ORDIN nr. M.24 din 15 februarie 2016
pentru aprobarea Metodologiei de întocmire a dosarului de pensionare
EMITENT
 • MINISTERUL APĂRĂRII NAŢIONALE
 • Nr. M.24 din 15 februarie 2016
 • MINISTERUL AFACERILOR INTERNE
 • Nr. 30 din 12 februarie 2016
 • SERVICIUL ROMÂN DE INFORMAŢII
 • Nr. 8.147 din 12 februarie 2016
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 19 februarie 2016  Având în vedere prevederile art. 62 alin. (3) din Legea nr. 223/2015 privind pensiile militare de stat, cu modificările şi completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 33 alin. (1) din Legea nr. 346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 23 alin. 3 din Legea nr. 14/1992 privind organizarea şi funcţionarea Serviciului Român de Informaţii, cu modificările şi completările ulterioare,
  ministrul apărării naţionale, ministrul afacerilor interne şi directorul Serviciului Român de Informaţii emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia de întocmire a dosarului de pensionare, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă:
  a) Ordinul ministrului apărării naţionale nr. M.82/2015 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 668 din 2 septembrie 2015;
  b) Instrucţiunile viceprim-ministrului, ministrul afacerilor interne, nr. 140/2014 privind modalităţile tehnice de întocmire şi transmitere a documentelor şi datelor necesare stabilirii drepturilor de pensie, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 690 din 22 septembrie 2014.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul apărării naţionale,

  Mihnea Ioan Motoc

  Ministrul afacerilor interne,

  Petre Tobă

  Directorul Serviciului Român de Informaţii,

  Eduard Raul Hellvig


  Anexă

  METODOLOGIE 15/02/2016