HOTĂRÂRE nr. 131 din 27 februarie 1991
pentru aprobarea Regulamentului privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 43 din 4 martie 1991  Guvernul României hotaraste:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii şi Alimentatiei împreună cu Ministerul Mediului vor asigura indrumarea necesară pentru buna desfăşurare a actiunii de aplicare a Legii fondului funciar şi a regulamentului.


  Articolul 3

  Comisiile comunale, orăşeneşti sau municipale, cu sprijinul comisiilor judetene şi a municipiului Bucureşti, vor urmări şi vor lua măsuri ca la punerea în posesie a deţinătorilor de terenuri, potrivit legii, sa nu se produca nici un fel de degradari sau distrugeri ale culturilor, plantatiilor, fermelor zootehnice sau altor bunuri.


  Articolul 4

  Prevederile art. 2 şi 3 se vor aplica concomitent cu desfăşurarea la timpul optim a tuturor lucrărilor agricole de sezon.
  Conducerile unităţilor agricole, cu sprijinul prefecturilor şi direcţiilor generale pentru agricultura şi alimentatie, vor stabili, cu consultarea persoanelor indreptatite, structura culturilor ce se vor insaminta în aceasta primavara în cadrul fiecarui perimetru.


  Articolul 5

  Executarea lucrărilor se va face cu concursul statiunilor pentru mecanizarea agriculturii, iar creditele se vor acorda la cerere unităţilor de productie şi vor fi rambursate de noii titulari ai dreptului de proprietate sau de folosinţă, în baza prevederilor art. 33 şi 99 din Legea fondului funciar, cu procedura prevăzută la art. 39 din regulamentul aprobat prin prezenta hotărîre.


  Articolul 6

  Ministerul de Interne, prin organele de politie, va asigura sprijin şi protecţie comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale, în vederea desfăşurării în bune condiţii a activităţii acestora.


  Articolul 7

  Membrii comisiilor constituite conform art. 1 vor fi asimilati cu funcţionarii aflati în exercitiul autorităţii de stat.


  Articolul 8

  Se aloca din bugetul de stat suma de 980 milioane lei necesară aplicarii prevederilor Legii fondului funciar.
  Indemnizatia pentru membrii comisiilor comunale, orăşeneşti sau municipale şi ai comisiilor de lichidare se stabileste la 2000 lei pe luna de persoana, potrivit prevederilor art. 94 din Legea fondului funciar.


  Articolul 9

  Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi functionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate, precum şi punerea în posesie a proprietarilor, împreună cu anexele nr. 1-27 la acesta, fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
  PRIM-MINISTRU
  PETRE ROMAN
  Bucureşti, 27 februarie 1991.
  Nr. 131.

  REGULAMENT 27/02/1991