HOTĂRÂRE nr. 1.176 din 23 noiembrie 2023privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar pentru un imobil aflat în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția asigurare logistică integrată
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1081 din 29 noiembrie 2023
  Având în vedere dispozițiile art. 2^1 și 2^2 din Ordonanța Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobată prin Legea nr. 493/2003, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 288 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă actualizarea valorii de inventar a imobilului cu nr. MF 104261 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcția asigurare logistică integrată, ca urmare a reevaluării, potrivit datelor prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Ministerul Afacerilor Interne își va actualiza, în mod corespunzător, datele din evidența cantitativ-valorică și, împreună cu Ministerul Finanțelor, va opera modificarea corespunzătoare a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  ION-MARCEL CIOLACU
  Contrasemnează:
  Viceprim-ministru, ministrul afacerilor interne,
  Marian-Cătălin Predoiu
  Ministrul finanțelor,
  Marcel-Ioan Boloș

  București, 23 noiembrie 2023.
  Nr. 1.176.

  ANEXĂ

  DATELE DE IDENTIFICARE
  a imobilului aflat în domeniul public al statului și în administrarea
  Ministerului Afacerilor Interne - Direcția asigurare logistică
  integrată, a cărui valoare de inventar se actualizează,
  ca urmare a reevaluării

  Nr. MF

  Codul de clasificație

  Denumirea imobilului

  Adresa imobilului

  Persoana juridică ce administrează imobilul
  (CUI)

  Valoarea de inventar actualizată
  (lei)

  104261

  8.19.01

  47-93

  Județul Constanța

  Ministerul Afacerilor Interne - Direcția asigurare logistică integrată
  CUI 4267060

  25.729.862,62

  ------