LEGE nr. 176 din 7 octombrie 2016
pentru modificarea alin. (1) al art. 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 13 octombrie 2016  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (1) al articolului 139 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 18 mai 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 139. - (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:
  - 1 şi 2 ianuarie;
  - 24 ianuarie - Ziua Unirii Principatelor Române;
  - prima şi a doua zi de Paşti;
  - 1 mai;
  - prima şi a doua zi de Rusalii;
  - Adormirea Maicii Domnului;
  - 30 noiembrie - Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
  - 1 decembrie;
  - prima şi a doua zi de Crăciun;
  - două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora."

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  FLORIN IORDACHE

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  Bucureşti, 7 octombrie 2016.
  Nr. 176.
  -------