ORDIN nr. 707 din 31 mai 2018privind completarea anexei la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 459 din 4 iunie 2018
  Văzând Referatul de aprobare nr. SP 6.067 din 31.05.2018 al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății și adresele Agenției Naționale de Transplant nr. 385 din 5 februarie 2018, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. 17.290 din 3 aprilie 2018, și nr. 1.588 din 30 mai 2018, înregistrată la Ministerul Sănătății cu nr. SP 6.032 din 30 mai 2018,
  având în vedere prevederile titlului VI - Efectuarea prelevării și transplantului de organe, țesuturi și celule de origine umană în scop terapeutic din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  luând în considerare dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 79/2004 pentru înființarea Agenției Naționale de Transplant, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 588/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul I

  După articolul 21 din anexa la Ordinul ministrului sănătății publice nr. 1.597/2006 pentru numirea membrilor comisiilor de avizare a donării de la donatorul viu, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 9 din 8 ianuarie 2007, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou articol, articolul 22, cu următorul cuprins:

  Articolul 22

  Comisia de avizare a donării de la donatorul viu înființată în Spitalul «Sf. Constantin» Brașov are următoarea componență:– membri titulari:
  a) prof. dr. Liliana Rogozea;
  b) psihiatru dr. Titus Szasa;
  c) dr. Mihail Dăncescu;
  – membri suplinitori:
  a) asist. univ. dr. Florin Leașu;
  b) psiholog Anca Fuiorea;
  c) dr. Lucian Oncescu.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea


  București, 31 mai 2018.
  Nr. 707.
  ----