ORDIN nr. 555 din 3 aprilie 2020privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, a Listei spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a și a Listei cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 290 din 7 aprilie 2020
  Văzând Referatul de aprobare al Direcției generale de asistență medicală și sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății cu nr. NT 456/2020,
  având în vedere:– prevederile Decretului nr. 195/2020 privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României;– prevederile art. 16 alin. (1) lit. a) și b) și ale art. 25 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Planul de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Se aprobă Lista spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2 în faza I și în faza a II-a, prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 3

  Se aprobă Lista cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2, prevăzută în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 4

  Toate unitățile sanitare din sistemul public și privat au obligația asigurării acordării îngrijirilor medicale tuturor pacienților, în concordanță cu prevederile planului de măsuri prevăzut la art. 1. Refuzul asigurării acordării îngrijirilor medicale conform atribuțiilor specifice se sancționează conform prevederilor legale.


  Articolul 5

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 533/2020 privind aprobarea Planului de măsuri pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19 și a Listei spitalelor de suport pentru pacienții testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 31 martie 2020.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  p. Ministrul sănătății,
  Horațiu Moldovan,
  secretar de stat

  București, 3 aprilie 2020.
  Nr. 555.

  Anexa nr. 1

  PLAN DE MĂSURI
  pentru pregătirea spitalelor în contextul epidemiei de coronavirus COVID-19


  Anexa nr. 2

  LISTA
  spitalelor care asigură asistența medicală pacienților testați pozitiv cu virusul SARS-CoV-2
  în faza I și în faza a II-a


  SPITALE - FAZA I

  Nr. crt.

  Județul

  Spitalul

  1.

  Brașov

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase

  2.

  București

  Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Dr. Matei Balș“

  3.

  București

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Dr. Victor Babeș»
  (inclusiv secția externă modulară Pipera)

  4.

  Cluj

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca

  5.

  Constanța

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța

  6.

  Dolj

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Craiova

  7.

  Iași

  Spitalul de Boli Infecțioase

  8.

  Maramureș

  Spitalul de Boli Infecțioase și Psihiatrie Baia Mare

  9.

  Suceava

  Spitalul Județean de Urgență „Sfântul Ioan cel Nou“ Suceava

  10.

  Timiș

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș“ Timișoara

  (la 10-02-2021, Tabelul Spitale - Faza I din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I ORDINUL nr. 138 din 10 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 10 februarie 2021 )


  SPITALE - FAZA a II-a

  Nr.
  crt.

  Județul

  Spitalul

  1.

  Alba

  Spitalul Județean de Urgență Alba Iulia - secția de boli infecțioase

  2.

  Alba

  Spitalul de Pneumoftiziologie Aiud

  3.

  Alba

  Spitalul Orășenesc Abrud

  4.

  Argeș

  Spitalul de Pneumoftiziologie Câmpulung

  5.

  Argeș

  Spitalul de Pneumoftiziologie Valea Iașului

  6.

  București

  Institutul de Pneumoftiziologie «Marius Nasta»

  7.

  București

  Spitalul Universitar de Urgență Militar Central «Dr. Carol Davila» București - Spital militar de campanie de nivel ROL2-COVID-19, amplasat în perimetrul Institutului de Gerontologie și Geriatrie «Ana Aslan»

  8.

  București

  Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie «Ana Aslan»

  9.

  Botoșani

  Spitalul de Recuperare «Sf. Gheorghe» Botoșani

  10.

  Botoșani

  Spitalul de Pneumoftiziologie Botoșani

  11.

  Brașov

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Brașov

  12.

  Brașov

  Spitalul Clinic de Psihiatrie și Neurologie Brașov (corp central)

  13.

  Brașov

  Spitalul General CF Brașov (după epuizarea capacității spitalelor de mai sus)

  14.

  Cluj

  Spitalul de Pneumologie «Leon Daniello»

  15.

  Constanța

  Secția exterioară Agigea a Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța

  16.

  Constanța

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Constanța

  17.

  Constanța

  Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Gafencu» Constanța - Sistem medical modular de izolare și tratament. Tabără de izolare și carantinare COVID-19

  18.

  Dolj

  Spitalul Municipal «Prof. Dr. Irinel Popescu» Băilești - compartimentul de boli infecțioase

  19.

  Dolj

  Spitalul Orășenesc «Așezămintele Brâncovenești» Dăbuleni - Compartimentul de boli infecțioase Bechet

  20.

  Iași

  Spitalul Clinic de Pneumoftiziologie Iași

  21.

  Galați

  Spitalul de Pneumoftiziologie Galați

  22.

  Galați

  Spitalul Clinic de Boli Infecțioase «Sf. Cuvioasa Parascheva» Galați (inclusiv Centrul de urgență pentru persoane fără adăpost)

  23

  Giurgiu

  Spitalul Județean de Urgență Giurgiu - secția de boli infecțioase

  24.

  Gorj

  Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - secția de boli infecțioase

  25.

