COMUNICAT din 26 februarie 2024privind recunoașterea unor drepturi proprii copilului minor sau copilului născut în timpul strămutării
EMITENT
 • ÎNALTA CURTE DE CASAȚIE ȘI JUSTIȚIE
 • Publicat pe  www.scj.ro
  Dosar în care s-a formulat sesizarea: 3195/102/2023
  Nr. de înregistrare a sesizării: 422/1/2024
  Data înregistrării sesizării: 26.02.2024
  Conținutul sesizării:
  1. Dacă după intrarea în vigoare a dispozițiilor art. 5 alin. (6) din Decretul Lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, recunoașterea unor drepturi proprii copilului minor sau copilului născut în timpul strămutării, în temeiul acestei norme, are drept consecință încetarea practicii anterioare de recunoaștere a dreptului la aceeași indemnizație, în temeiul art. 1 alin. (1) lit. e) din Decretul Lege nr. 118/1990 și2. Dacă descendentul unei astfel de persoane are la rândul său dreptul la indemnizația lunară stabilită conform prevederilor art. 5 alin. (7) din același act normativ.
  Minuta deciziei nr. 21 din 13 mai 2024

  Admite sesizarea formulată de Tribunalul Mureș - Secția contencios administrativ și fiscal, în Dosarul nr. 3.195/102/2023 și, în consecință, stabilește că:1. În interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (6) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, recunoașterea unor drepturi proprii copilului minor la data la care unul sau ambii părinți au fost strămutați în altă localitate, precum și copilului născut în perioada strămutării, are drept consecință, după intrarea în vigoare a acestei norme, încetarea practicii anterioare de recunoaștere a dreptului la aceeași indemnizație în temeiul art. 1 alin. (1) lit. e) din acest act normativ.2. În interpretarea dispozițiilor art. 5 alin. (7) din Decretul-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare, de aceste prevederi nu pot beneficia copiii persoanelor prevăzute la art. 5 alin. (6) din acest act normativ.
  Obligatorie, potrivit dispozițiilor art. 521 alin. (3) din Codul de procedură civilă.