DECRET nr. 260 din 9 iulie 1982
pentru sancţionarea unor fapte privind bunurile încredinţate spre transport unităţilor socialiste
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 65 din 15 iulie 1982  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul UNIC

  Constituie infracţiune, fiind aplicabile dispoziţiile legii penale, următoarele fapte care, prin valoarea pagubei produse şi prin condiţiile în care au fost săvîrşite, erau considerate abateri pînă la data intrării în vigoare a prezentului decret:
  a) sustragerea sub orice formă de bunuri încredinţate spre transport căilor ferate sau altor unităţi socialiste de transport;
  b) distrugerea sau degradarea, cu intenţie, a bunurilor prevăzute la lit. a).
  NICOLAE CEAUŞESCU
  Preşedintele Republicii Socialiste România
  ------------