ORDIN nr. 506 din 1 noiembrie 2002
pentru aprobarea Condiţiilor şi procedurilor privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calităţii seminţelor sub supraveghere oficială
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII, ALIMENTAŢIEI ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 860 din 28 noiembrie 2002  În baza prevederilor art. 12 şi ale art. 21 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante,
  având în vedere necesitatea armonizării legislaţiei naţionale cu reglementările Deciziei Comisiei Europene nr. 98/320/CE privind organizarea unui experiment temporar privind ridicarea probelor de seminţe şi testarea seminţelor conform Directivelor Consiliului nr. 66/400/CEE, 66/401/CEE , 66/402/CEE şi 69/208/CEE, amendata prin Decizia Comisiei Europene nr. 280/2002/CE ,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 362/2002 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Alimentaţiei şi Pădurilor, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Condiţiile şi procedurile privind acreditarea laboratoarelor pentru analiza calităţii seminţelor sub supraveghere oficială, prezentate în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu
  Bucureşti, 1 noiembrie 2002.
  Nr. 506.


  Anexă

  COND+PROC 01/11/2002