HOTĂRÂRE nr. 273 din 14 iunie 1994 (*actualizată*)
privind aprobarea Regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora
(actualizată la data de 28 iulie 2006*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ----------
  Guvernul României hotărăşte:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Prezenta hotărâre intră în vigoare în termen de 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României.


  Articolul 3

  Prevederile contrare prezentei hotărâri se abrogă.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Contrasemnează:
  ----------------
  Ministrul lucrărilor publice
  şi amenajării teritoriului,
  Marin Cristea
  p. Ministru de stat,
  ministrul finanţelor,
  Dan Mogoş,
  secretar de stat

  Anexă

  REGULAMENT 14/06/1994