HOTĂRÎRE Nr. 237 din 14 aprilie 1995
privind aprobarea deschiderii temporare, în anul 1995, a unor puncte de control pentru trecerea frontierei în judeţul Arad
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 69 din 14 aprilie 1995  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul UNIC

  Se aprobă deschiderea temporară a punctelor de control pentru trecerea frontierei, în anul 1995, în judeţul Arad, prevăzute în anexa la prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VACAROIU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Florin Georgescu
  Ministru de stat,
  ministrul afacerilor externe,
  Teodor Viorel Melescanu
  Ministru de interne,
  Doru Ioan Taracila
  Secretar de stat,
  şeful Departamentului pentru
  Administraţie Publică Locală,
  Octav Cozmanca


  Anexa
  Punctele de control pentru trecerea frontierei, care se deschid temporar în
  judeţul Arad
  - Calendarul pe anul 1995 -
           
    Nr. crt.Denumirea punctului de controlData şi orele deschiderii punctului de controlSărbătoarea cu prilejul căreia se deschide punctul de control
    1.Variaşul Mic - Dombegyhaza16 şi 17.04.1995 orele 7,00-19,00Sfintele Paşti Catolic
    28 şi 29.06.1995 orele 7,00-19,00Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
    3 şi 4.09.1995 orele 7,00-19,00Sărbătoare locală a comunei Iratoşu
    31.10. şi 1.11.1995 orele 7,00-19,00Ziua Morţilor
    2.Turnu-Battanya16 şi 17.04.1995 orele 7,00-19,00Sfintele Paşti Catolic
    20 şi 21.04.1995 orele 7,00-19,00Sfintele Paşti Ortodox
    4-7.06.1995 orele 7,00-19,00Rusaliile Catolice
    10 şi 11.06.1995 orele 7,00-19,00Rusaliile Ortodoxe şi Hramul Bisericii Turnu
    28 şi 29.06.1995 orele 7,00-19,00Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel
    15.08.1995 orele 7,00-19,00Sfânta Maria
    15.09.1995 orele 7,00-19,00Ruga de la Turnu

  -------