ORDONANTA nr. 53 din 30 ianuarie 2000
privind obligativitatea raportarii bolilor şi a efectuării vaccinarilor
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 42 din 31 ianuarie 2000  În temeiul art. 107 alin. (1) şi (3) din Constituţia României, precum şi al art. 1 lit. O pct. 2 din Legea nr. 206/1999 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României emite următoarea ordonanţa:

  Articolul 1

  (1) Medicii de familie, indiferent de forma de organizare a asistenţei medicale primare în cadrul sistemului public sau privat, au obligaţia de a asigura vaccinarea copiilor.
  (2) Schema de vaccinare recomandată pentru copii şi adolescenti este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă şi în Programul naţional de imunizari aprobat prin ordin al ministrului sănătăţii.


  Articolul 2

  (1) Se instituie Registrul unic de vaccinari, al cărui model va fi stabilit prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.
  (2) Medicii de familie vor avea în dotare şi vor completa la zi Registrul unic de vaccinari, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătăţii.


  Articolul 3

  (1) Se instituie carnetul de vaccinari în care vor fi înscrise informaţiile legate de statusul vaccinal al copilului, începând de la naştere.
  (2) Modelul carnetului de vaccinari se aproba prin ordin al ministrului sănătăţii în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe.


  Articolul 4

  Editarea şi tipărirea registrelor unice de vaccinari şi a carnetelor de vaccinari se finanţează de la bugetul de stat, din sumele prevăzute în bugetul Ministerului Sănătăţii pentru finanţarea programelor naţionale de sănătate.


  Articolul 5

  Medicii, indiferent de forma de organizare în cadrul sistemului public sau privat, au obligaţia:
  a) de a raporta toate bolile transmisibile şi netransmisibile, în conformitate cu normele metodologice ale Ministerului Sănătăţii;
  b) de a participa la acţiunile cu caracter preventiv, potrivit programelor elaborate de Ministerul Sănătăţii.


  Articolul 6

  (1) Constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni, nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (1) şi art. 5 lit. a) şi se sancţionează cu amendă de la 2.000.000 lei la 5.000.000 lei.
  (2) Nivelul amenzilor prevăzute la alin. (1) se va actualiza prin hotărâre a Guvernului, în raport cu rata inflaţiei.


  Articolul 7

  Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 6 alin. (1) se fac de către persoanele împuternicite de Ministerul Sănătăţii, din cadrul compartimentelor specializate ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 8

  În măsura în care prezenta ordonanţă nu dispune, contravenţiilor prevăzute la art. 6 alin. (1) le sunt aplicabile dispoziţiile care reglementează regimul general al contravenţiilor.


  Articolul 9

  Prezenta ordonanţă va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  PRIM-MINISTRU
  MUGUR CONSTANTIN ISARESCU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministru de stat,
  ministrul sănătăţii,
  Hajdu Gabor
  Ministrul finanţelor,
  Decebal Traian Remes


  Anexă


                                       SCHEMA
  de vaccinare recomandată pentru copii şi adolescenti în cadrul Programului naţional de imunizari în anul 2000
    Vârsta recomandatăVaccinulComentarii
    0-7 zileBCG, Hep BÎn maternitate
    2 luniDTP, VPOT, Hep BSimultan
    4 luniDTP, VPOTSimultan
    6 luniDTP, VPOT, Hep BSimultan
    9-11 luniRuj  
    12 luniDTP, VPOTSimultan
    30-35 luniDTP  
    7 ani (în clasa I)DT, RujCampanii şcolare
    9 ani (în clasa a III-a)VPOT, Hep BCampanii şcolare
    14 ani (în clasa a VIII-a)DT, BCGCampanii şcolare
    24 aniDTŞi la fiecare 10 ani ulterior
    Studenţi anul I, respectiv elevi anul I, de la facultăţile de medicină şi stomatologie, respectiv de la şcolile sanitare postlicealeHep BCampanii şcolare

    DTPVaccin diftero-tetano-pertussis
    VPOTVaccin polio oral trivalent
    Hep BVaccin contra hepatitei B
    RujVaccin rujeolic
    BCGBacil Calmette Guerin - vaccin tuberculos
    DTbianatoxina diftero-tetanică (se utilizează după vârsta de 14 ani)

  Pentru administrarea tuturor vaccinurilor se vor utiliza numai seringi şi ace de unica folosinţă.
  ------------