  Hunedoara

  Abrogat

  26.

  Mehedinți

  Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin - secția de boli infecțioase

  27.

  Mureș

  Spitalul Clinic Județean Târgu Mureș

  28.

  Olt

  Spitalul Județean de Urgență Slatina - secția de boli infecțioase

  29.

  Prahova

  Spitalul Județean de Urgență Ploiești - secția de boli infecțioase adulți, secția de boli infecțioase copii și secția de pneumologie

  30.

  Satu Mare

  Spitalul de Pneumoftiziologie Satu Mare - 56 paturi

  31.

  Sibiu

  Spitalul Clinic de Pediatrie Sibiu

  32.

  Vâlcea

  Spitalul Județean de Urgență Vâlcea - secția de boli infecțioase

  33.

  Vâlcea

  Spitalul de Pneumoftiziologie «Constantin Anastasatu» Mihăești

  34.

  Vrancea

  Spitalul Județean de Urgență «Sf. Pantelimon» Focșani – secția de boli infecțioase

  35.

  Caraș-Severin

  Spitalul Județean de Urgență Reșița - Secția de boli infecțioase, secția de pneumologie și secția ATI

  36.

  Bacău

  Spitalul Județean de Urgență Bacău - Secția de boli infecțioase adulți și boli infecțioase copii

  37.

  Bacău

  Spitalul de pneumoftiziologie - Secția exterioară Baza sportivă Letea

  38.

  Bihor

  Spitalul Clinic Municipal «Dr. Gavril Curteanu» Oradea

  39.

  Buzău

  Spitalul Județean de Urgență Buzău - Secția de boli infecțioase adulți și Secția de ftiziologie

  40.

  Timiș

  Spitalul Clinic Militar de Urgență «Dr. Victor Popescu» Timișoara - Sistemul medical modular de izolare și tratament. Tabără de izolare și carantinare COVID-19

  41.

  București

  Spitalul Universitar de Urgență Elias București - structura modulară

  42.

  Maramureș

  Spitalul Municipal Sighetu Marmației

  43.

  Argeș

  Spitalul de Pneumoftiziologie Leordeni

  44.

  Bacău

  Spital Municipal de Urgență Moinești - Compartimentul boli infecțioase

  45.

  Constanța

  Spitalul Municipal Mangalia

  46.

  Alba

  Spitalul Municipal Sebeș (8 paturi pediatrie și compartiment fizioterapie - 10 paturi)

  47.

  Alba

  Spitalul Orășenesc Cugir (compartiment boli infecțioase - 35 paturi)

  48.

  Abrogat.

  49.

  Cluj

  Spitalul Clinic Municipal Cluj-Napoca (parțial) pentru pacienți COVID-19 pozitivi

  50.

  ALBA

  Spitalul Municipal Blaj (secția de boli infecțioase - 46 paturi)

  51.

  Cluj

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca (parțial):
  - Secția clinică boli infecțioase - COVID-19 cu 72 de paturi, din care: 12 paturi terapie intermediară;
  - Secții clinice medicină internă I și II - COVID-19 cu 100 de paturi (50 de paturi/secție);
  - ATI - COVID-19 cu 20 de paturi (12 paturi ATI COVID-19 și 8 paturi ATI - COVID-19 cu patologie acută neurochirurgicală)

  52.

  Cluj

  Institutul Regional de Gastroenterologie-Hepatologie «Prof. Dr. Octavian Fodor» Cluj-Napoca (parțial) - Secția clinică boli infecțioase - COVID-19 cu 26 paturi, ATI-COVID-19 cu 4 paturi

  53.

  Cluj

  Spitalul Municipal Dej (parțial) - Secția boli infecțioase - COVID-19 cu 30 paturi, TI-COVID-19 cu 2 paturi

  54.

  Cluj

  Spitalul Clinic Militar de Urgență «Dr. Constantin Papilian» Cluj-Napoca (parțial)
  - Secția clinică boli infecțioase - COVID-19 cu 35 de paturi;
  - ATI - COVID-19 cu 10 paturi

  55.

  Botoșani

  Spitalul Municipal Dorohoi - Secția de boli infecțioase

  56.

  Abrogat.

  (la 10-02-2021, Tabelul „Spitale - Faza a II-a“ din Anexa nr. 2 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 138 din 10 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 10 februarie 2021 )


  Anexa nr. 3

  LISTA
  cu spitalele de suport pentru pacienții testați pozitiv sau suspecți cu virusul SARS-CoV-2^1)

  ^1) Pentru încadrarea suspecților cu virusul SARS-CoV-2 se utilizează definiția de caz pentru sindromul respirator acut cu noul coronavirus (COVID-19) publicată pe site-ul Institutului Național de Sănătate Publică. În funcție de caracteristicile județene, afecțiunile asociate și de posibilitatea asigurării circuitelor separate pentru pacienții suspecți cu virusul SARS-CoV-2 până la confirmarea prin testare, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București pot stabili și alte unități sanitare pentru internarea acestor pacienți.

