RECTIFICARE nr. 82 din 20 noiembrie 1993
la Legea nr. 82/1993
EMITENT
  • REGIA AUTONOMĂ MONITORUL OFICIAL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 73 din 22 martie 1994    În Legea nr. 82/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 283 din 7 decembrie 1993, la art. 11 alin. 1, în loc de "....activităţi economice de turism şi agrement..." se va citi "....activităţi economice, de turism şi agrement...".
    ------------