RECTIFICARE nr. 57 din 30 august 2006
la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 772 din 12 septembrie 2006    În Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2006 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 5/2003 privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinţei, precum şi a unor facilităţi populaţiei pentru plata energiei termice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 759 din 6 septembrie 2006, se face următoarea rectificare (care aparţine Redacţiei "Monitorul Oficial", Partea I):
    - la art. 5 alin. (3), în loc de: "... beneficiază de o compensare mai mare de 10% faţă de ..." se va citi: "... beneficiază de o compensare mai mare cu 10% faţă de...".
    _________