  Nr.

  Județul

  Spital-suport pacienți COVID-19 pozitiv sau suspecți

  Maternitate - COVID-19 pozitiv sau suspecți

  Unitate dializă pacienți COVID-19 sau suspecți

  1

  ALBA

  Spitalul Municipal Aiud

  Spitalul Municipal Aiud

  Toate centrele - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgențe Alba Iulia - cazuri grave și critice

  2

  ARAD

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Arad:
  - Secția exterioară de pneumologie
  - Secția exterioară de boli infecțioase - str. Cicio Pop
  - Secția clinică de psihiatrie - str. Octavian Goga nr. 15-17
  - Secții exterioare din sediul Piața Mihai Viteazu
  - Sediul central al Spitalului Clinic Județean
  de Urgență Arad - str. A. Karoly nr. 2-4, cu următoarele secții:
  Unitatea de primiri urgențe, Compartimentul de boli infecțioase copii, destinat pacienților copii (0-18 ani), în conformitate cu Circuitul pacientului copil (0-18 ani), Secția pediatrie I, ca secție-tampon pentru populația 0-18 ani, în conformitate cu Circuitul pacientului copil (0-18 ani), Secția clinică ortopedie-traumatologie (30 paturi), Secția clinică chirurgie generală I, Secția clinică medicală I, Secția clinică neurologie
  - alte secții pentru cazuri grave și critice - sediu Andrei Șaguna nr. 12
  - secție exterioară localitatea Ghioroc: 30 paturi
  Spitalul Orășenesc Ineu
  Locație Expo Arad - spital campanie
  Spitalul “Medlife Genesys” Arad
  Spitalul Orășenesc Lipova - 45 paturi
  Spitalul de Boli Cronice Sebiș - 46 paturi
  Centrul Medical Laser System - comuna Vladimirescu: 116 paturi
  Centrul Medical Laser System Arad: 24 paturi
  Infomedica - S.R.L. Arad - 16 paturi
  Spitalul de Psihiatrie Mocrea - 70 paturi

  Spitalul Județean de Urgență Arad - secție exterioară

  Dializa S.C. Avitum Braun - centru local Arad - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Arad - cazuri grave și critice

  3

  ARGEȘ

  Spitalul Orășenesc «Sf. Spiridon» Mioveni
  Spitalul Județean de Urgență Pitești - Secția de boli infecțioase
  Spitalul Municipal Câmpulung - Secția de boli infecțioase, Secția de pediatrie, Corp central (patologii asociate pacienților suspecți sau pozitivi COVID-19) și Compartimentul de psihiatrie
  Spitalul de Pediatrie Pitești - urgențe chirurgie pediatrică
  Spitalul Militar de Urgență «Dr. Ion Jianu» Pitești - 14 paturi (7 paturi pentru cazuri medii cu suport oxigen și 7 paturi pentru cazuri medii fără suport oxigen)

  Spitalul Municipal Câmpulung

  Toate centrele - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Pitești - cazuri grave și critice

  4

  BACĂU

  Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești
  Spitalul «Prof. Dr. Eduard Apetrei» Buhuși - Secția de boli infecțioase, Structura de terapie intensivă și Unitate cu dependență ridicată
  S.C. Elytis Care - S.R.L. Bacău
  S.C. CIN MED - S.R.L. Agăș
  Spitalul Orășenesc «Ioan Lascăr» Comănești - Secția medicină internă - Compartiment tip izolator

  Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești

  Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Municipal «Sf. Ierarh dr. Luca» Onești - cazuri grave și critice

  5

  BIHOR

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Oradea
  Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
  Spitalul Municipal Beiuș - Compartiment boli infecțioase - 20 de paturi
  Spitalul Pelican Oradea - Secția medicală 46 paturi (din care 20 paturi ATI)

  Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea

  Spitalul Clinic Municipal “Dr. Gavril Curteanu” Oradea

  6

  BISTRIȚA-NĂSĂUD

  Spitalul Județean de Urgență Bistrița

  Spitalul Județean de Urgență Bistrița

  Centrul de Dializă „Diaverum“ - tură suplimentară

  Spitalul Orășenesc „Dr. George Trifon“ Năsăud

  Spitalul Județean de Urgență Bistrița - cazuri grave și critice

  7

  BOTOȘANI

  Spitalul Județean de Urgență Botoșani

  Spitalul Județean de Urgență Botoșani - secție externă OG

  Toate centrele - tură suplimentară/distinctă
  Spitalul Județean de Urgență Botoșani - cazuri grave și critice

  8

  BRĂILA

  Spitalul Județean de Urgență Brăila - corp B, C, E
  Spitalul de Pneumoftiziologie Brăila - Pavilionul A
  Spitalul de Psihiatrie „Sfântul Pantelimon“ - Camera de gardă; Compartimentul psihiatrie pediatrică; Secția Psihiatrie 3

