de Punctul 5, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  5. Beneficiile Programului
  Realizarea eficientă a Programului va diminua șansele răspândirii rabiei la populația de animale domestice și sălbatice, eliminând riscul transmiterii rabiei la om și permițând astfel țării noastre să obțină statutul de țară liberă de rabie.
  (la 29-08-2018, sintagma: turbării a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  (la 29-08-2018, sintagma: turbare a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )


  Capitolul III Prevederi specifice ale Programului1. Durata măsurilor din Program este stabilită în conformitate cu prevederile deciziilor grant ale Comisiei Europene.
  (la 29-08-2018, Punctul 1. din Capitolul III a fost modificat de Punctul 6, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  2. Desemnarea autorităților responsabile pentru implementarea Programului
  a) Autoritatea centrală responsabilă de elaborarea, monitorizarea și controlul implementării Programului este Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.
  b) Autoritățile responsabile pentru implementarea Programului sunt direcțiile sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor județene și a municipiului București.
  c) Alte autorități implicate în implementarea Programului sunt:(i) Ministerul Apelor și Pădurilor
  --------
  Subpunctul (i) de la lit. c) a pct. 2 al cap. III din anexa 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Mediului și Pădurilor"
  (la 29-08-2018, sintagma: Ministerul Mediului și Pădurilor a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  (ii) gărzile forestiere din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale;
  (la 29-08-2018, sintagma: inspectoratele teritoriale de regim silvic și de vânătoare a fost înlocuită de Punctul 9, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  (iii) Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală și Institutul pentru Controlul Produselor Biologice și Medicamentelor de Uz Veterinar din subordinea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor;
  -------------
  Subpunctul (iii) de la lit. c) a pct. 2 al cap. III din anexa 1 a fost modificat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.
  (iv) Ministerul Administrației și Internelor;
  -------------
  Subpunctul (iv) de la lit. c) a pct. 2 al cap. III din anexa 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Internelor și Reformei Administrative" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Administrației și Internelor".
  (v) Ministerul Apărării Naționale;
  -------------
  Subpunctul (v) de la lit. c) a pct. 2 al cap. III din anexa 1 a fost modificat de art. II din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012, sintagma "Ministerul Apărării" fiind înlocuită cu sintagma "Ministerul Apărării Naționale".
  (vi) Ministerul Afacerilor Externe.
  3. Abrogat.
  -------------
  Pct. 3 de la Cap. III din anexa 1 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 751 din 25 iulie 2012, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 537 din 1 august 2012.
  4. Descrierea generală a costurilor
  Finanțarea Programului se suportă din bugetul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și este necesară pentru acoperirea cheltuielilor privind: achiziționarea de momeli vaccinale, depozitarea momelilor, distribuirea aeriană și manuală a momelilor, achiziționarea de reagenți de diagnostic, materiale consumabile, cheltuieli de control și transport, recompense, alte cheltuieli.
  5. Supravegherea rabiei
  Supravegherea rabiei se realizează în baza Programului, precum și a acțiunilor de supraveghere, prevenire și control al bolilor la animale, al celor transmisibile de la animale la om, protecția animalelor și protecția mediului. Supravegherea rabiei prin examene de laborator se realizează conform manualului de diagnostic pentru rabie, elaborat de Institutul de Diagnostic și Sănătate Animală.
  (la 29-08-2018, Punctul 5. din Capitolul III a fost modificat de Punctul 7, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )
  6. Estimarea populației de vulpi care urmează să fie vaccinată se efectuează ținându-se cont de numărul și de suprafețele fondurilor de vânătoare și ale ariilor protejate, precum și de numărul de vulpi existent în acestea. În funcție de modificările epidemiologice, în anii următori, numărul momelilor vaccinale administrate/kmp se modifică în mod corespunzător.7. Monitorizarea campaniilor de vaccinare orală
  Pentru ca monitorizarea campaniilor de vaccinare orală să se desfășoare în conformitate cu recomandările Uniunii Europene, se urmărește:
  a) incidența rabiei; conform recomandărilor Comisiei Europene, se examinează 4 vulpi/100 km^2 în vederea testării eficienței vaccinării orale; pentru o estimare cât mai reală a incidenței rabiei în zonele vaccinate, vulpile găsite moarte, suspecte de boală sau accidentate sunt cele mai indicate pentru diagnosticul bolii;
  (la 29-08-2018, Litera a) din Punctul 7. , Capitolul III a fost modificată de Punctul 8, ARTICOL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 632 din 23 august 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 746 din 29 august 2018 )

  b) înghițirea momelilor și seroconversia;
  c) vulpile împușcate în timpul campaniilor de vânătoare organizate de gestionarii fondurilor de vânătoare vor fi examinate pentru prezența markerului tetraciclină din momelile vaccinale și nivelul anticorpilor postvaccinali.

  ------