DECRET nr. 447 din 23 decembrie 1949
pentru instituirea Premiului de Stat al Republicii Populare Române
EMITENT
 • MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 84 din 29 decembrie 1949  În temeiul art. 44, pct. 2 şi art. 45 din Constitutia Republicii Populare Române,
  Vazand hotărîrea Consiliului de Ministri cu nr. 1.293 din 22 decemvrie 1949,
  Emite:

  Articolul 1

  Se instituie Premiul de Stat al Republicii Populare Române şi titlul de Laureat al Premiului de Stat al Republicii Populare Române.


  Articolul 2

  Premiul de Stat al Republicii Populare Române se acordă, anual, celor care au realizat opere de deosebită valoare pentru construirea socialismului în Republica Populara Română pe taramul:
  Stiintelor Matematice şi Fizice.
  Stiintelor Biologice, Geografice şi Geologice.
  Stiintelor Tehnice şi Agricole.
  Stiintelor Medicale.
  Stiintelor Istorice, Filosofice şi Economico-Juridice.
  Stiintei Limbii, Literaturii şi Artelor.


  Articolul 3

  Premiul de Stat al Republicii Populare Române are urmatorele clase:
  Clasa I-a.
  Clasa II-a.


  Articolul 4

  Premiul de Stat al Republicii Populare Române clasa I-a este în valoare de 500.000 lei. Detinatorii acestui premiu primesc o insigna de aur şi dreptul sa poarte titlul de "Laureat" al Premiului de Stat al Republicii Populare Române.
  Premiul de Stat al Republicii Populare Române clasa II-a este în valoare de 200.000 lei şi detinatorii acestui premiu primesc o insigna de argint.


  Articolul 5

  Premiul de Stat al Republicii Populare Române se acordă de către Consiliul de Ministri.


  Articolul 6

  - Art. I din decretul nr. 31 din 29 ianuarie 1949, se abroga.
  Dat în Bucureşti la 23 decembrie 1949.
  C.I. PARHON
  MARIN FLOREA IONESCU
  Preşedintele Consiliului de Ministri,
  Dr. Petru Groza
  Vicepresedintele Consiliului de Ministri
  şi ministrul finanţelor,
  Vasile Luca
  Ministrul justiţiei,
  Stelian Nitulescu
  --------------