LEGE Nr. 84 din 18 octombrie 1994
pentru ratificarea Convenţiei asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL NR. 298 din 21 octombrie 1994  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se ratifica Convenţia asupra protecţiei copiilor şi cooperării în materia adopţiei internaţionale, încheiată la Haga la 29 mai 1993.


  Articolul 2

  În temeiul art. 6 pct. 1 din convenţie se desemnează Comitetul Roman pentru Adoptii ca autoritate centrala însărcinată sa aducă la îndeplinire obligaţiile impuse prin convenţie.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 12 septembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 3 octombrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  RADU BERCEANU
  CONVENTIE 29/05/1993