  Spitalul Județean de Urgență Brăila - corp D clădire ambulatoriu

  Centrul de dializă Diaverum, Brăila - tură suplimentară

  Spitalul Județean de Urgență Brăila - corp B (corpul B rămâne ca rezervă dacă se depășește capacitatea de 15 paturi din clădirea ambulatoriului - Spitalul Județean de Urgență Brăila - corp D)

  Spitalul Județean de Urgență Brăila - cazuri grave și critice

  9

  BUZĂU

  Spitalul Municipal Râmnicu Sărat
  Spitalul General Căi Ferate Buzău - Secția exterioară

  Spitalul Municipal Râmnicu Sărat

  Centrul de dializă Diaverum Buzău - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Buzău - cazuri grave și critice

  10

  BRAȘOV

  Spitalul Județean de Urgență «Fogolyán Kristóf» Sfântu Gheorghe
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov: Unitatea de primiri urgențe cu 10 posturi de lucru și Pavilion Tractorul
  - Secția ATI modular cu 28 de paturi
  - UPU cu 10 posturi de lucru
  - Secția suspiciuni interne III cu 19 paturi
  - Sectorul suspiciuni chirurgicale din Pavilionul central cu 12 paturi (12 rezerve)
  Sanatoriul de Nevroze Predeal
  Spitalul Municipal Săcele
  Spitalul Orășenesc Rupea
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii Brașov
  Asociația Centrul Rezidențial pentru Vârstnici «Maria» Sânpetru
  Spitalul Orășenesc «Dr. C. T. Spârchez» Zărnești
  Spitalul Municipal «Dr. Aurel Tulbure» Făgăraș:
  - 20 de paturi - Compartiment boli infecțioase
  - 2 paturi ATI
  Spitalul Municipal Codlea - zona tampon suspiciuni COVID-19 cu 7 paturi în containere
  Spitalul Militar de Urgență «Regina Maria» Brașov - 10 paturi (5 paturi ATI pentru cazuri critice și 5 paturi pentru forme ușoare cu factori de risc prezenți)

  Spitalul Județean de Urgență «Fogolyán Kristóf» Sfântu Gheorghe
  Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Dr. A. I. Sbârcea» Brașov (secția cu circuite separate)

  Toate centrele - tură suplimentară
  Centrul de dializă Spitalul Municipal Făgăraș
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Brașov - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici

  11

  CARAȘ-SEVERIN

  Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș
  Spitalul Județean Caraș-Severin Reșița:
  - Staționar I: Secția ATI cu 10 paturi COVID-19 și 1 pat suspecți COVID-19
  - Staționar II: Secția interne II și diabet zaharat, nutriție și boli metabolice cu 26 paturi suspecți COVID-19
  - Staționar III: Secția dermatovenerologie cu 10 paturi suspecți COVID-19
  Spitalul Orășenesc Oravița - 140 paturi, din care 5 paturi ATI

  Spitalul Municipal de Urgență Caransebeș

  Centrul de dializă Avitum Reșița - tură suplimentară
  Spitalul Județean Caraș-Severin - Reșița - pacienți gravi și critici

  12

  CĂLĂRAȘI

  Spitalul Municipal Oltenița

  Spitalul Municipal Oltenița

  Centrul de dializă Diaverum - tură suplimentară

  13

  CLUJ

  Spitalul Clinic de Recuperare Cluj-Napoca (parțial spital suport pentru pacienți COVID-19 pozitivi)

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Cluj-Napoca - Secția clinică Obstetrică-Ginecologie I

  Toate centrele de dializă private - tură suplimentară
  Spitalul Municipal Cluj-Napoca pentru pacienții suspecți COVID-19 cu urgențe nefrologie și pacienții dializați cronic și acutizați
  Secția de ATI/TI a Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Cluj-Napoca - hemodiafiltrare

  14

  CONSTANȚA

  Spitalul Municipal Medgidia
  S.C. DIAGNOST - S.R.L. Constanța - 40 de paturi
  Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Constanța, cu următoarele structuri:
  - etaj II, pe Secția medicală I - Compartiment 25 de paturi COVID-19
  - etaj III, pe Cardiologie - Compartiment 19 paturi COVID-19
  - etaj IV, pe Secția ortopedie - Compartiment terapie intensivă COVID-19 de 23 de paturi
  - etaj V, pe Secția chirurgie I - Compartiment 24 de paturi COVID-19

  Toate centrele - tură suplimentară

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - Centrul de dializă - pacienți gravi și critici

  15

  COVASNA

  Spitalul Județean de Urgență “Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
  Spitalul de Recuperare Cardiovasculară “Dr. Benedek Geza” Covasna - pavilion „Vila E“
  Spitalul municipal Târgu Secuiesc - Pavilionul interne
  Spitalul Orășenesc Baraolt - Pavilionul pediatrie

  Spitalul Județean de Urgență “Fogolyán Kristóf” Sfântu Gheorghe
  Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie “Dr. A. I. Sbârcea” Brașov (secția cu circuite separate)

  Centrul de dializă Sfântu Gheorghe Avitum - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Sfântu Gheorghe - pacienți gravi și critici

