HOTĂRÂRE nr. 83 din 3 februarie 2005 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
(actualizată până la data de 29 iunie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Capitolul I

  -------------
  Cap. I a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 1

  -------------
  Art. 1 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 2

  -------------
  Art. 2 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Capitolul II

  -------------
  Cap. II a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 3

  -------------
  Art. 3 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 4

  -------------
  Art. 4 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 5

  -------------
  Art. 5 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Capitolul III

  -------------
  Cap. III a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 6

  -------------
  Art. 6 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 7

  -------------
  Art. 7 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 8

  -------------
  Art. 8 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 9

  -------------
  Art. 9 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 10

  -------------
  Art. 10 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 11

  -------------
  Art. 11 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 11^1

  -------------
  Art. 11^1 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 11^2

  -----------
  Art. 11^2 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 485 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2008.


  Capitolul IV Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei


  Articolul 12

  -------------
  Alin. (1) al art. 12 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.
  (2) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1*).
  -------------
  Alin. (3) al art. 12 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 12^1

  -------------
  Art. 12^1 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 12^2

  -------------
  Art. 12^2 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 13

  -------------
  Art. 13 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 14

  -------------
  Art. 14 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 15

  -------------
  Art. 15 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 15^1

  -----------
  Art. 15^1 a fost abrogat de pct. 3 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 485 din 7 mai 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 363 din 12 mai 2008.


  Capitolul V

  -------------
  Cap. V a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 16

  -------------
  Art. 16 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 17

  -------------
  Art. 17 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 18

  -------------
  Art. 18 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 19

  -------------
  Art. 19 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 20

  --------------
  Art. 20 a fost abrogat de pct. 2 al lit. b) a art. 5 din HOTĂRÂREA nr. 127 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 125 din 9 februarie 2006.


  Articolul 21

  ------------
  Art. 21 a fost abrogat de pct. 4 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.918 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2007.


  Articolul 22

  -------------
  Art. 22 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 23

  -------------
  Art. 23 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 24

  ------------
  Art. 24 a fost abrogat de pct. 5 al art. I din HOTĂRÂREA nr. 1.918 din 22 decembrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 13 din 9 ianuarie 2007.


  Articolul 25

  -------------
  Art. 25 a fost abrogat de pct. 2 al art. 3 din HOTĂRÂREA nr. 745 din 9 iulie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 558 din 23 iulie 2008.


  Capitolul VI

  -------------
  Cap. VI a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  Articolul 26

  -------------
  Art. 26 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 26^1

  -------------
  Art. 26^1 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 27

  -------------
  Art. 27 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Articolul 28

  -------------
  Art. 28 a fost abrogat de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Monica Luisa Macovei
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 3 februarie 2005.
  Nr. 83.

  Anexa 1*)

