ORDIN nr. 53 din 7 mai 2013 (*actualizat*)
pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol
(actualizat la data de 12 august 2015*)
EMITENT
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • ----------
  Având în vedere prevederile art. 12 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică şi efectivele Ministerului Afacerilor Interne, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a Direcţiei secretariat general şi protocol, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  (1) Prezentul ordin intră în vigoare la data de 31 mai 2013.
  (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 207/2011 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Secretariatului General, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 705 din 6 octombrie 2011.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul afacerilor interne,
  Radu Stroe
  Bucureşti, 7 mai 2013.
  Nr. 53.

  Anexă

  REGULAMENT 07/05/2013