ORDIN nr. 323 din 18 aprilie 2011 privind aprobarea metodologiei și a criteriilor minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 274 din 19 aprilie 2011
  Văzând Referatul de aprobare nr. Cs.A. 4.258/2011 al Direcției asistență medicală,
  având în vedere prevederile art. 171 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,
  ministrul sănătății emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Metodologia pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, prevăzută în anexa nr. 1.


  Articolul 2

  Clasificarea pe baza metodologiei prevăzute la art. 1 este utilizată pentru stabilirea protocoalelor de transfer interspitalicesc pentru cazurile necritice, pentru planificarea dezvoltării rețelei spitalicești în concordanță cu necesitățile populației, pentru elaborarea propunerilor de modelare a finanțării spitalelor, pe nivele de competență și performanță, și pentru planificarea achizițiilor de aparatură medicală.


  Articolul 3

  Se aprobă criteriile minime obligatorii pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 4

  Direcțiile de specialitate din cadrul Ministerului Sănătății, direcțiile de sănătate publică județene și a municipiului București, ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie, precum și spitalele publice vor duce la îndeplinire dispozițiile prezentului ordin.


  Articolul 5

  Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul sănătății,
  Cseke Attila

  București, 18 aprilie 2011.
  Nr. 323.

  Anexa nr. 1

  METODOLOGIE
  pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență


  Anexa nr. 2

  CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
  pentru clasificarea spitalelor în funcție de competență