LEGE nr. 227 din 28 mai 2004
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 18/2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române - S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române - S.A.
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 484 din 28 mai 2004  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 18 din 7 aprilie 2004 pentru finalizarea vânzării unor pachete de acţiuni ale Băncii Comerciale Române S.A. către Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare şi Corporaţia Financiară Internaţională, precum şi către Asociaţia Salariaţilor Băncii Comerciale Române S.A., publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 317 din 9 aprilie 2004, cu următoarea modificare:
  - La articolul 2, literele d) şi h) vor avea următorul cuprins:
  "d) data privatizării băncii - data la care are loc cumpărarea pachetului majoritar de acţiuni al băncii de către un investitor strategic, aşa cum este definit în documentele tranzacţiei, dată la care A.P.A.P.S., singură sau împreună cu orice entitate publică, aşa cum este definită în documentele tranzacţiei, nu poate să deţină acţiuni sau dreptul de vot în adunările generale ale acţionarilor băncii, care să reprezinte mai mult de 11,825% din capitalul social al băncii, şi nici o autoritate publică nu deţine, direct sau indirect, puterea de a impune direcţia conducerii şi politicilor băncii;
  ..............................................................
  h) opinia legală a Ministerului Justiţiei - opinia juridică formulată de către Ministerul Justiţiei, adresată BERD şi IFC, care se referă la legalitatea, validitatea şi posibilitatea punerii în executare a următoarelor documente ale tranzacţiei:
  - contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între A.P.A.P.S. şi BERD;
  - contractul de vânzare-cumpărare de acţiuni încheiat între A.P.A.P.S. şi IFC;
  - contractul opţiunii de vânzare încheiat între A.P.A.P.S. şi BERD;
  - contractul opţiunii de vânzare încheiat între A.P.A.P.S. şi IFC;
  - acordul acţionarilor încheiat între A.P.A.P.S., BERD şi IFC;
  - acordul de garanţie şi despăgubire încheiat de Ministerul Finanţelor Publice şi BERD;
  - acordul de garanţie şi despăgubire încheiat de Ministerul Finanţelor Publice şi IFC."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 28 mai 2004.
  Nr. 227.
  _________________