  16

  DÂMBOVIȚA

  Spitalul Orășenesc Pucioasa - Pavilion central Spitalul Județean de Urgență Târgoviște: - secție exterioară boli infecțioase; - pavilion pneumologie; - recuperare medicală; - pavilion ortopedie traumatologie: pentru urgențe medico-chirugicale și gravide cu risc obstetrical crescut; - secție exterioară Gura Ocniței - compartiment psihiatrie Spitalul Municipal Moreni - Secția recuperare medicală, medicină fizică și balneologie Spitalul Orășenesc Găești - corp de clădire nou P + 4

  Spitalul Municipal Moreni - nașteri normale

  S.C. Diasys Medical - S.R.L. - tură suplimentară S.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Târgoviște - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgoviște - cazuri grave și critice

  17.

  GALAȚI

  Spitalul CFR Galați
  Spitalul de Urgență pentru Copii «Sfântul Ioan» Galați
  Spitalul Municipal «Anton Cincu» Tecuci
  Spitalul Militar de Urgență «Dr. Aristide Serfioti» Galați
  Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați

  Spitalul Clinic de Obstetrică Ginecologie «Buna Vestire» - pavilion separat

  Centrul de dializă Diaverum, Galați - tură suplimentară
  Spitalul Clinic Județean de Urgență «Sf. Apostol Andrei» Galați - pacienți critici și gravi

  18

  DOLJ

  Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova - locațiile Sărari, Corneliu Coposu
  Spitalul Clinic de Neuropsihiatrie Craiova - neurologie și psihiatrie
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pentru pacienți cu infarct miocardic acut, chirurgie generală, secții cu profil unic în județul Dolj, și pacienți gravi care au nevoie de ATI
  Spitalul de Pneumoftiziologie Leamna
  Spital Clinic CF Craiova

  Spitalul Clinic Municipal Filantropia Craiova - locația Str. Filantropiei nr. 1

  Toate centrele - tură suplimentară
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Craiova - pacienți gravi și critici

  19

  GIURGIU

  Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale
  Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru
  S.C. Quality Compas - S.R.L. Giurgiu -
  24 paturi

  Spitalul Orășenesc Bolintin-Vale

  S.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Giurgiu - tură suplimentară
  Pacienți gravi și critici - Spitalul Clinic de Nefrologie “Dr. Carol Davila” București

  20

  GORJ

  Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești
  Spitalul de Pneumoftiziologie «T. Vladimirescu» Dobrița - secțiile de pneumologie - 65 de paturi
  Spitalul Municipal Motru - 36 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii cu virusul SARS-CoV-2
  Spitalul Orășenesc Novaci - 64 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii cu virusul SARS-CoV-2 și 6 paturi pentru pacienți suspecți cu virusul SARS-CoV-2
  Spitalul Orășenesc «Dr. Gheorghe Constantinescu» Bumbești-Jiu - 14 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii cu virusul SARS-CoV-2
  Spitalul Orășenesc «Sf. Ștefan» Rovinari - 17 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii cu virusul SARS-CoV-2
  Spitalul Orășenesc Turceni - 10 paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii cu virusul SARS-CoV-2
  Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - locație alternativă: Complex Sportiv Municipal - Hotel Stadion

  Spitalul de Urgență Târgu Cărbunești

  Toate centrele - tură suplimentară Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu - cazuri grave și critice

  21

  HARGHITA

  Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc
  Spitalul Municipal Gheorgheni - Secția boli infecțioase, Secția interne 7 paturi și Secția ATI 2 paturi
  Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc - Secția boli infecțioase 32 paturi, Secția pneumologie 36 paturi și Secția ATI 4 paturi
  Spitalul Municipal Toplița - 10 paturi pneumologie și 2 paturi ATI

  Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc

  Toate centrele - tură suplimentară
  Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc - centru dedicat
  Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc - cazuri grave și critice

  22

  HUNEDOARA

  Spitalul Municipal Orăștie
  Spitalul Municipal Lupeni
  Spitalul Municipal Vulcan
  Spitalul Orășenesc Hațeg
  Sanatoriul de Pneumoftiziologie Geoagiu
  Spitalul General CF Simeria
  Spitalul Județean de Urgență Deva - Secția ATI, Secția boli infecțioase și Secția pneumologie
  Sanatoriul de Pneumoftiziologie Brad
  Spitalul de Psihiatrie Zam
  Spitalul de Urgență Petroșani - Secția pneumologie
  Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara

  Spitalul Municipal Lupeni

  Toate centrele - tură suplimentară
  Spitalul Municipal «Dr. A. Simionescu» Hunedoara - cazuri grave și critice

  23

  IALOMIȚA

  Spitalul Municipal Fetești
  Spitalul Municipal Urziceni
  Spitalul Orășenesc Țăndărei

  Spitalul Municipal Fetești

  S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Slobozia - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Slobozia - cazuri grave și critice

