ORDIN nr. 612 din 13 august 2002
pentru aprobarea Normelor privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman
EMITENT
 • MINISTERUL SĂNĂTĂŢII ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 621 din 22 august 2002  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  în baza prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 152/1999 privind produsele medicamentoase de uz uman, aprobată şi modificată prin Legea nr. 336/2002,
  în temeiul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 22/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,
  vazand Referatul Direcţiei generale farmaceutice nr. DB/9.475,
  emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Normele privind modul de calcul al preţurilor la medicamentele de uz uman, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului sănătăţii şi familiei nr. 917/1999.


  Articolul 3

  Prevederile prezentului ordin vor intra în vigoare la data de 2 septembrie 2002.


  Articolul 4

  Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul sănătăţii şi familiei,
  Daniela Bartos
  Bucureşti, 13 august 2002.
  Nr. 612.


  Anexă

  NORMA 13/08/2002