HOTĂRÂRE nr. 748 din 12 octombrie 2016
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 14 octombrie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 678/2015 privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 657 din 31 august 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 2, după litera d^2) se introduce o nouă literă, litera d^3), cu următorul cuprins:
  "d^3) până cel târziu 15 octombrie 2016: a doua declaraţie de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de plată intermediară suplimentară
  - transmiterea la ACP a celei de-a doua declaraţii de cheltuieli suplimentară pentru ultima aplicaţie de plată intermediară suplimentară aferentă POSCCE;"
  2. La articolul 2, după litera f) se introduce o nouă literă, litera f^1), cu următorul cuprins:
  "f^1) până cel târziu 31 octombrie 2016: declaraţia finală de cheltuieli revizuită pentru aplicaţia de plată a soldului final
  - transmiterea la ACP a declaraţiei finale de cheltuieli revizuită pentru aplicaţia de plată a soldului final POSCCE;"
  3. La articolul 3, după litera a^2) se introduce o nouă literă, litera a^3), cu următorul cuprins:
  "a^3) 15 noiembrie 2016: ultima aplicaţie de plată intermediară suplimentară
  - transmiterea la Comisie şi la Autoritatea de audit a ultimei aplicaţii de plată intermediară suplimentară aferentă celei de-a doua declaraţii de cheltuieli suplimentară pentru POSCCE;"
  4. La articolul 3, partea introductivă a literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "b) 1 septembrie - 31 octombrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care perioada este 19 septembrie - 14 noiembrie 2016 şi POSCCE pentru care perioada este 1 septembrie - 29 noiembrie 2016: verificări pentru întocmirea declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final"
  5. La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "c) 1 noiembrie 2016, cu excepţia POSDRU şi POR pentru care termenul este 15 noiembrie 2016 şi POSCCE pentru care termenul este 29 noiembrie 2016: declaraţia finală de cheltuieli şi aplicaţia de plată a soldului final
  - transmiterea la Autoritatea de audit a declaraţiei finale de cheltuieli şi a aplicaţiei de plată a soldului final;"


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  Ministrul fondurilor europene,

  Cristian Ghinea

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  p. Ministrul afacerilor externe,

  Alexandru Victor Micula,

  secretar de stat

  Bucureşti, 12 octombrie 2016.
  Nr. 748.
  -----