  24

  IAȘI

  Spitalul Clinic de Neurochirurgie «Nicolae Oblu»
  Spitalul Clinic CF Iași
  Spitalul Clinic Militar de Urgență «Dr. Iacob Czihac» Iași
  Spitalul Clinic de Recuperare Iași - 20 de paturi suport COVID-19
  Spitalul Clinic Județean de Urgențe
  «Sf. Spiridon» Iași - Clinica a II-a medicală:
  65 de paturi, din care 55 de paturi medicină internă și 10 paturi neurologie
  Spitalul General Căi Ferate Pașcani - 145 de paturi, din care 10 paturi ATI
  Spitalul Orășenesc Hârlău - Secția medicină internă, compartiment balneologie-medicină fizică recuperare medicală, Secția de boli infecțioase
  Spitalul Clinic de Recuperare Iași - Secția clinică ORL - ATI
  Spitalul de Psihiatrie și pentru Măsuri de Siguranță Pădureni-Grajduri
  Spitalul Municipal Pașcani - Secția ATI
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași

  Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Elena Doamna“ Iași

  Spitalul Clinic «Dr. C. I. Parhon» - centru de dializă dedicat COVID-19
  S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Iași - tură suplimentară (la nevoie)
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Sf. Maria» Iași - stația de hemodializă
  S.C. Nefrocare MS - S.R.L. cu punctul de lucru în Iași
  S.C. Vital Medical Center Memory - S.R.L. Iași - centru de dializă

  25

  ILFOV

  vezi București

  vezi București

  vezi București

  26

  MARAMUREȘ

  Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea“ Baia Mare

  Spitalul de Pneumoftiziologie „Dr. Nicolae Rușdea“ Baia Mare

  Toate centrele de dializă - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Baia Mare - cazuri grave și critice

  27

  MEHEDINȚI

  Spitalul Municipal Orșova
  Spitalul Orășenesc Baia de Aramă

  Spitalul Municipal Orșova
  Spitalul Orășenesc Baia de Aramă

  Toate centrele de dializă - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Drobeta-Turnu Severin - cazuri grave și critice

  28.

  MUREȘ

  Spitalul Clinic Județean Mureș
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș și Institutul de Urgență pentru Boli Cardiovasculare și Transplant Târgu Mureș - corp clădire Chirurgie infantilă
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - Unitate suport COVID-19 UMFST Târgu Mureș
  Spitalul Municipal Sighișoara: Compartiment pneumologie, Compartiment boli infecțioase, Compartiment ATI COVID
  Spitalul Municipal “Dr. Eugen Nicoară” Reghin - Secția boli infecțioase
  Spitalul Municipal “Dr. Gheorghe Marinescu” Târnăveni - Compartiment boli infecțioase, Compartiment dermatologie, Compartiment ATI COVID, Secția medicină internă acuți, Secția psihiatrie III - cronici (de lungă durată), Secția psihiatrie IV - cronici (de lungă durată)
  Spitalul Municipal “Dr. Valeriu Russu” Luduș - Secția medicină internă, Compartiment boli infecțioase

  Spitalul Clinic Județean Mureș
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș - corp clădire Chirurgie infantilă

  Toate centrele de dializă - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Târgu Mureș - cazuri grave și critice

  29

  Neamț

  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț
  Spitalul de Pneumoftiziologie Bisericani

  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț

  Toate centrele de dializă - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Piatra-Neamț - pacienți gravi și critici

  30

  OLT

  Spitalul Municipal Caracal - comorbidități
  Spitalul Județean de Urgență Slatina - sediul din str. Drăgănești nr. 35
  Spitalul Orășenesc Balș: Secția medicină internă - 12 paturi pacienți confirmați cu infecție COVID-19 și 5 paturi pacienți suspecți cu infecție COVID-19
  Spitalul Orășenesc Corabia - 18 paturi pacienți confirmați cu infecție COVID-19 și 3 paturi pacienți suspecți cu infecție COVID-19

  Spitalul Municipal Caracal

  Toate centrele - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Olt - cazuri grave și critice

  31

  PRAHOVA

  Spitalul Municipal Câmpina
  Spitalul Județean de Urgență Ploiești:
  - Compartiment ATI - cazuri severe, cu circuite și linie de gardă separate;
  - Secția interne 2.
  Spitalul CF Ploiești
  Spitalul de Boli Pulmonare Breaza - Secție pneumologie, compartiment adulți
  Spitalul de Psihiatrie Voila - pavilion COVID-19
  Spitalul de Pneumoftiziologie Drajna
  S.C. PATRIK MEDICAL CENTER - S.R.L.
  S.C. Dentirad Hospital - S.R.L.
  S.C. Sfânta Sofia Hospital Med - S.R.L.
  Spitalul Orășenesc Băicoi - Secția interne

  Spitalul Municipal Câmpina
  Spitalul de Obstetrică-Ginecologie Ploiești

  Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Ploiești - cazuri grave și critice

  32

  SATU MARE

  Spitalul Municipal Carei - 191 paturi
  Spitalul Orășenesc Negrești-Oaș - 194 paturi

