HOTĂRÂRE nr. 20 din 11 ianuarie 2012privind aprobarea Programului multianual de marketing și promovare turistică și a Programului multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 18 ianuarie 2012
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 22 din Ordonanța Guvernului nr. 58/1998 privind organizarea și desfășurarea activității de turism în România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 755/2001, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Programul multianual de marketing și promovare turistică, prevăzut în anexa nr. 1, și Programul multianual de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 2

  Programele prevăzute la art. 1 se finanțează din bugetul Ministerului Turismului, în limita fondurilor aprobate anual cu această destinație prin legile bugetare anuale.
  (la 18-06-2019, sintagma: Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului a fost înlocuită de Articolul III din HOTĂRÂREA nr. 371 din 3 iunie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 493 din 18 iunie 2019 )


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  EMIL BOC
  Contrasemnează:
  Ministrul dezvoltării regionale
  și turismului,
  Elena Gabriela Udrea
  Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Ialomițianu

  București, 11 ianuarie 2012.
  Nr. 20.

  Anexa nr. 1

  PROGRAM MULTIANUAL
  de marketing și promovare turistică


  Anexa nr. 2

  PROGRAM MULTIANUAL
  de dezvoltare a destinațiilor, formelor și produselor turistice