ORDIN nr. 975 din 22 iunie 2010pentru aprobarea Normelor privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI PĂDURILOR Nr. 975 din 22 iunie 2010
 • MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE Nr. 172 din 29 iulie 2010
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 613 din 30 august 2010
  Având în vedere Referatul de aprobare al Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării nr. 8.637 din 20 mai 2010,
  în temeiul prevederilor art. 4 alin. (3) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul și acvacultura, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările și completările ulterioare, al art. 9 din Ordonanța Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei "Delta Dunării", republicată, cu modificările ulterioare, al art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura și funcționarea Agenției Naționale pentru Pescuit și Acvacultură, cu modificările ulterioare, al art. 42 alin. (3) din Statutul de organizare și funcționare a Administrației Rezervației Biosferei "Delta Dunării" și a componenței nominale a Consiliului științific, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 367/2002, cu modificările ulterioare, al art. 15 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.635/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Pădurilor, cu modificările și completările ulterioare, precum și al art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010*) privind organizarea și funcționarea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale,
  ministrul mediului și pădurilor și ministrul agriculturii și dezvoltării rurale emit prezentul ordin.

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial în Rezervația Biosferei Delta Dunării, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului și pădurilor,
  Laszlo Borbely
  Ministrul agriculturii și dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru


  ANEXĂ

  NORME
  privind practicarea activității de pescuit pentru consumul familial
  în Rezervația Biosferei Delta Dunării