ORDIN nr. 1.589/C din 3 iunie 2009pentru completarea Ordinului ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare
EMITENT
 • MINISTERUL JUSTIȚIEI ȘI LIBERTĂȚILOR CETĂȚENEȘTI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 465 din 6 iulie 2009
  În temeiul art. 24 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcționarilor publici cu statut special din Administrația Națională a Penitenciarelor, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 6 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 83/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul justiției și libertăților cetățenești emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului justiției și libertăților cetățenești nr. 18/C/2009 privind criteriile pentru avansarea funcționarilor publici cu statut special într-o funcție imediat superioară la aceeași poziție din statul de organizare și funcționare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 39 din 21 ianuarie 2009, se completează după cum urmează:– La articolul 1, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) În sensul prezentului ordin, prin funcție imediat superioară se înțelege funcția la care cel puțin unul dintre elementele stabilite prin hotărâre a Guvernului, respectiv gradul profesional prevăzut sau coeficientul de ierarhizare, este imediat superior.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul justiției
  și libertăților cetățenești,
  Gabriel Tănăsescu,
  secretar de stat

  București, 3 iunie 2009.
  Nr. 1.589/C.
  -------