  Spitalul Municipal Carei

  S.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Satu Mare - tură suplimentară/distinctă
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Satu Mare - cazuri grave și critice

  33

  SĂLAJ

  Spitalul Județean de Urgență Zalău: Secția exterioară boli infecțioase, Secția exterioară pneumologie, Compartiment recuperare, medicină fizică și balneologie și Compartiment reumatologie
  Spitalul Orășenesc “Prof. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei
  Spitalul Orășenesc “Dr. Traian Herța” Jibou Spitalul de Boli Cronice Crasna

  Spitalul Orășenesc “Prof. Ioan Pușcaș” Șimleu Silvaniei

  Nefromed Sălaj - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Zalău - cazuri critice și grave

  34.

  SIBIU

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 5 pavilioane externe suport, 2 structuri modulare ATI COVID-19 și structura mobilă temporară UPU
  Spitalul de Pneumoftiziologie Sibiu
  Spitalul General Căi Ferate Sibiu - 47 de paturi
  Spitalul Municipal Mediaș - 50 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii
  Spitalul Orășenesc Cisnădie - 50 de paturi pentru izolarea cazurilor ușoare și medii
  Spitalul Orășenesc Agnita - 42 de paturi
  Spitalul Militar de Urgență «Dr. Alexandru Augustin» Sibiu - 6 paturi și 5 paturi ATI
  Spitalul de Psihiatrie «Dr. Gheorghe Preda» Sibiu - 23 de paturi

  Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu - 1 pavilion organizat maternitate

  Toate centrele de dializă - tură suplimentară distinctă Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu“

  35

  SUCEAVA

  Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
  Spitalul Municipal “Sf. Dr. Cosma și Damian” Rădăuți - secțiile de boli infecțioase, pneumologie și dermatovenerologie
  Spitalul Orășenesc Gura Humorului (57 de paturi): Compartimentul neurologie (9 paturi), Compartimentul chirurgie generală (14 paturi), Compartimentul ATI (4 paturi), Secția medicină internă (30 de paturi)
  Spitalul Municipal Câmpulung Moldovenesc (35 de paturi): Secția de boli infecțioase (35 de paturi)
  Spitalul Municipal Vatra Dornei (30 de paturi): Secția de boli infecțioase (30 de paturi)
  Spitalul Cronici Siret (30 de paturi): Secția de îngrijiri paliative (5 paturi), Secția medicină internă (25 de paturi)

  Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava

  Toate centrele - tură suplimentară (la nevoie)
  Spitalul Județean de Urgență “Sfântul Ioan cel Nou” Suceava
  Secția de dializă - centru dedicat - cazuri grave și critice

  36

  TELEORMAN

  Spitalul Caritas Municipal Roșiori de Vede
  Spitalul Municipal Turnu Măgurele

  Spitalul Caritas Roșiori de Vede - Secția de maternitate

  Toate centrele - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Alexandria - cazuri grave și critice

  37

  TIMIȘ

  Spitalul CF 2 Timișoara
  Spitalul Municipal Timișoara
  Spitalul Municipal «Teodor Andrei» Lugoj
  Spitalul Orășenesc Făget (izolarea cazurilor asimptomatice și ușoare)
  Spitalul Clinic Județean de Urgență «Pius Brînzeu» Timișoara
  Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Louis Țurcanu» Timișoara
  Spitalul Orășenesc «Dr. Karl Diel» Jimbolia
  Institutul de Boli Cardiovasculare Timișoara (Secția clinică de recuperare cardiovasculară - 48 de paturi)

  Maternitatea Bega Timișoara

  Toate centrele - tură suplimentară distinctă
  Spitalul Județean de Urgență Timișoara - cazuri grave și critice

  38

  TULCEA

  Spitalul Județean de Urgență Tulcea:
  Secția de boli infecțioase - 50 paturi,
  Pavilion pneumoftiziologie - 28 paturi și secția medicală - 60 paturi
  Spitalul Orășenesc Măcin - 10 paturi spitalizare de zi

  Spitalul Municipal Medgidia

  S.C. Fresenius Nephrocare România - S.R.L. - punct de lucru Tulcea - tură suplimentară
  Spitalul Clinic Județean de Urgență Constanța - cazuri grave și critice

  39

  VASLUI

  Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad Spitalul Județean de Urgență Vaslui (parțial) - Secția boli infecțioase - COVID-19 cu 23 paturi, ATI-COVID-19 cu 8 paturi

  Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad - Secția de maternitate

  Spitalul Municipal de Urgență “Elena Beldiman” Bârlad - centru dedicat COVID-19 - Centrul de hemodializă Nefromed Dialysis Center Bârlad - tura 4 suplimentară distinctă

  40

  VÂLCEA

  Spitalul Orășenesc Horezu Spitalul Orășenesc Brezoi Spitalul Municipal Costache Nicolescu Drăgășani

