DECIZIE nr. 148 din 5 martie 2020privind exercitarea, cu caracter temporar, prin detașare, de către domnul Ciprian-Constantin Pasailă a funcției publice vacante din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului
EMITENT
 • PRIM-MINISTRUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 182 din 5 martie 2020
  Având în vedere propunerea Ministerului Tineretului și Sportului formulată prin Adresa nr. 1.969 din 27 februarie 2020, înregistrată la Secretariatul General al Guvernului cu nr. 20/4.793/A.T. din 27 februarie 2020, precum și Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 8.470/2020,
  în temeiul art. 29, art. 394 alin. (2) lit. d), art. 397 lit. b), art. 502 alin. (1) lit. f), art. 505 alin. (5), art. 509 alin. (3) și art. 530 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu completările ulterioare,
  prim-ministrul emite prezenta decizie.

  ARTICOL UNIC

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, domnul Ciprian-Constantin Pasailă, șef serviciu al Serviciului control și recuperare debite din cadrul Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, exercită, cu caracter temporar, prin detașare, funcția publică vacantă din categoria înalților funcționari publici de secretar general al Ministerului Tineretului și Sportului pentru o perioadă de 6 luni.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Secretarul general al Guvernului,
  Antonel Tănase

  București, 5 martie 2020.
  Nr. 148.
  ----