DECRET nr. 1.525 din 28 noiembrie 2023privind promulgarea Legii pentru modificarea art. 138 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății
EMITENT
 • PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1083 din 29 noiembrie 2023
  În temeiul prevederilor art. 77 alin. (1) și ale art. 100 alin. (1) din Constituția României, republicată,
  Președintele României decretează:

  ARTICOL UNIC

  Se promulgă Legea pentru modificarea art. 138 lit. d) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății și se dispune publicarea acestei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PREȘEDINTELE ROMÂNIEI
  KLAUS-WERNER IOHANNIS

  București, 28 noiembrie 2023.
  Nr. 1.525.
  ------