ORDONANTA nr. 104 din 31 august 2000
privind Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 septembrie 2000  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 1 lit. G pct. 5 din Legea nr. 125/2000 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, precum şi ale art. 79 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Articolul 1

  (1) Decoratia Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri, prevăzută la art. 10 pct. 3 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, face parte din categoria semnelor onorifice.
  (2) Semnul onorific În Serviciul Armatei prevăzut la alin. (1) se conferă ofiţerilor din Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Ministerul Justiţiei, Serviciul Roman de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe, Serviciul de Protecţie şi Paza şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, care au 15, 20 şi 25 de ani de activitate în armata.


  Articolul 2

  (1) Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri se conferă pe viaţa. Numărul posesorilor este nelimitat pentru toate categoriile.
  (2) Ofiţerilor în rezerva sau retragere împotriva cărora au fost pronunţate hotărâri definitive de condamnare la pedepse privative de libertate li se pot retrage semnele onorifice În Serviciul Armatei la propunerea facuta Cancelariei Ordinelor de către ministrul sau conducătorul instituţiei în care aceştia au activat. Retragerea se face pe bază de decret semnat de Preşedintele României.


  Articolul 3

  (1) Însemnul semnului onorific este o piesa ovala, care are câmpul fin granulat şi care are marginal o cununa din frunze de laur la stanga şi frunze de stejar la dreapta, legate jos cu o funda.
  (2) Pe avers este aplicat numărul cu cifre latine "XV", "XX" sau "XXV", în funcţie de numărul anilor de activitate pentru care se acordă.
  (3) Pe revers este aplicat vulturul cruciat, care tine în gheare spada şi sceptrul şi are pe piept armele României.
  (4) Însemnul este surmontat de o semicunună formată din două ramuri de laur.
  (5) Panglica este din rips moarat galben, strabatuta de cinci benzi albastre.


  Articolul 4

  Însemnele Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri se poarta la uniforma, de regula, cu prilejul Zilei Naţionale a României şi al celorlalte sarbatori naţionale sau religioase, la festivitati cu caracter oficial şi la diferite activităţi cu caracter ştiinţific, aniversar sau comemorativ.


  Articolul 5

  Însemnele semnului onorific se poarta de către ofiţeri pe partea stanga a pieptului, în ordinea ierarhica prevăzută la art. 31-36 din Legea nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României.


  Articolul 6

  Baretele semnului onorific se poarta de către ofiţeri la uniforma militară, numai la veston, în partea stanga a pieptului, pe acelaşi rând, aşezate de la stanga, în ordinea cronologică în care acestea au fost acordate.


  Articolul 7

  Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri este o distincţie care se poate acorda numai cetăţenilor români.


  Articolul 8

  (1) Ofiţerilor care îndeplinesc condiţiile de conferire a decoratiei în anul 2000 li se vor elibera brevetele şi li se vor inmana numai baretele corespunzătoare.
  (2) Ofiţerilor prevăzuţi la alin. 1 li se vor inmana însemnele decoratiei, iar celorlalţi ofiţeri în activitate li se vor preschimba, conform prevederilor art. 2, însemnele vechiului Ordin Meritul Militar, pe măsura alocării resurselor bugetare necesare.


  Articolul 9

  Ordinul Meritul Militar, instituit în 1954 şi care s-a conferit ofiţerilor anterior intrării în vigoare a Legii nr. 29/2000 privind sistemul naţional de decoraţii al României, este substituit cu următoarele semne onorifice:
  a) Ordinul Meritul Militar clasa a III-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri care au 15 ani de activitate în armata;
  b) Ordinul Meritul Militar clasa a II-a, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri care au 20 de ani de activitate în armata;
  c) Ordinul Meritul Militar clasa I, cu Semnul onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri care au 25 de ani de activitate în armata.


  Articolul 10

  Descrierea Semnului onorific În Serviciul Armatei pentru ofiţeri, materialul din care se realizează, dimensiunile, modelul desenat al decoratiei, precum şi motivele care determina conferirea ei sunt prevăzute în regulamentul cuprins în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul apărării naţionale,
  Ioan Mircea Plangu,
  secretar de stat
  Ministru de interne,
  Constantin Dudu Ionescu
  Ministru de stat,
  ministrul justiţiei,
  Valeriu Stoica
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  Directorul
  Serviciului Roman de Informaţii,
  Costin Georgescu
  Directorul
  Serviciului de Informaţii Externe,
  Catalin Harnagea
  Directorul
  Serviciului de Protecţie şi Paza,
  Neculai Stoina
  Directorul
  Serviciului de Telecomunicaţii Speciale,
  Ion Sima


  Anexă

  REGULAMENT 31/08/2000