ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 35 din 21 martie 2002
pentru modificarea art. 3 alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 216 din 29 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul UNIC

  Litera b) a alineatului (2) al articolului 3 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 149/2001 privind instituirea Tarifului intern de călători în transportul feroviar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 743 din 21 noiembrie 2001, cu modificările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "b) cele prevăzute în tabelele nr. 5-8 din anexa, la o dată ce va fi stabilită prin hotărâre a Guvernului."
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul lucrărilor publice,
  transporturilor şi locuinţei,
  Ion Selaru,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  -------