HOTĂRÂRE nr. 1.020 din 27 noiembrie 2020pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1169 din 3 decembrie 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Anexa nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 416/2007 privind structura organizatorică și efectivele Ministerului Afacerilor Interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 311 din 10 mai 2007, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa*) la prezenta hotărâre.
  *) Anexa nu se publică, fiind clasificată potrivit legii, și se comunică instituțiilor interesate.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul afacerilor interne,
  Marcel Ion Vela
  p. Ministrul muncii și protecției sociale,
  Eduard Corjescu,
  secretar general
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu

  București, 27 noiembrie 2020.
  Nr. 1.020.
  -----