LEGE nr. 81 din 20 martie 2001
pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1998 privind salarizarea diplomaţilor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 147 din 23 martie 2001  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 65 din 21 august 1998 privind salarizarea diplomaţilor, emisă în temeiul art. 1 pct. 7 lit. c) din Legea nr. 148/1998 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe şi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 314 din 27 august 1998, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Titlul ordonanţei va avea următorul cuprins:
  "ORDONANTA
  privind salarizarea unor categorii de diplomati"
  2. La articolul 9, după alineatul (3) se introduce alineatul (4) cu următorul cuprins:
  "(4) Personalul încadrat în centrala Ministerului Afacerilor Externe, cu excepţia celui care ocupa funcţii de demnitate publică, primeşte lunar un spor de confidenţialitate de 15%, calculat la salariul de baza."
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 10 decembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VACAROIU
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 20 februarie 2001, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  -------