HOTĂRÂRE nr. 680 din 28 iunie 2007
pentru aprobarea Normelor metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 487 din 20 iulie 2007  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 22 alin. (8) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările şi completările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Normele metodologice privind modalitatea de acordare a drepturilor la transport interurban gratuit persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul muncii, familiei şi egalităţii de şanse,
  Akos Derzsi,
  secretar de stat
  Preşedintele Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu
  Handicap,
  Silviu George Didilescu
  p. Ministrul transporturilor,
  Septimiu Buzaşu,
  secretar de stat
  Ministrul economiei şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 28 iunie 2007.
  Nr. 680.


  Anexă

  NORMA 28/06/2007