HOTĂRÂRE nr. 884 din 13 septembrie 2001pentru aprobarea Regulamentului de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 578 din 14 septembrie 2001
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituția României și ale art. 96 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Regulamentul de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  Ministrul tineretului
  și sportului,
  Georgiu Gingaras
  Ministrul muncii și
  solidarității sociale,
  Marian Sarbu
  Ministrul educației
  și cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  p. Ministrul apărării naționale,
  Sorin Encutescu,
  secretar de stat
  p. Ministru de interne,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  Ministrul finanțelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu


  Anexă

  REGULAMENT
  de punere în aplicare a dispozițiilor Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000