ORDIN nr. 704 din 15 mai 2003
pentru aprobarea Listei specificatiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţa în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor
EMITENT
 • MINISTERUL LUCRĂRILOR PUBLICE, TRANSPORTURILOR ŞI LOCUINŢEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 393 din 6 iunie 2003  În conformitate cu prevederile art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 102/2003 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţa a produselor pentru construcţii, ale art. 2 pct. 45 şi ale art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 3/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Lucrărilor Publice, Transporturilor şi Locuinţei, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Lista specificatiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţa în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Sergiu Sechelariu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 15 mai 2003.
  Nr. 704.


  Anexa 1
  LISTA
  specificatiilor tehnice şi a documentelor tehnice directoare de referinţa în domeniul produselor pentru construcţii şi al construcţiilor
  SR EN 179/A1:2002 Accesorii pentru construcţii. Dispozitive pentru ieşire de urgenta acţionate printr-un carlig sau o placa de impingere. Cerinţe şi metode de încercare
  SR EN 197-1:2002 Ciment. Partea 1: Compoziţie, specificaţii şi criterii de conformitate ale cimenturilor uzuale
  SR EN 459-1:2003 Var pentru construcţii. Partea 1: Definiţii, caracteristici şi criterii de conformitate
  SR EN 671-1:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Sisteme echipate cu furtun. Partea 1: Hidranti interiori echipati cu furtunuri semirigide
  SR EN 681-1/A2:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizarii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat
  SR EN 681-2/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizarii. Partea 2: Elastomeri termoplastici
  SR EN 681-3/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizarii. Partea 3: Materiale celulare de cauciuc vulcanizat
  SR EN 681-4/A1:2003 Garnituri de etansare de cauciuc. Cerinţe de material pentru garnituri de etansare a imbinarilor de ţevi utilizate în domeniul apei şi canalizarii. Partea 4: Garnituri de etansare de poliuretan turnat
  SR EN 934-4:2002 Adaosuri pentru beton, mortar şi pasta. Partea 4: Adaosuri pentru paste pentru cabluri postensionate. Definiţii, condiţii şi conformitate
  SR EN 1935:2003 Accesorii pentru construcţii. Balama cu ax simplu. Cerinţe şi metode de încercare
  SR EN 1341:2002 Dale de piatra naturala pentru pavari exterioare. Condiţii şi metode de încercare
  SR EN 1342:2002 Pavele de piatra naturala pentru pavari exterioare. Condiţii şi metode de încercare
  SR EN 1343:2002 Borduri de piatra naturala pentru pavari exterioare. Condiţii şi metode de încercare
  SR EN 12004/A1:2003 Adezivi pentru plăci ceramice. Definiţii şi specificaţii
  SR EN 12050-1:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 1: Staţii de pompare pentru ape uzate cu materii fecale
  SR EN 12050-2:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 2: Staţii de pompare pentru ape uzate fără materii fecale
  SR EN 12050-3:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 3: Staţii de pompare cu aplicare limitată pentru ape uzate cu materii fecale
  SR EN 12050-4:2002 Staţii de pompare a apelor uzate pentru clădiri şi terenuri. Principii de construcţie şi încercare. Partea 4: Robinet de întreţinere pentru ape uzate cu materii fecale şi fără materii fecale
  SR EN 12094-5:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 5: Condiţii şi metode de încercare pentru distribuitoare de înaltă şi joasa presiune şi actionarile lor pentru sisteme cu CO(2)
  SR EN 12094-6:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 6: Condiţii şi metode de încercare pentru dispozitivele neelectrice de scoatere din funcţiune a sistemelor de stingere cu CO(2)
  SR EN 12094-7:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 7: Condiţii şi metode de încercare pentru duzele sistemelor cu CO(2)
  SR EN 12094-13:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme de stingere cu gaz. Partea 13: Condiţii şi metode de încercare pentru clapete antiretur
  SR EN 12259-1+A1:2002 Staţii de epurare. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apa pulverizata. Partea 1: Sprinklere
  SR EN 12259-3/A1:2003 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apa pulverizata. Partea 3: Sistem de supape de alarma apa-aer
  SR EN 12259-4/A1:2003 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Componente pentru sisteme cu sprinklere şi cu apa pulverizata. Partea 4: Dispozitive de alarma cu motor hidraulic
  SR EN 12416-1:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 1: Condiţii şi metode de încercare a elementelor componente
  SR EN 12416-2:2002 Sisteme fixe de lupta împotriva incendiilor. Sisteme de stingere cu pulbere. Partea 2: Conceptie, construcţie şi întreţinere
  SR EN 12839:2002 Produse prefabricate din beton. Elemente de închidere
  SR EN 12859:2003 Plăci de ipsos. Definiţii, condiţii şi metode de încercare
  SR EN 12860:2003 Lianti-adezivi pe bază de ipsos pentru plăci de ipsos. Definiţii, caracteristici şi metode de încercare
  SR EN 13055-1:2003 Agregate uşoare. Partea 1: Agregate uşoare pentru betoane, mortare şi paste de ciment
  SR EN 13139:2003 Agregate pentru mortare
  SR EN 13162:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vata minerala (MW). Specificaţie
  SR EN 13163:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din polistiren expandat (EPS). Specificaţie
  SR EN 13164:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat (XPS). Specificaţie
  SR EN 13165:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma rigida de poliuretan (PUR). Specificaţie
  SR EN 13166:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spuma fenolica (PF). Specificaţie
  SR EN 13167:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din sticlă celulara (CG). Specificaţie
  SR EN 13168:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vata de lemn (WW). Specificaţie
  SR EN 13169:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din perlit expandat (EPB). Specificaţie
  SR EN 13170:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din pluta expandata (ICB). Specificaţie
  SR EN 13171:2003 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din fibre de lemn (WF). Specificaţie
  SR EN 13249:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de drumuri şi alte zone de circulaţie (cu excepţia căilor ferate şi straturilor de rulare)
  SR EN 13250:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de cai ferate
  SR EN 13251:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de terasament, fundaţii şi structuri de sustinere
  SR EN 13252:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru a fi utilizate în sistemele de drenaj
  SR EN 13253:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de protecţie împotriva eroziunii (protecţia de coasta, acoperire de mal)
  SR EN 13254:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de rezervoare şi baraje
  SR EN 13255:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici utilizate pentru utilizarea în construcţii de canale
  SR EN 13256:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în construcţii de tunele şi de structuri subterane
  SR EN 13257:2001 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici solicitate pentru utilizarea în lucrările de îngropare a deşeurilor solide
  SR EN 13265:2003 Geotextile şi produse înrudite. Caracteristici cerute pentru utilizarea în proiecte de depozitare a deşeurilor lichide
  SR EN 13383-1:2003 Agregate pentru anrocamente. Partea 1: Specificaţii
  -------