LEGE nr. 62 din 22 martie 2007
pentru modificarea alin. (3) al art. 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 223 din 2 aprilie 2007  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Alineatul (3) al articolului 29 din Legea nr. 608/2001 privind evaluarea conformităţii produselor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 313 din 6 aprilie 2006, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Produsele cu marcaj CS, aplicat conform prevederilor prezentei legi şi ale reglementărilor tehnice aplicabile, introduse pe piaţă anterior datei aderării României la Uniunea Europeană, pot fi distribuite contra cost sau gratuit şi/sau puse în funcţiune şi după data aderării."
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
  VALER DORNEANU
  PREŞEDINTELE SENATULUI
  NICOLAE VĂCĂROIU
  Bucureşti, 22 martie 2007.
  Nr. 62.
  ----