ORDIN nr. 94 din 28 ianuarie 2022privind obligațiile fiscale și bugetare care pot fi achitate prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la unitățile teritoriale ale Trezoreriei Statului
EMITENT
 • MINISTERUL FINANȚELOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 102 din 1 februarie 2022
  Având în vedere prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 250/2003, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 5^4 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea și utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 163 alin. (11) lit. e) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul finanțelor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Persoanele fizice și juridice pot achita prin intermediul cardurilor bancare la terminalele POS instalate la sediile unităților Trezoreriei Statului sume reprezentând venituri ale bugetului de stat sau venituri cuvenite altor bugete administrate de Agenția Națională de Administrare Fiscală, atât în situația în care plata se efectuează în conturi de venituri bugetare, cât și în situația în care plata acestora se efectuează în conturi unice.


  Articolul 2

  Structurile de specialitate din cadrul Ministerului Finanțelor și Agenția Națională de Administrare Fiscală vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 3

  Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 943/2016 privind tipurile de creanțe fiscale care pot fi plătite prin intermediul cardurilor bancare prin POS, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 501 din 5 iulie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se abrogă.


  Articolul 4

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu

  București, 28 ianuarie 2022.
  Nr. 94.
  -----