  Numărul maxim de posturi: 470
  (exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului)
  *Font 8*
                                     ┌────────────────────────┐
                                     │STRUCTURA ORGANIZATORICĂ│
                                     │a Ministerului Justiţiei│
                                     └────────────────────────┘
   ┌────────────────────────────┐ ┌────────────────────────┐
   │ CORPUL DE CONTROL AL │ ┌──┤ COLEGIUL MINISTERULUI │
   │ MINISTRULUI │ │ └────────────────────────┘
   └────────────────────────────┘ ┌────────────┐ │ ┌────────────────────────┐
   ┌────────────────────────────┐ │ │ ├──┤ CABINET DEMNITAR │
   │ DIRECŢIA PENTRU RELAŢII CU ├────────────┤ MINISTRU ├──────────┤ └────────────────────────┘
   │ MINISTERUL PUBLIC ŞI DE │ │ │ │ ┌────────────────────────┐
   │ PREVENIRE A CRIMINALITĂŢII │ └──────┬─────┘ ├──┤CONSILIERII MINISTRULUI │
   │ ŞI A CORUPŢIEI │ │ │ └────────────────────────┘
   └────────────────────────────┘ │ │
   ┌────────────────────────────┐ │ │ ┌────────────────────────┐
   │ DIRECŢIA RESURSE UMANE ŞI │ │ ├──┤DEPARTAMENT COMUNICARE*)│
   │ RELAŢIA CU CONSILIUL │ │ │ └────────────────────────┘
   │ SUPERIOR AL MAGISTRATURII │ │ │ ┌────────────────────────┐
   └────────────────────────────┘ │ │ │ SERVICIUL INFORMAŢII │
   ┌────────────────────────────┐ │ └──┤ CLASIFICATE │
   │ DIRECŢIA CONTENCIOS │ │ └────────────────────────┘
   └────────────────────────────┘ │
   ┌────────────────────────────┐ │
   │DIRECŢIA AUDIT PUBLIC INTERN│ │
   └────────────────────────────┘ │
          ┌───────────────┬─────────────────────────┼───────────────────────┬──────────────┐
    ┌─────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌────────┴──────────┐ ┌─────┴─────┐ ┌────┴──────┐
   ┌┤SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│ │SUBSECRETAR DE STAT│ │SECRETAR DE│ │SECRETAR DE│
   ││ STAT │ │ STAT │ └────────┬──────────┘ │ STAT │ │ STAT ├─────┐
   │└─────┬─────┘ └─────┬─────┘ │ └─────┬─────┘ └─────┬─────┘ │
   │ │ │ │ │ │ │
   │┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ ┌────────────────┴┐ ┌─────┴──────┐ ┌─────┴──────┐ │
   ││ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │SECRETAR GENERAL├───────┐ │ CABINETUL │ │ CABINETUL │ │
   ││DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ └───────┬─────────┘ │ │DEMNITARULUI│ │DEMNITARULUI│ │
   │└────────────┘ └────────────┘┌────────┴──────────┐ │ └────────────┘ └────────────┘ │
   │ │ SECRETAR GENERAL │ │ │
   │ │ ADJUNCT │ │ │
   │ └────────┬──────────┘ │ │
   │ ┌──────────┴────────────┐ ┌┴──────────────────────────┐ │
   │ │UNITATEA DE MANAGEMENT │ │DIRECŢIA GENERALĂ ECONOMICĂ│ │
   │ │ PUBLIC │ └──┬────────────────────────┘ │
   │ └───────────────────────┘ │ │
   └───┬────┬─────────────────┬────┬────┬──────────────────────┼───────────┬────┬────┬────┬────┬────┬───┘
       │ │ │ │ │ ┌────┬────┬───┴┐ │ │ │ │ │ │
     ┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │ │ │ │ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐
     │a) ││b) │ │c) ││d) ││e) │ ┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐┌─┴─┐ │j) ││k) ││l) ││m) ││n) ││o) │
     │ ││ │ │ ││ ││ │ │f) ││g) ││h) ││i) │ │ ││ ││ ││ ││ ││***│
     │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││**)│ │ ││ ││ ││ ││ ││ │
     │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │
     │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │
     │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │
     │ ││ │ │ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ │ │ ││ ││ ││ ││ ││ │
     └───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘└───┘ └───┘└───┘└───┘└───┘└───┘└───┘
      Legendă
      -------
      a) Direcţia Drept Internaţional şi Tratate
      b) Direcţia Afaceri Europene
      c) Direcţia Tehnologia Informaţiei
      d) Serviciul pentru Relaţii cu Publicul
      e) Serviciul de Asistenţă Medicală
      f) Direcţia Investiţii şi Administrarea Serviciilor
      g) Direcţia Financiar-Contabilă
      h) Direcţia Programe Europene
      i) Direcţia de Implementare a Proiectelor Finanţate din Împrumuturi Externe**)
      j) Direcţia Cetăţenie
      k) Direcţia de Probaţiune
      l) Direcţia pentru Servicii Juridice Conexe
      m) Direcţia Elaborare Acte Normative, Studii şi Documentare
      n) Direcţia Analiză şi Avizare Acte Normative
      o) Direcţia Instanţelor Militare***)
  ________
      *) Se înfiinţează la nivel de serviciu
      **) Numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.
      ***) Structură aflată în coordonarea profesională a Ministerului Justiţiei şi finanţată
           de la bugetul Ministerului Apărării

  -----------
  Anexa 1 a fost înlocuită cu anexa din HOTĂRÂREA nr. 1.391 din 4 noiembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 757 din 10 noiembrie 2008, conform pct. 4 al art. I din acelaşi act normativ.


  Anexa 2

  -------------
  Anexa 2 a fost abrogată de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.


  Anexa 3

  -------------
  Anexa 3 a fost abrogată de art. 45, Cap. V din HOTĂRÂREA nr. 652 din 27 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 443 din 29 iunie 2009.

  -------------