  Spitalul Orășenesc Horezu - Secția de maternitate

  S.C. Fresenius Nefrocare România - S.R.L. - punct de lucru Râmnicu Vâlcea - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Vâlcea - cazuri grave și critice

  41

  VRANCEA

  Spitalul Municipal Adjud

  Spitalul Municipal Adjud - Secția de maternitate

  Centrul de dializă Diaverum Focșani - tură suplimentară
  Spitalul Județean de Urgență Focșani - cazuri grave și critice

  42

  BUCUREȘTI

  1. Spitalul Clinic Colentina
  2. Centrul Medical Policlinico di Monza - punct de lucru «Monza Metropolitan Hospital» - str. Șerban Vodă nr. 95-101, sectorul 4, București
  3. Spitalul Clinic Județean de Urgență Ilfov*)
  4. Spitalul Clinic CF I Witting București*)
  5. Institutul Național de Expertiză Medicală și Recuperare a Capacității de Muncă*)
  6. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «Grigore Alexandrescu» București (structură dedicată pacienților cu COVID-19, inclusiv cu paturi ATI, cu circuite și linie de gardă separate)
  7. Spitalul Clinic de Urgență pentru Copii «M.S. Curie» București (structură dedicată pacienților cu COVID-19, inclusiv cu paturi ATI, cu circuite și linie de gardă separate)
  8. Spitalul Clinic de Copii «Victor Gomoiu» București (structură dedicată pacienților cu COVID-19, inclusiv cu paturi ATI, cu circuite și linie de gardă separate)
  9. Spitalul Clinic de Urgență București - pentru tratamentul primar/în urgență al pacienților politraumatizați, chirurgicali, ortopedici, cardiologici, gastroenterologici, medicină internă, inclusiv UPU-SMURD și ATI
  10. Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Pantelimon» București - Secția ATI
  11. Spitalul Universitar de Urgență București (SUUB): - zone de îngrijire a pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2, cu afecțiuni medicale care necesită îngrijiri specifice de terapie intensivă, aripile A4 și A1, etaj 2 - 28 de paturi;
  - zone de îngrijire a pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2, cu afecțiuni medicale, aripa A4, etaj 11, și aripa A4, etaj 12 - 56 de paturi;
  - zone de îngrijire a pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2, cu afecțiuni chirurgicale, aripa A4, etaj 6, și aripa A4, etaj 7 - 56 de paturi;
  - zone de îngrijire a pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2 cu afecțiuni neurologice, aripa A4, etaj 9 - 28 de paturi;
  - zone de îngrijire a pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2, cu afecțiuni cardiologice, aripa A4, etaj 10 - 28 de paturi;
  - zone de îngrijire a pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2, cu afecțiuni medicale și chirurgicale, aripa A2, etaj 2 - 20 de paturi;
  - zone de îngrijire a pacienților suspecți pentru infecția SARS-CoV-2, aripa A3, etajele 6, 7, 9, 10, 11, 12, aripa A4, etajele 4, 5, 13;
  - zone de îngrijire a pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2, cu afecțiuni ortopedice, aripa A4, etaj 3 - 14 paturi;
  - zone de îngrijire a pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2, cu afecțiuni ginecologice și obstetricale, aripa A4, etaj 4, aripa A4, etaj 5 - 28 de paturi;
  - secțiile și laboratoarele care efectuează serviciile medicale pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2: imagistică (radiologie, ecografie generală, CT, RMN, angiografie diagnostică și terapeutică) și laboratorul de analize medicale, inclusiv cel de biologie moleculară; - unitatea de primiri urgențe (UPU) care efectuează servicii medicale de urgență pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2;
  - ambulatoriul integrat al SUUB care efectuează servicii pacienților pozitivi pentru infecția SARS-CoV-2

  Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» București
  Maternitatea Bucur Institutul Național pentru Sănătatea Mamei și Copilului «Alessandrescu-Rusescu» București
  Unitatea de asistență materno-fetală de excelență (Polizu)

  Toate centrele de dializă - tura 4 suplimentară distinctă
  Spitalul Clinic de Nefrologie «Dr. Carol Davila» București - pentru pacienți cu COVID-19 pozitivi - cazuri grave și critice  12. Spitalul Clinic de Urgență «Sf. Ioan» București
  13. Spitalul Clinic «Nicolae Malaxa» București
  14. Spitalul de Pneumoftiziologie «Sfântul Ștefan» București
  15. Spitalul Clinic «Sfânta Maria» București - secția ATI - 6 paturi
  16. Spitalul Clinic «Dr. I. Cantacuzino» București - secția ATI 8 - paturi
  17. Institutul Clinic Fundeni - structură modulară ATI COVID-19 - 4 paturi ATI și 25 de paturi pentru pacienții confirmați cu virusul SARS-CoV-2
  *) Unități sanitare care deservesc pacienții COVID-19 de pe raza municipiului București și a județului Ilfov (inclusiv pacienți transferați din alte județe).  (la 10-02-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din ORDINUL nr. 138 din 10 februarie 2021, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 139 din 10 februarie 2021 )