ORDIN nr. 1 din 7 ianuarie 2014pentru aprobarea Normelor privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 31 din 15 ianuarie 2014
  Văzând Referatul de aprobare nr. 1.043 din 13 noiembrie 2013, întocmit de Direcția generală control oficial din cadrul Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor,
  în baza prevederilor art. III alin. (2) din Legea nr. 258/2013 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2001 privind aprobarea programului de gestionare a câinilor fără stăpân,
  ținând cont de prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanța Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activității sanitar-veterinare și pentru siguranța alimentelor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (3) și al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și a unităților din subordinea acesteia, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor controlează modul de aplicare a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 3

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale
  Sanitare Veterinare și
  pentru Siguranța Alimentelor,
  Vladimir Alexandru Mănăstireanu

  București, 7 ianuarie 2014.
  Nr. 1.

  ANEXĂ

  NORME
  privind identificarea și înregistrarea câinilor cu stăpân