ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 168 din 1 noiembrie 1999
privind măsuri pentru asigurarea finanţării acţiunilor legate de aplicarea Legii fondului funciar nr. 18/1991
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 536 din 3 noiembrie 1999  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţia României,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa de urgenţă:

  Articolul 1

  Se aprobă prelungirea până la data de 31 decembrie 2000 a termenului de finalizare a acţiunilor pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările ulterioare, şi finanţarea acţiunilor aferente aplicării acesteia din fondurile alocate cu aceasta destinaţie Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei prin legile anuale ale bugetului de stat.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei repartizează lunar fondurile prevăzute la art. 1 oficiilor judeţene de cadastru agricol şi organizarea teritoriului agricol care răspund de angajarea şi efectuarea cheltuielilor potrivit destinaţiilor aprobate, precum şi de recepţia lucrărilor executate şi decontate.


  Articolul 3

  În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Finanţelor vor elabora norme metodologice de aplicare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  RADU VASILE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul agriculturii
  şi alimentaţiei,
  Aurel Până,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes
  -----